درباره : ویژگی های کارت امتیازی متوازن

۲-۴-۲-۲-مراحل اجرا کارت امتیازی متوازن

این در شش قدم انجام می گیرد. در ادامه این شش قدم معرفی و بررسی می گردن.

قدم اول: در قدم اول باید بنیادها و اعتقادات هسته ای سازمان مورد آزمایش قرارگیرد. مانند:

۱- فرصت های بازار ۲- رقبا ۳- موقعیت مالی ۴- اهداف بلند و کوتاه مدت ۵- شناسایی چیزی که رضایت مشتری رو جلب می کنه.

فلسفه وجودی سازمان (چرائی) رو ماموریت سازمان می نامند.
فلسفه

هر سازمان در جواب به یه سری نیاز ایجاد می شه و هدف اون رفع اون نیاز می باشه پس قبل از هر اقدام باید مشخص شه که چه نیازهائی منتهی به تشکیل سازمان گردیده است. اجزا ماموریت سازمان عبارتند از

۱- مشتریان ۲- محصول ۳- فناوری ۴- بازارها ۵- توجه به مردم SWOT ۶- توجه به کارکنان – ۷ بخش جغرافیایی سازمان

در SWOT نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدات سازمان معرفی و آزمایش می شه.

قدم دوم: در این قدم باید روش هدف دار کلان کار و کاسبی تدوین شه. شکل های جور واجور رایج روش هدف دار عبارتند از:

۱. روش هدف دار ها اتحاد (رو به جلو – رو به عقب – افقی) ۲. روش هدف دار های تمرکز ۳. روش هدف دار های رشد ۴. روش هدف دار های ثبات ۵. استرتژی های کاهش

قدم سوم: پس از تدوین روش هدف دار، لازمه این روش هدف دار به عامل های کوچیکتری تقسیم شن. این عامل اهداف نام دارن. اهداف قسمت های اساسی روش هدف دار هستن.

قدم چهارم: اما کار با ترجمه روش هدف دار به اهداف تموم نمیشه. در قدم چهارم نقشه استراتژیکی از راه هدف دار کلان سازمان ترسیم می شه. نقشه هدف دار با بهره گرفتن از اطلاعات قدم قبل و چارچوب کارت امتیازی متوازن ترسیم می شه. هر کدوم از اهداف باید دریکی از بخش های چهارگانه مدل قرارگیرند.

قدم پنجم: پس از گذاشتن اهداف در چارچوب شاخص ها و مقادیر هدف اونا تعیین می شن.

قدم ششم: در آخرین قدم طرحا و برنامه هایی که واسه رسیدن به اهداف مورد نظر لازم می باشن تعیین می گردند.

۳-۴-۲-۲-منظره های کارت امتیازی متوازن

خلق کنندگان کارت امتیازی متوازن چهار دید یا وجه اساسی رو مطرح کردن. این چهار دید، سازمان رو از کسب موفقیت یا شکست، آگاه می کنه. وظایف چهارگانه زیر با نگاه به چهار دید گفته شده، ارائه می شه:

۱ـ کارت امتیازی مالی:

به منظورشناخت نیازمندیا و کارکرد مالی سازمان مورد استفاده قرار می گیرد. معیارهای مالی از مهمترین اجزای نظام آزمایش متوازن هستن. به خاص در سازمان های انتفاعی این معیارها به ما می می گن که اجرای موفقیت آمیز اهدافی که در سه دید قبلی تعیین گردیده ان، در آخر، موجب چه یافته های و نتیجه های مالی خواهدشد. تموم تلاشی که واسه بهبود رضایتمندی مشتریان، ارتقای کیفیت و کاهش زمان تحویل اجناس وخدمات خود انجام می بدیم؛ اگه به یافته های مالی قابل لمس ختم نشن، هیچ ارزشی ندارن.

 ۲ـ کارت امتیازی مشتری:

به منظور باخبر شدن از سطح رضایت مشتریان(از راه امتحان های کمی و کیفی در مورد کالا و یا سرویس های داده شده) استفاده میشن.

 ۳ـ کارت امتیازی فرآیندهای داخلی:

در جهت آزمایش فرایندهای لازم در سازمان به کارگرفته می شه. در این دید سازمان ها باید فرایندهایی رو مشخص نمایندکه با برتری پیدا کردن در اون ها، بتونن به ارزش آفرینی واسه مشتریان و در آخرً سهامداران خود ادامه بدن. تحقق هر کدوم از اهدافی که در دید مشتری تعیین می شه، نیازمند انجام یه سری از فرایندهای عملیاتی به صورت کارا و اثربخشه. این فرایندها باید در دید فرایندهای داخلی تعیین گشته و معیارهای مناسبی هم واسه کنترل پیشرفت اونا پیشرفت داد.

 ۴ـ کارت امتیازی یادگیری و رشد:

این وجه بر چگونگی ی آموزش کارکنان ، دانش اندوزی و چگونگی به کار گیری اون، به منظورحضور و بقاء در بازار رقابتی موجود، تمرکز می کنه. وقتی شما اهداف و معیارهای مربوط به دید مشتری و فرایندهای داخلی رو تعیین می کنین، بدون این دست اون دست کردن متوجه شکاف موجود بین مهارت ها و توانایی های لازم کارکنان و سطح فعلی مهارتها و قابلیتها می شید. پس اهداف و معیارهای این دید باید در جهت پر کردن این شکافها و فاصله ها تعیین گردند و در ادامه معیارهای مناسبی واسه کنترل پیشرفت اونا هم تعیین شه.به هر حال نورتون و کاپلان با معرفی سیستم آزمایش کارکرد خود توجه مدیران رو به این نکته جلب کردن که بهتره کارکرد کارکنان رو با یه روش کل نگرانه تر مورد بررسی بذاریم.

شکل ۴-۲: مدل کارت امتیازی متوازن

ماخذ: کاپلان،۱۸:۱۳۸۶