دانلود پایان نامه شیوه تحلیل آماری و مطالعات توصیفی

دانلود پایان نامه
 • در این فصل روش و طرح تحقیق، جامعه و نمونه آماری، توصیف متغیرها، وسایل و ابزار اندازه‌گیری، روش جمع آوری اطلاعات، شیوه تحلیل آماری داده‌ها، و تعاریف عملیاتی متغیرها ارائه خواهند شد.
  نوع مطالعه:
  این مطالعه از نوع مطالعات علی – توصیفی است.
  جامعه و نمونه آماری:
  جامعه آماری این تحقیق تا کودکان 7 تا 12 ساله دبستانهای پسرانه شهستان ملایر تشکیل داده است جامعه نمونه آماری 6500 نفر دانش آموز پسر که حجم نمونه ما را 1200 نفر تشکیل می دهند. با اسناد و منابع روش تحقیق با این محتوی حجم نمونه 1200 نفر در نظر گرفته شده زیرا هرچه در مطالعات توصیفی نمونه با حجم بزرگتری انتخاب شود پارامترهای جامعه دقیق تر برآورد می شوند در نمونه گیری ابتدا 5 منطقه آموزش و پرورش از مناطق جغرافیای شهرستان ملایر به طور تصادفی انتخاب و سپس با روش نمونه گیری تصادفی، خوشه ای، طبقه ای چند مرحله آزمودنی ها از این 5 منطقه انتخاب شد.
  ابزار گردآوری اطلاعات:
  آزمون رشد حرکتی اولریخ- دوربین فیلمبرداری- توپ پلاستیکی- توپ بسکتبال- توپ والیبال- چوب بیسبال- نوارچسب و توپ تنیس- فرم ثبت نام- کیسیه – نوارچسب- قیف- توپ والیبال -مشاهده گر با توجه به جامعه آماری محقق از دوربین ثابت و چند مشاهده کردن استفاده نموده است و نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون رشد حرکتی اولریخ مورد ارزیابی قرار داده شده است.
  ابزار مطالعه و روایی:
  ابزار ارزیابی این مطالعه شامل آزمون رشد حرکتی اولریخ می باشد که جهت ارزیابی مهارت های جابجایی و کنترل شی مورد استفاده قرار می گیرد.
  آزمون رشد حرکتی درشت اولریخ ابزار جمع آوری داده های مطالعه بود که نسخه تغییر یافته
  TGMD-2اولریخ است. این آزمون را اولریخ در سال 2000 با نمونه ای 1208 نفری از کودکان
  آمریکایی اعتباریابی و هنجار سازی کرد. TGMD-2 که رشد الگو یا شکل اجرای مهارت حرکتی
  بنیادی کودکان هشت گروه سنی 3 تا11 سال را می سنجد شامل دو خرده آزمون است:
  خرده آزمون جابجایی و خرده آزمون کنترل شیئ.
  خرده آزمون جابجایی عبارت است از: دویدن- یورتمه رفتن – لی لی کردن – گام کشیده جهیدن-
  سرخوردن و پریدن
  خرده آزمون کنترل شیئ عبارت است از ضربه به توپ ثابت با دست- دریبل درجا- دریافت توپ –
  ضربه به توپ ثابت – پرتاب توپ از بالای شانه- غلتاندن توپ از زیر شانه.
  هر مهارت از طریق چند ملاک عملکردی سنجیده می شود محتوای هر ملاک سنجی از الگوی پیشرفته
  اجرای مهارت در مورد عمل اندام ها و تنه است. هر خرده آزمون مجموعا 24 ملاک عملکردی دارد.
  جهت نمره گذاری کودک هر مهارت را طی دو کوشش اجرا می کند. پس از هر کوشش به هر یک از ملاک های عملکردی مهارت اگر همان طور که آزمون مشخص کرده انجام شده باشد نمره 1 و در غیر این صورت نمره صفر داده می شود. که این آزمون بهترین اندازه گیری در مشخص کردن توانایی کلی کودک در مهارتهای حرکتی درشت تعریف شده است.
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.