دانلود پایان نامه شاخصهای فضای کسب و کار و فضای کسب و کار


Widget not in any sidebars

نماگرها و شاخصهای تشکیل دهنده نماگرهای احساس اقتصادی کمیسیون اروپایی عبارتند از:
نماگر اعتماد صنعتی(ICI)
نماگر اعتماد ساخت و ساز(CCI)
نماگر اعتماد مصرفکننده(CSCI)
شاخص قیمت سهام(SPI)
شاخص سهولت انجام کسب و کار
پروژه بررسی سهولت فضای کسب و کار در کشورهای جهان، درسال ٢٠٠۴ در بانک جهانی کلید خورد. موسسه مالی بینالمللی (IFC) به عنوان مجری این پروژه نقش بازوی توسعه بخش خصوصی را برای بانک جهانی ایفا میکند و به دلیل اعتبار بالایی که آمارهای اعلام شده توسط این موسسه برای سرمایهگذاران دارد، کسب جایگاه مناسب دررتبه بندیهای این موسسه، از اهمیت راهبردی و فوقالعاده ای برخوردار است، ضمن اینکه رتبهبندیها و آمارهای اعلام شده از سوی این موسسه، برای سرمایهگذاران خارجی راهنمایی مطمئن برای انتخاب کشور میزبان تلقی میشود.
ایجاد اصلاحات به بنگاهها اجازه میدهد تا سریعتر رشد نمایند و مشاغل بیشتری را ایجاد کنند که تعداد بیشتری از این شغل ها در بخش رسمی اقتصاد ایجاد خواهد شد زیرا فواید رسمی بودن (مانند استفاده از اعتبارات و خدمات عمومی بهتر) بر هزینههای رسمی بودن (مانند مالیاتها) برتری و ترجیح دارد. بزرگ شدن بخش رسمی به این معناست که کارگران بیشتری از حمایتهای مستمری بازنشستگی، مقررات ایمنی کار، و مزایای سلامت برخوردار میگردند. همچنین باعث افزایش درامدهای مالیاتی دولت میگردد که با انتقال بیشتر شرکتها به بخش رسمی دولتها میتوانند بار مالیاتی شرکتها را کاهش دهند که خود انگیزه مضاعفی را برای کسب و کار در بخش تولید میدهد.
زنان که سه چهارم بخش غیررسمی را تشکیل میدهند و جوانانی که به دنبال پیدا کردن نخستین شغل خود هستند اصلیترین گروههایی هستند که از این اصلاحات نفع میبرند.
رتبهبندی آسانسازی انجام کسب و کار، تمام مسائل را عنوان نمیکند. این شاخص مواردی مانند نزدیکی به بازارهای بزرگ، کیفیت خدمات زیربنایی (به غیر از خدمات تجارت بینمرزی) امنیت اموال از دزدی و چپاول، اوضاع اقتصاد کلان یا قدرت نهادها را در نظر نمیگیرد که این از معایب این شاخص میباشد که خود تدوینکنندگان آن هم بر آن واقفند.
شاخصهای فضای کسب و کار
١- شروع کسب و کار (فرآیند ثبت شرکت)
٢- اخذ مجوزها (تمامی فرآیند لازمالرعایه از اخذ مجوز تا تاسیس و راه اندازی یک کارگاه را
شامل می شود)
٣- استخدام و اخراج نیروی کار
۴- ثبت مالکیت (فرآیند لازم جهت ثبت دارایی در دفتر اسناد رسمی میباشد).
۵- اخذ اعتبار
۶- حمایت از سرمایهگذاران (سهامداران)
٧- پرداخت مالیات
٨- تجارت فرامرزی
٩- انحلال یک فعالیت