مقاله با موضوع سرطان پستان و زنان یائسه


Widget not in any sidebars
2-2-6-4: بزرگ شدن غدد لنفاوی
سرطان پستان پیشرفته به غدد لنفاوی زیر بغل متاستاز میدهد که موجب انسداد عروق لنفاوی و همچنین بزرگ شدن غدد لنفاوی زیربغل میگردد.
2-2-6-5: درد
درد ابزار قابل اطمینانی برای تشخیص وجود یا عدم وجود سرطان پستان نیست، اما در رابطه با سایر بیماری های مربوط به پستان می تواند اطلاع دهنده باشد(19 , 20 ) . شکایت از درد منتشر پستان و حساسیت در زمان قاعدگی، معمولا با بیماریهای خوشخیم پستان، توأم میباشد. اما درد قابل توجهی که دائماً وجود دارد، ممکن است با مراحل پیشرفته سرطان پستان در ارتباط باشد.
2-2-7: تشخیص سرطان پستان
روشهای مختلفی برای تشخیص سرطان پستان وجود دارد که می توان از آنها نام برد:
2-2-7-1: خودآزمایی پستان
روش معاینه پستان برای بررسی تغییرات مشکوک و وجود غده توسط خود فرد را “خودآزمایی پستان” گویند. اجرای این روش میبایست از سن بیست سالگی شروع شود. این روش بهتر است هر ماه در روزهای پنجم تا هفتم قاعدگی، هنگامی که احتباس مایعات کمتر است انجام شود. این معاینه در زنان یائسه، در یک روز معین از هر ماه انجام میشود. آمار نشان میدهد با خودآزمائی پستان 20-10 درصد سرطانهایی که در ماموگرافی دیده نمیشوند، کشف میگردند.
2-2-7-2: معاینه بالینی پستان
معاینه بالینی توسط پزشک در زنان 30 تا 40 سال حداقل هر 3 سال، و بعد از 40 سالگی به صورت سالانه و همراه با ماموگرافی باید انجام شود. این روش مکمل ماموگرافی بوده و نباید جایگزین آن شود.
2-2-7-3: ماموگرافی
ماموگرافی نوع خاصی از تصویربرداری به وسیله اشعه ایکس میباشد که برای تهیه تصاویر دقیق از پستان استفاده میشود. آزمایش ماموگرافی شامل دو نوع است:
ماموگرافی آزمایشی: روشی است که به طور عمده برای افرادی به کار میرود که هیچ نشانه بالینی مبنی بر این که مبتلا به سرطان پستان هستند وجود ندارد.
ماموگرافی تشخیصی: روشی است که درمواردی استفاده میشود که یک غده یا توده و یا یک حالت غیرطبیعی در پستان مشاهده شده است و نیازمند مطالعه و بررسی بیشتر می باشد. بر همین اساس این نوع ماموگرافی باید متناسب با هر مورد و هر بیمار خاص باشد. ممکن است ماموگرافی تشخیصی نیازمند بررسیهای بیشتری هم باشد. ماموگرافی میتواند ضایعات غیرقابل لمس (کوچکتر از یک سانتیمتر) را شناسایی کرده و به تشخیص تودههای قابل لمس کمک کند. مقدار اشعه جهت ماموگرافی خطر سرطان پستان را افزایش نمیدهد و فواید آن از خطراتش بیشتر است (34 , 35 ) .
2-2-7-4: اولتراسونوگرافی
یک روش تصویربرداری است که همراه با ماموگرافی برای تشخیص کیستهای پر از مایع از سایر ضایعات انجام میشود. لایهای از ماده ژلهای روی پوست پستانی که باید بررسی شود، مالیده میشود. سپس برای انتقال امواج صوتی با فرکانس بالا از راه پوست و ارزیابی انعکاس امواج از یک دستگاه ترانسفورماتور استفاده میکنند. امواج برگشتی از بافت پستان روی صفحه نمایشگر نمایش داده میشود و توسط پزشک معالج مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
2-2-7-5: تصویربرداری از طریق تشدید میدان مغناطیسی
این روش از حساسیت بالایی برخوردار است و به عنوان مکمل ماموگرافی انجام میشود. در این تکنیک ماده حاجب را جهت ایجاد تصاویر روشن از سینه، از طریق ورید تزریق میکنند. در حالی که بیمار بر روی تخت روی سینه خودخوابیده و یک حلقه در اطراف سینه وی گذاشته شده، در داخل دستگاه “ام آر آی” قرار گرفته و عکسبرداری انجام میشود(36 ) .
2-2-7-6: گالاکتوگرافی
ماموگرافی بعد ازتزریق 1 سی سی حاجب از طریق یک کانولا یا لولهای در مجاری روی آرئول (هاله تیره اطراف نوک پستان) برای تشخیص اختلالات موجود در سیستم مجاری پستان میباشد.
2-2-7-7: نمونه برداری از بافت
روشی جهت خارج کردن تودههای قابل لمس پستان میباشد که در موارد تشخیصی آن را بیوپسی گویند. نمونه کوچکی از تومور یا توده پستان گرفته میشود و متخصص آسیبشناسی بافتی سلولهای آن را در زیر میکروسکوپ از نظر سرطانی یا غیرسرطانی بودن مورد مشاهده و بررسی قرار میدهد.
2-2-8: رده بندی سرطان پستان
2-2-8-1: هیستوپاتولوژی
سرطان پستان اغلب در اولین قدم با ظاهر بافت شناسی قابل تشخیص است. بیشتر سرطان های سینه از اپیتلیوم آستر مجاری و یا لوبول ها منشاء می گیرد و این گروه از سرطان ها با عنوان داکتال یا لوبولار کارسینوما طبقه بندی می شوند. کارسینوما در محل(Carcinoma in situ) به رشد سلولهای سرطانی با درجه پایین و یا سلولهای پیش-سرطانی در یک بافت خاص به عنوان مثال بافت پستانی بدون تهاجم به بافت های اطراف اطلاق می شود. در مقابل کارسینومای تهاجمی(invasive carcinoma) خود را تنها به بافت منشاء محدود نمی کند(37 ) .

Share this post

Post navigation

You might be interested in...