دانلود پایان نامه درمورد سازگاری با محیط و بهداشت و درمان

دانلود پایان نامه
 • در هر دو روش جذب کاهش خطی با غلظت پنتاپرازول سدیم سسکوهیدرات را نشان می دهد.
  به ترتیب در محدوده‏ی بالاتر از 5/3- 25/0 و 15-1 میکروگرم بر میلی لیتر روش A و روش B از قانون بیر پیروی می کند.
  حد تشخیص (LOD) و حد کمی (LOQ )نیز برای هر دو محاسبه شدند. RSD داخل روز و بین روز به ترتیب کم تر از 5/2 و %3 بود. ]11[.ن ارزیابینآ

  فصل دوم
  نانوذرات مغناطیسی و استخراج فاز جامد
  مقدمه ای برفناوری نانو
  ‌ در طول تاریخ بشراز زمان یونان باستان ،مردم وبه خصوص دانشمندان بر این باور بودندکه مواد را می توان به اجزاء کوچک تقسییم کرد تا ذراتی برسند که به ذرات کوچک تر از خودش تقسیم نشود و این ذرات بنیان مواد راتشگیل می دهند. نقطه شروع وتوسعه فناوری نانو به طور دقیق مشخص نیست اما شاید بتوان گفت که اولین نانو که بدست امد توسط شیشه گران قرون وسطابوده است آنان از قالب ها برای شکل دادن به شیشه ها استفاده می کردند .البته شیشه گران این را نمی دانستند که چرا با اضافه کردن طلا به شیشه رنگ ان تغییر میکند. در آن زمان برای ساخت شیشه های کلیسا ها ی قرون وسطا از ذرات نانو متری استفاده می کردند وبا این کار شیشه های رنگی جذاب وقشنگ بدست می آمد.رنگ بوجود آمده در این شیشه ها بر پایه این حقیقت استوار است که مواد با ابعاد نانو دارای همان خواص مواد با ابعاد میکرو نمی باشد.
  نانوذرات به دو دسته فلزی و غیرفلزی تبدیل می‌شوند. نانوذرات فلزی واکنش‌پذیری و فعالیت بالایی دارند که این امر موجب جذب ناخالصی‌ها در حین تولید آن‌ها می‌شود. نانوذرات غیرفلزی به دلیل سازگاری با محیط‌های بیولوژیکی، در بهداشت و درمان، تصفیه آب از باکتری‌ها و ریزارگانیسم‌ها و در شیمی سبز، کاربرد دارد.
  ارایه سه تعریف کلی زیر بیانگر بهترین تعارف برای فناوری نانو می باشد.
  1-توسعه فناوری و تحقیقات در سطوح اتمی، مولکولی ویا ماکرومولکولی در مقیاس 1تا 100نانو متر
  2-تولید و استفاده از ساختار ها، ابزار و سیستم هایی که به خاطر اندازه کوچک یا حد میانه انها خواص و عملکرد نوینی دارند
  3-توانایی کنترل یا دست کاری در سطوح اتمی
  2-1 نانو ذرات مغناطیسی
  می‌دانیم که همه‌ی مواد در مقیاس نانو، خواصی متفاوت از خود بروز می‌دهند. مواد مغناطیسی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در واقع؛ خاصیت مغناطیسی از جمله خواصی است که به مقدار بسیار زیادی به اندازه‌ی ذره وابسته است. به عنوان مثال، در مواد فرومغناطیس وقتی اندازه‌ی ذره از یک حوزه‌ی مغناطیسی منفرد کوچک‌تر گردد، پدیده‌ی سوپرپارامغناطیس به وقوع می‌پیوندد. نانوذرات سوپرپارامغناطیس می‌توانند کاربردهای بالقوه‌ی زیادی در فروسیال‌ها، تصویرسازی‌های رنگی، سردسازی مغناطیسی، سم‌زدایی از سیال‌های بیولوژیکی، انتقال کنترل شده‌ی داروهای ضد سرطان،ام ار ای MRI) (و جداسازی های سلولی مغناطیسی داشته باشند
  هر ماده‌ی مغناطیس در حالت توده، از حوزه‌های مغناطیسی تشکیل شده است. هر حوزه حاوی هزاران اتم است که در آن جهت چرخش الکترون‌ها یکسان و ممان‌های مغناطیسی به صورت موازی جهت یافته‌اند. اما جهت چرخش الکترون هر حوزه با حوزه‌های دیگر متفاوت است. هرگاه، یک میدان مغناطیسی بزرگ، تمام حوزه‌های مغناطیسی را هم‌جهت کند، تغییر فاز مغناطیسی رخ داده و مغناطش به حد اشباع می‌رسد
  هر چه تعداد حوزه‌ها کم‌تر باشد، نیرو و میدان کمتری نیز برای هم‌جهت ساختن حوزه‌ها مورد نیاز است، و چنانچه ماده‌ای تنها دارای یک حوزه باشد، بنابراین نیازی به هم‌جهت کردن آن با دیگر حوزه‌ها نخواهد بود. از آنجا که قطر این حوزه‌ها در محدوده یک تا چند هزار نانومتر است، هر ذره‌ای که تنها شامل یک حوزه باشد، می‌تواند نانوذره به شمار رود. نانوذرات مغناطیسی دارای تعداد حوزه‌های کمی هستند و مغناطش آن‌ها ساده‌تر می‌باشد. از طرف دیگر، بر اساس قانون دوم ترمودینامیک “بی نظمی در یک سیستم منزوی، در یک فرآیند خودبخودی، افزایش می‌یابد.” بنابراین، موادی که از حالت طبیعی خارج می‌شوند، تمایل شدیدی برای برگشت به وضعیت طبیعی خود را دارند و مغناطش مثالی در این مورد است. اما چون نانوذرات مغناطیسی نیاز به نیروی زیادی برای مغناطش ندارند، خیلی از حالت طبیعی فاصله نمی‌گیرند و پس از مغناطیس شدن تمایل چندانی برای از دست دادن خاصیت مغناطیسی و بازگشت به وضعیت اولیه را ندارند
  نانو ذرات مغناطیسی به علت خواص مغناطیسی که وابسته به اندازه‌ی آنها می باشد، مورد توجه زیادی قرار گرفته‌اند. آنها این توانایی را دارند که با یک میدان مغناطیسی خارجی، کنترل و شناسایی شوند. این مواد در زمینه‌های مختلف علمی از قبیل: بیوتکنولوژی، مهندسی، زیست‌محیطی، پزشکی و بیولوژی، بیوپزشکی و علم مواد استفاده می‌شوند. نانو ذرات مغناطیسی می توانند به داروها، پروتئین‌ها، آنزیم‌ها، آنتی بادی‌ها یا نوکلئوتیدها متصل شوند و نیز می توانند با استفاده از یک میدان مغناطیسی خارجی، به طور مستقیم به یک اندام، بافت یا تومور متصل شوند
  اخیراً از نانو ذرات مغناطیسی برای استخراج نمونه استفاده می‌شود. در مقایسه با ذراتی در اندازه ی میکرو که در استخراج فاز جامد استفاده شده، نانو ذرات مغناطیسی مزایای بیشتری دارند [13-12].
  2-2 مزایای نانو ذرات مغناطیسی
  نانو ذرات مغناطیسی به دلیل داشتن یک سری ویژگی های خاص، می‌توانند به عنوان جاذبی در جداسازی، استخراج و حذف گونه‌های مختلف آلی و معدنی به ویژه آلاینده‌های محیطی به کار گرفته شوند.

  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.