زغال سنگ و شیمیایی


Widget not in any sidebars

جدول 3-4 : انرژی تشکیل HF ، سطح انرژی LUMO ، HOMO ، maxλ 72…….……………….…….
جدول 4-4 : انرژی تشکیل HF ، سطح انرژی LUMO ، HOMO ، maxλ 76……….……………………
جدول 5-4 : انرژی تشکیل HF ، سطح انرژی LUMO ، HOMO ، maxλ 79………….………………..
جدول 6-4 : انرژی تشکیل HF ، سطح انرژی LUMO ، HOMO ، maxλ 82……….…………………..
جدول 7-4: انرژی تشکیل HF ، سطح انرژی LUMO ، HOMO ، maxλ 86………….……………..…..
جدول 8-4 : انرژی تشکیل HF ، سطح انرژی LUMO ، HOMO ، maxλ 89……………………………..
جدول9-4 : انرژی تشکیل HF ، سطح انرژی LUMO ، HOMO ، maxλ 93………………………..……
جدول 10-4: انرژی تشکیل HF ، سطح انرژی LUMO ، HOMO ، maxλ:95….…………………….….
جدول 11-4 : انرژی تشکیل HF ، سطح انرژی LUMO ، HOMO ، maxλ 96.………………………….
جدول 12-4 :انرژی تشکیل HF ، سطح انرژی LUMO ، HOMO ، maxλ 97………..……………..……
جدول 13-4 :انرژی تشکیل HF ، سطح انرژی LUMO ، HOMO ، maxλ 99…….……………….…….
جدول 14-4 : انرژی تشکیل HF ، سطح انرژی LUMO ، HOMO ، maxλ 101….………………..…..
جدول 15-4 : انرژی تشکیل HF ، سطح انرژی LUMO ، HOMO ، maxλ 103………………………….
فصل اول

رنگ
مقدمه رنگ
رنگها ترکیبات آلی سنتزی هستند که تولید آنها افزایش یافته و به عنوان رنگ دهنده ها ، در بسیاری از صنایع نساجی ، پلاستیک سازی ، کاغذ سازی و … استفاده می شوند .
رنگ از ابتدای تاریخ زندگی انسان وجود داشته ، بطوریکه انسان های اولیه و غارنشین از خاک سرخ به عنوان رنگ قرمز و از گل سفید به عنوان رنگ سفید و از زغال سیاه به عنوان رنگ سیاه استفاده می نمودند. استفاده از رنگ در ابتدای تمدن انسان به منظور جذابیت آن و آراستگی بوده و گفته می شود قدمت آن به پنج هزار سال قبل از مسیح بر میگردد . مصریان اولین سازندگان رنگ آبی از سولفات مس و رنگ قرمز از سولفور جیوه و رنگ زرد از آرسنیک بوده اند.
1-1-1 تاریخچه و تئوری رنگ و نحوه ی ایجاد آن
اولین رنگ سنتز شده توسط ویلیام هنری پرکین ، یک دانشجوی شیمی درکالج رویان کشــف شد. او سعی به ساختار دارو گوئینین از آنیلین ( یک ماده شیمیایی یافت شده در زغال سنگ ) داشت که در نتیجه آزمایش ، یک لجن سیاه و ضخیم تولید شد. او سعی کرد که بتواند ابریشم را با آن رنـگ کند که رنـــگی پایدار و مقاوم در برابر شویش و از بین رفتن در برابر نور بود.
پس از کشف اولین رنگ سنتزی در اواسط سده نوزدهم ، شیمیدانان به کشف چگونگی ارتباط بین رنگینه و ساختار مولکولی آن علاقه مند شدند . در سالهای اخیر موضوع منشأ رنگ در مولکولهای آلی به صورت علمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . علاوه بر آن شناخت رنگ و نحوه ی ایجاد آن ها ، امروزه اهمیت فراوانی در طراحی روز داد.
در اولین روز های پیدایش شیمی سنتز رنگ ، دانش بسیار کمی در مورد ساختار مولکول های آلی وجود داشت . پس از پیشنهاد فرضیه ککوله در مورد ساختار بنزن ، شیمی آلی پیشرفت سریعی داشت. رنگهای جدید در بازار از روش تحقیقی ککوله ، روی ساختار مولکولی بنزن در سال 1868 بوجود آمده اند.
شکل : 1-1 ساختار مولکولی بنزن

Share this post

Post navigation

You might be interested in...