در مورد دلایل انتخاب مدل کارت امتیازی کانجی توسط محقق

در این قسمت به مقایسه ای کوتاه بین مدلای گفته شده و ویژگیاشون پرداخته می شه تا دلیل انتخاب مدل پایانی مشخص شه.

مدل دمینگ : این مدل تقریبا قدیمیه و کمتر به نگاه فرآیندی و روش های هدف دار توجه کرده. علاوه بر این تحقیقات انجام شده نشون میده هیچ کشوری این مدل رو بطور کامل نپذیرفته س.(نیلی ،۱۳۸۲)

مدل مالکوم بالدریج : این مدل از جهات زیادی مثل مدل تعالی سازمانه ولی با در نظر گرفتن پذیرش بیشتر مدل تعالی سازمان در ایران، این مدل کنار گذاشته شد.

مدل تعالی سازمان : این مدل از اقبال خوبی در میان کشورها برخورداره. معیارها و زیرمعیارها به طور کامل مشخص و تعیین شده هستن در حالیکه در کارت امتیازی متوازن اهداف و سنجها بسته به روش هدف دار هر سازمان تغییر پیدا میکنن و هر سازمانی باید اونا رو واسه خود به دست آورد.مدل تعالی سازمان تا حد زیادی تجویزیه چون که پخش امتیازات و چگونگی امتیازدهی به معیارها و حتی رهیافت مناسب واسه خود آزمایش به وسیله این مدل به دقت طراحی شده. EFQM  با به کار گیری خود آزمایش ، بیان کننده اون هستش که  سازمان الان کجا قرار داره ولی کارت امتیازی متوازن نگاه چشم انداز پرداز بیشتری داره و یعنی نشون میده که سازمان به چه جایگاهی می خواد برسه. در آخر اینکه کاربرد این مدل نیاز به مهارت نسبی داره در حالیکه درک و کاربرد کارت امتیازی آسونه.

مدل کارت امتیازی متوازن : این مدل به طور کامل روش هدف دار محوره و امروزه یکی از ۱۵ وسیله مدیریتی پرکاربرد ، کم خطا و موثر بین مدیران شرکتهای جور واجور در ۲۲ کشور دنیا شناخته شده. در این مدل بر پیشرفت همزمان ابعاد توجه می شه و تعامل بخش ها با هم رو میگه.

مدل کارت امتیازی کار و کاسبی کانجی : این مدل مثل مدل کارت امتیازی متوازن روش هدف دار محور بوده و امتیازات کارت امتیازی متوازن رو داراس، همه کارا رو به شکل پروسه مطرح کرده و به دنبال بهبود مستمره، تأکید می کنه که کسب موفقیت در هر کدوم از چهار بخش لازمه تقویت بقیه بخش هاست طوری که چرخه ای از پیشرفت همیشگی تشکیل شه و البته نسبت به کارت امتیازی متوازن جدیدتر و کامل تره چون که مثلا مانند مدل تعالی سازمان، هم سازمان رو از دید ذینفعان داخلی و هم از دید ذینفعان خارجی بررسی می کنه. بنابر این واسه انجام این تحقیق این مدل مناسب تر از همه س.

 

۳-۲- گذشته تحقیق و تحقیقات آزمایش کارکرد شهرداری

۱-۳-۲-گذشته داخلی تحقیق

۱-۱-۳-۲- طراحی سیستم نظارت و آزمایش کارکرد شهرداری تهران

این پروژه در سال ۱۳۸۴ در مرکز تحقیقات و برنامه ریزی شهر تهران تعریف و مجری اون شرکت تعاونی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انتخاب شد.

برنامه ریزی

هدف سیستم نظارت و آزمایش کارکرد مناطق و سازمانای وابسته به شهرداری تهران، منظم و هوشمندسازی آزمایش عملکردها، افزایش کارایی و بهره وری عملکردها، پیشرفت کمی و کیفی خدمات شهری و افزایش رضایت مندی شهروندان تعیین شد.هدف دیگه این طرح اون بود که از راه شناسایی متغیرها و شاخصای موثر در آزمایش کارکرد،مدل و ساز و کاری ارائه شه تا درحین اجرا بشه با جفت و جور نرم افزار به آزمایش کارکرد شهرداری تهران پرداخت. در این طرح آزمایش کارکرد به شکل امتحان موفقیت مدیریت و سازمان در تطبیق با قوانین و مقررات و اهداف مقرر در برنامه پیشرفت تعریف شده. در این طرح، قبل از اجرای گسترده مراحل اجرای آزمایشی در مناطق ۱۳ و ۲۲ و سازمانهای زیباسازی و بازرسی شهرداری پیش بینی گردید.( مرکز تحقیقات و برنامه ریزی شهر تهران،۱۳۸۸)

 

۲-۱-۳-۲- طراحی نظام آزمایش کارکرد معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

چون بخش اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به دلیل تنوع وظایف و تعدد و گستردگی سطوح سازمانی در آزمایش کارکرد مدیران مناطق دچار رقابت بوده بنابر این این پروژه در سال ۱۳۸۷ به اداره کل تحقیقات اجتماعی و فرهنگی سفارش داده شد. این نظام آزمایش علاوه بر دارا بودن پشتوانه نظری از گذشته تجربی مدیران این بخش برخورداره. نظامی که طراحی شده به طور کامل بومی متناسب با شرایط شهرداری تهرانه و و شاخصا امکان آپدیت دارن . آزمایش در ابعاد چهارگانه پیش بینی شده و واسه موشکافی داده ها از راه AHP و آنتروپی استفاده گردیده. در این تحقیق به بررسی نظام و روش های آزمایش کارکرد در بعضی کشورها و شهرداریای جهان در بخش اجتماعی و فرهنگی پرداخته شده.(معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، ۱۳۹۰)

موشکافی

 

۳-۱-۳-۲- طراحی شاخصا و نظام آزمایش کارکرد شهرداری تهران

این تحقیق در سال ۱۳۸۸ به وسیله علی اکبر اسلام صورت قبول کرد. چون تحقیقات و بررسیا واسه آزمایش وضعیت و چگونگی کارکرد با بهره گرفتن از شاخصا و مدلا یا الگوهای منظم و ساخت یافته  در شهرداری تهران گذشته طولانی نداره، سازمان فناوری اطلاعات  شهرداری در چند سال گذشته پروژه های مطالعاتی چندی در این مورد انجام داده. در این مطالعه به تعریف و طراحی شاخصایی واسه ایجاد نظام آزمایش کارکرد شهرداری پرداخته شده و آزمایش کارکرد و طراحی شاخصا با در نظر گرفتن برنامه عملیاتی پنج ساله شهرداری و با دقیق شدن و فوکوس کردن بر بخشا و سطح کلی سازمان صورت گرفته.

ساختار این تحقیق بر سه بخش استواره:

  • شناخت سازمانی و ارائه مبانی نظری
  • طراحی و استخراج شاخصا با در نظر گرفتن مدل منتخب و تحقیقات مرحله اول
  • تکمیل شناسنامه شاخصا با توجه مدل و شاخصای طراحی شده

در ادامه جدولی ارائه شده که نشون دهنده رابطه ابعاد کارت امتیازی متوازن و اهداف شهرداری تهرانه:

جدول ۴-۲: اهداف و معیارهای هدف دار کارت امتیازی در شهرداری تهران

 

اهداف هدف دار/منظره هااهداف فرعیشاخصای هدف دار
  

مالی

-ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و مالی-افزایش بهره وری

اقتصادی

-ارزش آفرینی به ذینفعان

-اندازه برآورده کردن نیازمندیای ذینفعان-اندازه رضایت ذینفعان

-اندازه شکایات ارائه شده

-حفظ و پیشرفت رضایت ذینفعان

-کار با پیمانکاران و تامین کنندگان جدید

-منافع و عواید شهرداری

-اندازه توفیق در خدمت رسانی به شهروندان

  

مشتری/ذینفع

 

-تامین نیازمندیا و رضایت ذینفعان مخصوصا شهروندان-بالا بردن منافع و کاهش خطر ذینفعان-بهره وری کاهش هزینه-هزینه های شهرداری

-ارزش افزوده اقتصادی

اقتصاد

-توان کسب عواید و منافع و برگشت دادن اون به شهروندان

-اندازه برگشت سرمایه

  

پروسه های داخلی

-دقیق شدن و فوکوس کردن بر استفاده IT-بهبود کارکرد تحقیق و پیشرفت

ارتقای فعالیتها و عملیات

-کارایی و تاثیر سیستمای مدیریتی از جمله حسابداری و مالی

– رسالت و دورنما،برنامه هدف دار-کارایی و تاثیر سیستمای مدیریتی داخل شهرداری

-رضایت کارکنان شهرداری

-کارکرد فعالیتها و عملیات

  

یادگیری و رشد

-افزایش قابلیتهای بهره وری سرمایه و عواید-نوآوری در میدون خدمات جدید و روشای نوین انجام کار

-طراحی روش جدید بانک اطلاعاتی خدمت گیرندگان و ذینفعان

-پیشرفت مهارتهای تخصصی و شایستگیای جدید کارکنان شهرداری

-نوآوری در عرضه خدمات جدید-اندازه رضایت کارکنان

-حفظ و نگهداری کارکنان

-اندازه بهره وری کارکنان از جنبه های زمان، منابع ،کیفیت و خروجی

مأخذ: اسلام، ۱۰۳:۱۳۸۸