سیستم های اطلاعاتی و سیستم های اطلاعات


Widget not in any sidebars

12-9-1 رنگ های آزو
رنگ های آزو جزء مهمترین دسته های شیمیایی رنگینه های تجاری آلی هستند . حدود 70 تا 60 درصد این رنگ ها در صنعت نساجی استفاده می شوند . رنگ های آزو همانطور که از نامشان مشخص است دارای ساختار مشترک اتصال آزویی N=N هستند که از هر طرف به اتم های کربن با هیبرید 2SP متصل شده کشف ترکیبات آزو توسط گردین در انگلستان اساس توسعه بزرگترین گروه مواد رنگزا ( رنگ های آزو ) را فراهم آورد.اولین ماده رنگزایی به نام قهوه ای بیسمارک در سال 1863 توسط مارتیوس تهیه شد.
فصل دوم
مبانی نظری شیمی محاسبات و معرفی
نرم افزار های محاسباتی شیمی
1-2 مقدمه
شیمی محاسباتی یک عبارت عمومی است که محدوده ی وسیعی از روش ها و تقریب های محاسباتی را در بر می گیرد و عموما با استفاده از اصول ریاضی و تئوری به حل مسائل شیـــمی می پردازد.
شیمی محاسباتی با به کار بردن نرم افزار های کامپیوتری ، ابزاری قدرتمند در طراحی مولکول هایی با خواص ویژه است . شیمی محاسباتی در تعیین ویژگی های ساختاری و واکنش پذیری و سایر خواص اتم ها ، مولکول های کوچک ، ماکرومولکول ها ، بسپار ها ، جامدات و یا سایر سیستم ها کاربرد دارد . به علت پیشرفت های زیادی در قدرت و کارایی کامپیوتر ها در سال اخیر امکان استفاده از روش های محاسباتی برای کسب اطلاعات در شیمی تا حد زیادی رواج یافته است.
دو مبحث عمده و متفاوت در شیمی محاسباتی جهت انجام محاسبات نظریه مکانیک مولکولی و نظیر ساختار الکترونی می باشند.
روش های مکانیک مولکولی از قوانین فیزیک کلاسیک برای پیش بینی ساختار و خواص مولکول ها بهره می برند. در حالی که روش های ساختار الکترونی به حرکت الکترون ها و بر هم کنش های ابر الکترونی و هسته مربوط می شود . علاوه بر این شیمی محاسباتی در بر گیرنده روش هایی همچون بهینه سازی ، حداقل سازی ، شبیه سازی و بررسی ساختار و سایر روش هایی است که در درک و پیش بینی رفتار سیستم های مولکولی بکار می روند.
2-2 معرفی
امروزه کامپیوتر به عنوان ابزاری قدرتمند در اختیار افرادی می باشد که در علوم مختلف فعالیت دارند . عدم آشنایی با کامپیوتر ، ضعفی بزرگ برای این افراد محسوب می شود و می توان گفت : انجام فعالیتهای پژوهشی بدون استفاده از کامپیوتر ، فعالیتی ناقص است . امروزه هیچ زمینه ای از علوم و فنون یافت نمی شود که به نحوی در رفع مشکلات یا تصحیح معایب خود از کامپیوتر استفاده نکند.
3-2 کاربردهای کلی کامپیوتر
از کاربردهای کامپیوترمی توان به طور مختصر به چند مورد زیر توجه کرد :
الف) در طراحی و نقاشی ، هنرمندان برای صرفه جویی در زمان و هزینه جهت ارائه ی کارهای خود از کامپیوتر کمک می گیرند.
ب) در امور آموزشی وسیله ای بسیار مفید است.
ج) در مراقبت های پزشکی و سیستم های اطلاعاتی مورد استفاده قرار می گیرد.
د) در بازرگانی جهت کاهش فشار حاصل از رقابت و تقاضای مشتریان از کامپیوتر استفاده می شود.
4-2 عملکرد کامپیوتر
یک کامپیوتر از نظر عملکرد شبیه انسان است . در هنگام حل مساله ، ابتدا انسان از طریق حواس پنج- گانه که در مقایسه با کامپیوتر همان بخش ورودی آن است ، صورت مساله را دریافت می کند. سپس صورت مساله توسط مغز تحلیل شده که همان بخش پردازش کامپیوتر می توان حساب کرد و پاسخ از طریق گفتار یا نوشتار ( بخش خروجی ) صادر می شود.
در کامپیوتر نیز همین فرآیند صورت می گیرد . بطوریکه از طریق بخش ورودی مانند صفحه کلید یا موس ، داده ها را وارد می کنیم و در بخش پردازش ، عملیات پردازش صورت گرفته و از طریق بخش خروجی نیز اطلاعات به صورت های مختلف ارائه می شود.
5-2 مزایای کامپیوتری
از مزایای کامپیوتر می توان به سرعت ، دقت ، حافظه ی بالا و اطمینان اشاره کرد.
6-2 سه دسته از علم کامپیوتر

Share this post

Post navigation

You might be interested in...