دانلود پایان نامه درمورد مواد معدنی و ذخیره سازی

در استفاده از نانوذرات مغناطیسی به عنوان جاذب در SPE، نمونه مورد نظر جذب سطحی نانوذرات شده و نانوذرات به راحتی توسط یک میدان مغناطیسی خارجی از محیط نمونه به سرعت جداسازی می‌شوند. این خاصیت نیاز به استفاده از ستون‌های معمول SPE و یا مراحل سانتریفیوژ اضافی را از بین می‌برد. در نهایت با شستشوی نمونه از سطح نانوذرات می‌توان آنها را بازیافت کرده و دوباره استفاده کرد [12، 19].
2-5 اصلاح سطح نانو ذرات مغناطیسی
Widget not in any sidebars

در آماده سازی و ذخیره سازی نانو ذرات به شکل کلوئیدی، پایداری کلوئید از اهمیت زیادی برخوردار است. با پوشش سطحی مناسب، نانو ذرات مغناطیسی می‌توانند درون حلال‌های مناسب پراکنده شوند و سوسپانسیون‌های همگن تشکیل می‌شود که فروسیال1 نامیده می شوند. آنها یا از طریق حجم زیادی از دانه‌ی پلیمری پراکنده می شوند یا پراکنده شدن از طریق شکستن پوسته ی اطراف هسته در واکنشگرهای کلوئیدی رخ می‌دهند.
توزیع همگن نانو ذرات پخش شده در محلول باعث انتقال جرم مطلوب به سطح و خروج جزء مورد نظر از محلول شده و خاصیت مغناطیسی سایر اجزاء را کاهش می‌دهد. علاوه بر این جاذب های پخش شده، از مشکلاتی مانند ایجاد رسوب در ستون‌های پر شده و غشاءها جلوگیری می‌کنند.
فروسیال‌های سوسپانسیون‌های کلوئیدی از ذرات مغناطیسی هستند که سیالاتی با قابلیت مغناطیسی را تشکیل می‌دهند که در شدیدترین میدان‌های مغناطیسی به صورت مایع باقی می‌مانند و در نتیجه سیالات مغناطیسی دارای ترکیب منحصر به فردی از سیالیت می‌شوند و توانایی تعامل با یک میدان مغناطیسی را دارا می‌شوند.
سوسپانسیون می‌تواند با یک میدان مغناطیسی خارجی بر‌هم‌کنش داشته باشد و در یک ناحیه‌ی خاص، در یک موقعیت مناسب قرار بگیرند.
برای تثبیت مؤثر نانو ذرات اکسید آهن، اغلب نیاز است پوشش مورد نظر دانسیته ی بسیار بالایی داشته باشد. بعضی از تثبیت کننده‌ها مانند سورفاکتانت ها با یک پلیمر معمولا در زمان آماده‌سازی، از تجمع نانو ذرات جلوگیری می‌کنند. [15، 16].
با این حال باید در مورد انتخاب مواد برای پوشش نانو ذرات دقت کرد. پوشش نانو ذرات ممکن است ترکیبی از مواد معدنی و مواد پلیمری باشد.
2-5-1 پوششی‌دهی پلیمری
مواد پوششی پلیمری را می توان به دو صورت مصنوعی و طبیعی طبقه بندی کرد.
1 – پلیمرهای مصنوعی:
– کوپلیمر پلی (اتیلن – وینیل استات).
– پلی وینیل پیرولیدین (PVP ).
-کوپلیمر پلی (لاکتیک – گلیکولیک اسید) (PLGA).
– پلی اتیلن گلیکول.
-(PEG) پلی وینیل الکل (PVA).
2- پلیمرهای طبیعی: ژلاتین، دکستران، چیتوزان، پولولان [15، 16].
2-5-2 پوشش‌های معدنی
این پوشش‌ها که استفاده از آنها بسیار متداول است شامل: اکسیدهای فلزی، فلزات گرانبها، سیلیس و کربن هستند.
2-5-3 پوشش‌دهی سورفکتانت‌ها
یک پوشش فشرده از مولکول‌های سورفکتانت4 می‌تواند نانوذرات را از اکسیدشدن توسط هوا محافظت کند. سورفکتانت‌های آلی مختلف از قبیل اولئیک اسید، لوریک اسید، تری‌اکتیل فسفریک اسید، ستیل تری متیل امونیوم برماید و… تا کنون برای این منظور مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
مطالعات نشان می‌دهد که سورفکتانت‌هایی که در ساختار زنجیره آلی خود پیوندهای غیراشباع و یا گروه‌های فعال دارند نقش حفاظتی بهتری را در پوشش‌دهی نانوذرات ایفا می‌کنند. برهمکنش‌های عرضی میان عوامل فعال و پیوندهای غیراشباع موجب استحکام و فشردگی بیشتر پوشش مورد نظر می‌شود [15، 16، 20].