مقاله آموزش زبان انگلیسی و یادگیری زبان دوم


Widget not in any sidebars

مطالعاتی وجود دارد که بر نظرات و انتظارات والدین ، کارشناسان و متخصصان تربیتی از آموزش و پرورش پیش از دبستانی در سراسر جهان (آکپال،2000 ؛ اینارسودوتیر،2010 ؛ لالومی-ویدالی،2006 ؛ پتری و هالووی،2006 ؛ ویکارت،2000) و نیز ترکیه (آکتاز آماز،2002 ؛ کیلدان،2012 ؛ اوزن،2008 ؛ سوینک،2006 ؛ سیفولاهوگولاری،2012 ؛ توکوچ،2007) تمرکز داشته اند . مطالعات انجام شده بیشتر در چارچوب محدود مورد بررسی قرار گرفته ، و از بررسی آنها می توان دریافت که این مطالعات کمّی بوده و شرکت کنندگان عموماً از مدارس خاص و ویژه انتخاب شده بودند . این مطالعه بدلیل کیفی بودن و اینکه شرکت کنندگان آن از پیش از دبستانی های خصوصی و دولتی انتخاب شده اند ، حائز اهمیت است . بنابراین این ویژگی ها در مطالعه ی حاضر ، شکاف موجود در پیشینه ی پژوهش را پر می کند .
معرفی آموزش زبان خارجی در مؤسسات پیش از دبستانی به ریشه های منطقی و عقلانی این قضیه مربوط می شود . آنهایی که از رشد استقبال می کنند ادعا می کنند که آغاز آموزش زبان خارجی هر چه زودتر باشد ، فراگیر را قادر می سازد تا به کارآیی بالاتری در زبان خارجی رسیده و آگاهی خود از زبان مادریش را نیز ارتقا دهد ( ترجیحاً قبل از هفت سالگی ) . مخالفان در مقابل معتقدند که تغییر در سیاست دولت ها دراین زمینه باعث آسیب رسیدن به یادگیری و تسلط بر زبان مادری کودک و در کل مهارت های شناختی او می شود (سلبی ، 2006 ؛ دمیرکان ،2006 ) .
از طرفی در آیات و روایات دینی نیز بر این امر تأکید فراوانی شده است . پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : هر کس به فرزند خود قرآن را آموزش دهد، خداوند گردنبندى به گردن او آویزد که در روز قیامت همگان از آن شگفت زده شوند .
امام على علیه السلام : از جمله حقوق فرزند بر پدر، این است که نامى نیکو بر او بنهد و نیکو تربیتش کند و قرآن را به او بیاموزد.
از این رو برای انجام پژوهش ، سه جامعه ی آماری از متخصصان تربیتی ، کارشناسان آموزشی و مربیان پیش از دبستانی را تعریف کردیم . و با استفاده از روش های آماری پژوهش کیفی ، به انتخاب نمونه ی آماری پرداختیم . برای تکمیل بحث پژوهش ، مصاحبه ای نیز با یکی از اساتید حوزه ی علمیه صورت گرفت تا موضوع پژوهش از منظر آیات و روایات دینی نیز بطور کامل مورد بررسی قرار گیرد .
برای جمع آوری داده ها نیز از مصاحبه ی ساختار یافته استفاده کردیم . مصاحبه ها با کمک استاد راهنما تهیه و تدوین شد و در اختیار شرکت کنندگان در پژوهش قرار گرفت .
مصاحبه ها بعد از انجام ، جمع آوری و پاک نویس شد . سپس با استفاده از الگو کدگذاری شد . نظرات در سه طبقه دسته بندی شد و نظراتی که در این طبقات نمی گنجید نیز در طبقه ی متمم قرار گرفت .
کودکان مجهز به یادگیری چندین زبان هستند و یادگیری زبان دوم به رشد ذهنی آنها کمک می کند .
در حالیکه بیان می شود آموزش زبان خارجی باید تاحد ممکن زود شروع شود و مطالعات پژوهشی ، اثربخشی این امر را در سن سه سالگی نشان داده است ، یکی از شرکت کنندگان در مصاحبه ی ساختار یافته ادعا می کند که آموزش زبان خارجی باید در مدارس ابتدائی شروع شود زیرا کودک باید ابتدا با دستور زبان خودش آشنا شود .
سؤال درباره ی مربیان پیش از دبستانی اگر چه در بین سؤالات پژوهش ما جایی نداشت اما اکثر شرکت کنندگان در مصاحبه ی ساختار یافته ، پیرامون مربیان پیش از دبستانی و ویژگی های آنها برای تدریس و اهمیت آنها در تعامل با کودکان نکاتی را در مصاحبه ها عنوان کردند .
اکثر قریب به اتفاق شرکت کنندگان اعتقاد داشتند که مربیان زبان پیش از دبستانی باید بطور ویژه برای این گروه سنی آموزش ببیند .
فعالیت های بازی محور در معرفی زبان جدید به کودکان باید پیاده سازی شوند .
در مورد روش تدریس مناسب نیز بیشتر شرکت کنندگان بر استفاده از ترکیبی از روش های کودک محور شامل بازی ، ترانه و آهنگ ، استفاده از عکس و تصویر و فنآوری های رایانه ای تأکید داشتند .
نتیجه گیری :
از یافته های پژوهش نتیجه می گیریم که آموزش زبان انگلیسی و عربی به کودکان پیش از دبستان با توجه به اثرات مثبت فراوانی که از آن مترتب است ، یک امر ضروری و لازم است که باید مورد توجه خانواده ها و مسئولان آموزشی کشورمان قرار گیرد و آموزش زبان را از سنین پایین تر آغاز کنند و آن را جدی بگیرند تا برای کودکانشان مثمر ثمر واقع شود .
از یافته های پژوهش حاضر نتیجه می گیریم که بهترین سن برای آغاز آموزش زبان انگلیسی و عربی ، سنین 6-5 سالگی است . سنینی که در آن کودک به زبان مادری خود تسلط پیدا کرده و می تواند زبان دوم را نیز به سهولت زبان اول یاد بگیرد . با توجه به اینکه سنین 6-5 سالگی ، سن پیش از دبستان است و همچنین با توجه به غیر رسمی بودن آموزش در این دوره در کشور ما ، به مسئولان وزارت آموزش و پرورش توصیه می شود تا با توجه به اهمیت این دوره ، زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری مناسب و هدفمندی برای این دوره بریزند و به آموزش زبان انگلیسی و عربی در این دوره اهمیت کافی بدهند و چارچوبی برای آموزش این دو زبان در نظر بگیرند .
برای این منظور نیز توصیه می شود تا وزارت آموزش و پرورش ، این دوره را به آموزش رسمی اضافه کند و معلمان دوره دیده ای را نیز به استخدام در آورد تا در این مراکز به فعالیت بپردازند .
معلمانی آشنا به روش های تدریس در این دوره ، بطوریکه بتوانند مؤثراز زبان انگلیسی و عربی استفاده کنند و برای این کار نیز از روش های مختلف تدریس مانند شعر ، داستان ، آهنگ و سرود ، رایانه و… در تدریس استفاده کنند و محیط آموزش را برای کودکان جذاب و عمق یادگیری دانش آموزان را بیفزاید و یادگیری آنها را به محیط خارج از کلاس توسعه دهد .
خلاصه ی نظرات شرکت کنندگان و نتیجه گیری حاصل از آن را در جدول زیر آورده ایم .
جدول 7. خلاصه ی نظرات شرکت کنندگان درباره ی سؤالات پژوهش
ضرورت آموزش زبان انگلیسی و عربی به کودکان پیش از دبستان
خلاصه ی نظرات
داشتن تأثیر مثبت بر رشد کودکان در جنبه های مختلف
مجهز بودن کودکان به یادگیری چندین زبان
یادگیری زبان ، ظرفیت ذهنی کودکان را گسترش می دهد .
یادگیری زبان دوم باعث فعال شدن ذهن می شود .
نتیجه گیری