طراحی نام و نشان تجاری و برنامهریزی استراتژیک

مانند خدمات ناملموس، نام و نشانهای خدماتی نسبت به محصول کمتر معمول هستند. هواپیمایی ویرجین یک نام و نشان خدماتی است.
Widget not in any sidebars

نام و نشان شخص
شامل یک شخص به عنوان نام و نشان است، امروزه نام ونشان های شخصی دامنه گستردهای از ستارگان ورزشی (مایکل جردن و زین الدین زیدان) تا مرشدان تجارت مانند آنتونی رابینز و تام پیترز را شامل میشود.
نام و نشانهای سازمانی
مانند نام های تجاری شرکت، موسسات خیریه و احزاب سیاسی میباشد. نام ونشانهای سازمانی به صورت روز افزونی افزایش مییابد (در مقابل نام و نشان محصول و خدمات). سازمان یک نام و نشان تجاری است و نام و نشان تجاری نیز بخش ادغام شده در فرآیند برنامهریزی استراتژیک می باشد. مایکروسافت، ویرجین و سونی نمونه هایی هستند که مفهوم نام ونشانهای تجاری را به هسته شرکت ها پیوند زدهاند.
نام و نشانهای وقایع
مانند کنسرتها و مسابقات، این وقایع هستند که معمولا در ورزشها و هنرها به خودشان حیات میبخشند و به عنوان یک نام و نشان به تنهایی حضور پیدا میکنند. در این مورد تنیس مسترز آمریکا و المپیک مثالهای خوبی هستند.
نام ونشانهای جغرافیایی
مانند کشورها وشهرها. رشد توریسم و به طور کلی تجارت جهانی،نامگذاریهای موقعیتهای جغرافیایی را به دنبال داشته است مانند آمازون ، هاوایی و تایلند.
2-2-3 طراحی نام و نشان تجاری
یک برند میتواند شامل نام، طرح، سمبل یا ترکیبی از اینها باشد. بنابراین برای نامگذاری محصول ضروری است که نام ونشان تجاری بر اساس نام، طرح یا سمبول مورد نیاز طراحی شود. چهار نوع طراحی نام و نشان تجاری وجود دارد:
نام تجاری: یک حرف(عدد)، کلمه یا گروهی از حروف و کلمات است که قابل تلفظ باشد مثل: Windos xp , 3m , lipton ice tea
علامت: یک سمبل، طرح یا رنگ آمیزی و حروف نویسی متمایز(خاص) است که قابل تلفظ نیست مانند تاج Lکه به سبک خاصی برای لگسوز نوشته شده، بال پرنده نایکی.
کاراکتر نام و نشان تجاری:
علامتی است که به آن شخصیت داده شده است مانند کانگروی هواپیمای ، مک دونالد.
علامت تجاری:
نام تجاری، علامت یا کاراکتر یا ترکیبی از آنهاست که از آنها در مقابل تقلب حمایت قانونی شده است. در این صورت به دنبال علامت تجاری ثبت شده میآید یا مخفف علامت تجاری یعنی TMمثل : Master Card،Google TM .
نام، علامت یا کاراکتر در مقابل استفاده رقبا حمایت قانونی ندارد مگر اینکه به عنوان علامت تجاری ثبت شده باشد، علامت تجاری برای صاحبان خود انحصار ایجاد می کند و از لحاظ قانونی آنها را در مقابل شرکتهایی که نام، سنبل و طرح های مشابه گمراه کننده استفاده میکنند، حمایت می کند( اوانس و برامان،1997).
2-2-4 ساخت نام تجاری
همان طور که محصولات از چرخه عمر محصول استفاده میکنند، نامهای تجاری نیز از چرخه عمری استفاده میکنند که تفاوتهایی با چرخه عمر محصول دارد، به طور مثال به علت اینکه نامهای تجاری موجوداتی بیولوژیک نیستند با مدیریت مناسب میتوان از افول آنها جلوگیری کرد و همواره آنها را در مرحله اوج و رشد نگه داشت که این امر مستلزم دقت فراوان در هر مرحله از دوره عمر نام تجاری اعم از ساخت، حفظ و ارتقا است. یکی از اساسیترین قسمتها همان پی و شالوده نام تجاری است که در مرحله ساخت بنا نهاده میشود یعنی نام تجاری باید از پایه محکمی چون نامگذاری و جایگاهیابی و غیره برخوردار باشد تا با داشتن بستری مناسب قدرت ارتقا را طی مراحل دیگر داشته باشد.
تبلیغات و روابط عمومی برای بسیاری از کسب و کارهایی که درصدد معرفی نام تجاری جدید به بازار هستند، از اولین عوامل تحریک کننده به شمار میآیند. برای ترسیم نقش نام تجاری در ذهن مخاطبان، از فعالیتهای متنوع تبلیغاتی و روابط عمومی میتوان بهره گرفت. سازمانها باید سوالات و پرسشهایی که مصرف کنندگان و مشتریان در مورد آن نامهای تجاری ممکن است از خودشان بپرسند را بیابند و برای اینکه جوابهای قانع کنندهای پیدا و در جهت بهبود اقدام نمایند تا نامهای تجاری موفقتری داشته باشند. بعضی از سوالاتی که مشتریان ممکن است از خود بپرسند عبارت است از : دلیل استفاده من از این نام تجاری چیست؟ اشتراک من ونام تجاری در کجاست؟ آیا استفاده از این نام تجاری امکان خود بیانگری به من می دهد؟ آیا هویت مورد نظر مرا داراست؟ آیا این نام تجاری همواره در دسترس من است؟ آیا این نام تجاری قابل اعتماد است؟ وجوه اشتراک من و نام تجاری در کجاست؟ آیا نام تجاری باعث عضویت من در گروه خواهد شد؟ آیا نام تجاری باعث افتخار ما در گروهها خواهد شد؟ آیا پیوند و دوستی بین من و نام تجاری وجود دارد یا بوجود میآید؟ و بسیاری از سوالات دیگر که با توجه به نوع محصول یا خدمت، رده آن تعیین می شود.
نامهای تجاری موفق سوالات مورد نظر خریداران را در جایگاههای مختلف به درستی پیشبینی کرده و آنها را تحت پوشش قرار میدهند.