زیست محیطی و زمان واکنش


Widget not in any sidebars

رنگهای مختلفی که به این گروه تعلق دارندعبارتند از :
الف ) مشتقات تری فنیل متان
ب ) آذین ها
ج ) مشتقات تازین
د ) رنگ بازی که حاوی گروه اکسازین است
و ) رنگهای بازی که حاوی گروه های آزو هستند.

شکل 13-1 : انواع شناساگرهای اسیدوباز
3-9-1 رنگ های گوگردی
این دسته از رنگ ها ترکیبات آلی پیچیده ای هستند . در ساختار آن ها گوگرد شرکت دارد ، براق نیستند و معمولاً در رنگرزی الیاف سلولوزی به کار می روند . در آب حل نمی شوند ولی در محلول سولفید سدیم حل می شوند . در این عمل سولفید سدیم در نقش احیا کننده مولکول اصلی را به مولکول های کوچکتر محلول در آب تفکیک می کند .
شکل 14-1 : رنگ گوگردی
4-9-1 رنگ های حلال
این رنگ ها شامل رنگ های مونوبیس آزو و یا مشتقات آنتراکینونی و … می باشند ولی با این تفاوت که حاوی گروه های قابل حل در آب ، مانند سولفونیک نبوده و لذا باید آن ها را با حلال های آلی مانند الکل ها بکار برند و عموما برای رنگ کردن مواد طبیعی ، روغن ها ، چربی ها و واکس ها ، پلاستیک ها و پلی استر ها استفاده می شوند .
5-9-1 رنگ های راکتیو
رنگ های راکتیو برای اولین بار در اواسط دهه 1950 توسط کمپانی ICI ابداع شدند . این رنگ ها با سهم کار برای 25% بالاترین کاربردی رنگها را به خود اختصاص داده اند.
رنگ های راکتیو دارای عوامل فعالی هستند که می توانند تحت شرایط قلیایی با گروه های هیدروکسیل (-OH) و یا آمینی (-NH) الیافی مانند پشم سلولز و پلی آمید ها پیوند شیمیایی تشکیل دهند و به همین دلیل این رنگ ها را راکتیو می نامند .
وجود پیوند شیمیایی از نوع کووالانس بین مولکولی رنگینه و الیاف ، باعث ایجاد ثبات شستشوی بالا برای این رنگها شده است و از طرف دیگر بکارگیری مواد اضافه شونده ای از قبیل اسید ها املاح فلزات و مواد سخت گیر ، آبهای مصرفی را نیز کاهش داده و به طور کلی منجر به کاهش مواد آلوده کننده در پس آبهای کارخانجات مربوطه می شوند که از لحاظ زیست محیطی بسیار حائز اهمیت است . همچنین این رنگ ها را بدلیل درخشندگی بسیار و گسترده وسیع سایه ها مورد توجه قرار می دهند و حضور آن ها را می توان با مقاومت پس دادن رنگ ها به وسیله جوشاندن با حلال ها ، تایید کرد . رنگهای راکتیو عمدتا از ساختار شیمیایی ازو با آنتراکینونی هستند که 50% آن ها دارای گروه راکتیو و یا دی کلروتری آزینیل می باشند .
ساختار کلی مواد رنگزای راکتیو به صورت DB-RG می باشند که در آن D کروموژن است و معمولا بنیان آزو ، آنتراکینون یا فتالوسین دارد . عموماً سیستم راکتیو (RG) به کروموژن (D) از طریق یک گروه اتصال دهنده (B) متصل می گردد. مواد رنگزای راکتیو هم اکنون از اهمیت قابل توجهی برای رنگرزی الیاف سلولزی ، به تنهایی و یا در مخلوط با دیگر الیاف بر خوردارند .
آن ها هم چنین برای رنگرزی الیاف پشمی و ابریشمی نیز به کار می روند . گروه کوچکی از مواد رنگزای دیسپوس به نام پروسینیل برای رنگرزی نایلون ها به کار می رود .
مواد رنگزای راکتیو ، با سایر گروه های رنگزا متفاوتند زیرا آن ها می توانند در کالا های مناسبی با مکان های هسته دوست اتصال کووالانسی تشکیل دهند . اگر چه در سال 1932 اولین رنگدانه راکتیو تجاری ( cl Acid Orange 30 ) برای استفاده بر روی پشم معرفی گردید ، اما در آن زمان واکنش پذیری اتم کلر ناپایدار در گروه استخلافی کلرواستیل آمینوی رنگزا و نیز توانایی رنگزا در واکنش با پشم ، هنوز شناخته نشده بود . مشخص شد این دسته از مواد رنگزا قادرند با لیف پشم ، اتصال کووالانسی برقرار کنند.
بنابر این در سال 1952 – 1954 با عرصه تجاری این دسته از مواد رنگزای راکتیو برای استفاده بر روی الیاف پشم در سال 1956 برای استفاده بر روی الیاف سلولزی پیشرفت های بسیاری حاصل شد .
6-9-1 رنگ های مستقیم
رنگ های مستقیم عمدتاً از رنگینه های پلی آزو با وزن مولکولی بالا هستند. این رنگ ها به دلیل داشتن گروه های اسیدی یا نمک های سدیم آن ها را مشابه ی رنگ های اسیدی می کنند و محلول در آب هستند .
به طور کلی از ترکیبات سولفونه شده آزو می باشند . این رنگ ها مستقیم برای رنگرزی الیاف سلولزی مانند کتان و ریون بکار گرفته می شوند . این گروه از رنگ ها دارای ثبات نوری خوبی هستند . بدین معنی که ظرفیت مقاومت علیه محو شدگی در برابر نور خورشید و اشعه فرا بنفش دارند و از مزیت دیگر آنها این است که ارزان هستند ولی رنگ های مستقیم براق نبوده و پایداری در مقابل شستشو ندارند . مهمترین این سری رنگ ها عبارتند از :

Share this post

Post navigation

You might be interested in...