دانلود پایان نامه درباره نحوه اجرا و نتیجه

در دستگاه ژاکارد مقواهایی به ابعاد 37*6/9cm و با ابعاد بزرگتر و کوچکتر آن برای هر پود ساخته می شود سپس این مقوله ها را در دستگاهی که به تعدادموجود در دستگاه سوراخ دارد توسط پانچ این مقوا ها را سوراخ می کنند و بعد از سوراخ کردن مقواها را این مقواها را به صورت زنجیره ای به هم متصل می کند به صورتی که اول بود و بعد پود 2 و الی آخر به ترتیب پشت سرهم قرار گیرند . سپس این کارتها را بر روی سیلندر فرمان می گذارند و سیلندر فرمان در هر بار چرخیدن 1 پود از طرح مورد نظر پانچ شده را اجرا می کند. نحوه اجراء این طرح به این صورت می باشدکه اگر کارت پانچ شده سوراخ شده باشد به حکم تار شناخته می شود و پلاتین مربوط از داخل سوراخ عبور کرده این عمل عبور کردن سوزن پلاتین از کارت توسط فشار سیلندر فرمان صورت می گیرد بنابراین سوزن فرمان به دلیل اینکه هیچ حرکتی از خود نشان نمی دهدد قلاب در مسیر بالا بر قرار می گیرد و هنگام بالا رفتن بالابر نخ مربوط به این قلاب به بالا برده و حکم تا را عمل می نماید.اگر چنانچه کارت پانچ سوراخ نباشد، سوزن حرکت خواهد کرد و دراین حرکت زائده آن به سمت عقب رفته و قلاب آن به سمت پایین می افتد در نتیجه در اثر بالا رفتن بالابر سوزن درگیر بالابر نخواهد شد و لذا با این امر دیگر قلاب مربوط به نخ در پایین باقی خواهد ماند و نخ در حکم پود عمل می نماید. در اینجانمونه ای از سیستم تشکیل دهنه ژاکارد در شکل زیر نشان داده شده است


Widget not in any sidebars

2-24- نمای سیستم تشکیل دهنه ماشین ژاکارد از روبه رو و شرح اجزاء آن
A: مکعب گرداننده کارت نقشه
B: کارت نقشه
C: قاب نگهدارنده سوزن پلاتین
D: سوزن پلاتین
E: تیغه بالابرنده میله انبری
J: ریسمان زه
2-8-3-عوامل محدود کننده سرعت ژاکارد در سیستم تشکیل دهنه :
در مکانیزم ژاکارد عمل بالا بردن نخهای تار برای تشکیل دهنه توسط بالابر انجام می شودو عمل پایین آمدن نخهای تار توسط وزنه ای که به انتهای میل میلکها آویخته شده انجام می شود و با توجه به این مطلب سرعت ماشین ژاکارد تابعی از زمان مورد نیاز برای پایین آمدن نخهای تار است. یعنی سرعت پایین آمدن نخهای تار و وزنه ها تابع قانون سقوط آزاد است.
بطورکلی در ماشین ژاکارد در حدود دور میللنگ صرف بسته شدن دهنه میشود.
بنابراین با توجه به ارتفاع دهنه می توان نوشت

که در این فرمول h ارتفاع دهنه ، g شتاب ثقل زمین و t زمان بسته شدن دهنه است و با توجه به این نکته که بسته شدن دهنه بایدبه آرامی صورت گیرد، لازم است پس از آنکه وردها به نیم مسیر خود رسیدند به آنها یک شتاب کند شونده بدهیم
با توجه به مطالب بالا و همچنین رابطه ( 1 ) می توان نوشت

اکر در ماشین ژاکارد دور ماشین n فرض شود و با توجه به آنکه وزنه ها برای طی ارتفاع دهنه به دورمیل لنگ نیاز دارد خواهیم داشت.