دانلود پایان نامه درباره محصولات زراعی و توسعه کشاورزی


Widget not in any sidebars

G.arboreum(A2)× G. armorianum (D2)
2n=2x=26 2n=2x=26
A2D2
(G.barbadense (A2D2
2n=4x=52
از ارقام اصلاح شده مربوط به این گونه در ایران می توان به ارقام باربادنز 1595 –ترمز14 و دکتری عمومی اشاره کرد. به دلیل دیررس بودن و نیاز به فصل رشد طولانی تر تنها در مناطق جنوبی کشور (خوزستان –جیرفت –کرمان ) قابل کشت خواهند بود . در امریکا این پنبه در جزایر سواحل کارولنیا و جورجیا تحت نام پنبه های Sea ISland کشت می شود .
2-7-تاریخچه کشت پنبه
تاریخ پنبه شاید به 10 تا 20 میلیون سال قبل بر ‏گردد. قدیمی ترین آثار کاربرد آن در پوشاک قریب به 5000 سال قبل در دره سند واقع در پاکستان یافت شده است. هرودت مورخ یونانی به وجود این گیاه در هند اشاره داشته است و آنرا از عجایب هندوستان به شمار آورده است (ناصری، 1377).عده ای از گیاه شناسان منشاء پنبه را از آفریقا و برخی از هند و چین می دانند. در هر حال مطالعات نشان می دهد که احتمالاً این گیاه از آفریقا به هندوستان آورده شده است. در دوره‌ی هخامنشیان کشت و کار انواع مختلف پنبه( herbaceum .(G که جزو پنبه های آسیائی است در ایران معمول بوده و صنعت پارچه بافی در ایران رواج داشته است. تا سال 1282 هجری قمری گونه های مختلف پنبه به نامهای بومی، رسمی، ولایتی، قره قوز، هندی، علی آبادی، خودرنگ، نرمه، شهری و شوشتری در نقاط مختلف ایران کشت می‏شد و به احتمال زیاد پنبه از طریق هندوستان به ایران آمده است. زیرا در بین انواع قدیمی پنبه ایران، نوع هندی وجود داشته است. در سال 1298 اولین کارخانه پنبه پاک کنی در ایران تأسیس شد. در زمان امیرکبیر یک نوع پنبه دنیای جدید از نوع آپلند به وسیله یک کشیش آمریکائی به ایران وارد و در ارومیه کشت گردید که نتایج خوبی به همراه داشت. در سال 1302 شرکت سهامی پنبه ایران و روس، تعدادی از ارقام جدید پنبه را وارد و در نواحی خراسان، گرگان و مازندران که مساعد کشت پنبه تشخیص داده شده بود، کشت نمود. از این سال به بعد کشت و کار پنبه در ایران توسعه یافت و در سراسر کشور مرسوم گردید(برزعلی،1383).
2-8-اهمیت بذر در پنبه
بذر به عنوان یگانه اندام تکثیر، بقاء و انتشار گیاهان، مظهر تجلی دستاورد‌های پژوهش‌های به‌نژادی و عامل بروز ویژگی‌های زراعی یک ژنوتیپ، مهمترین نهاده تولید محصولات زراعی محسوب می‌گردد و از این رو نقش بنیادی در توسعه کشاورزی به عهده دارد. از طرفی به عنوان یک واحد زایشی تضمین کننده بقاء کلیه گونه‌های گیاهی است و به علت نقشی که بذر در استقرار بوته و جوانه‌زنی دارد، به عنوان اساس کشاورزی نوین اهمیت خود را حفظ کرده است. در کشت و نگهداری بذر عوامل بسیاری مانند شوری، خشکی، بیماری، شرایط نگهداری و مدت نگهداری بذر می‌توانند جوانه‌زنی و سبز شدن پنبه را تحت تأثیر قرار دهند (دهقان شعار و همکاران، 1384). پیشینه استفاده بشر از بذر به کشف و آغاز کشاورزی باز می‌گردد و دانش و فن آوری تهیه و تولید بذر اصلاح شده و کنترل و گواهی آن همگام با پیشرفت دانش زراعت و اصلاح نباتات توسعه یافته و تاریخچه آن در ایران همزمان با آموزش و پژوهش کشاورزی نوین در کشور آغاز شده و به تدریج در طی سالیان گذشته گسترش یافت. دستیابی به کیفیت مطلوب بذر هدف اصلی یک برنامه کنترل و گواهی بذر موفق محسوب میگردد. قوه نامیه، قدرت، قابلیت ماندگاری و سلامت بذر از مهمترین جنبه‌های کاربردی کیفیتی بذر به شمار می‌آیند و در این میان قدرت بذر و گیاهچه در رابطه با کارکرد زراعی، استقرار بوته مطلوب و دستیابی به محصول و عملکرد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابه تعریف انجمن بین المللی آزمون بذر (ISTA) قدرت بذر عبارت است از مجموعه ویژگی‌های بذر که سطح بالقوه فعالیت و کارایی توده بذر را به هنگام جوانه‌زنی و سبز شدن تعیین می‌نمایند (دهقان شعار و همکاران، 1384).
2-9-گرده افشانی و لقاح
پنبه گیاه خودگشنی است و چون دانه های گرده آن سنگین است باد نقشی در گرده افشانی آن ندارد. میزان دگر گشنی در پنبه بسته به شرایط آب و هوائی، رقم و فعالیت حشرات از صفر تا 20 درصد متغیر است. بسیاری از حشرات به طرف گلهای پنبه جلب می‏شوند و در دگر گشنی آن فعال هستند. درصد دگرگشنی در گونه G. barbadense L. بیشتر از G. hirsutum L.و در شرایط دیم بیشتر از شرایط فاریاب و در گلهای اولیه بیشتر از گلهای بعدی می‏باشد. پس از گرده افشانی، گرده روی کلاله می‏نشیند، جوانه میزند و لوله گرده رشد می نماید. رشد دانه گرده 13-12 ساعت به طول می‏انجامد، پس از آن لقاح صورت می‏گیرد. قوزه هائی که تخمک های آنها رشد عادی نداشته باشند، معمولاً 10روز پس از گلدهی ریزش می‏نمایند.
2-10- الیاف
بزرگ شدن تخمک و طویل شدن سلول های اپیدرمی تخمک که منجر به تشکیل الیاف می شود، تقریبا با رشد قوزه مقارن است. طول تخمک لقاح نشده یک میلی متر است. پس از لقاح در مدت 15 تا 18 روز تخمک در حدود 8 تا 9 میلی متر بزرگ می شود. اندازه متوسط دانه رسیده 10 میلی متر است.
حدود 30 تا 40 درصد وزن کل محصول در ارقام آپلند را الیاف تشکیل می‏دهد. در روی بذر پنبه دو نوع کرک که از پوسته بذر سرچشمه می‏گیرد وجود دارد. یک نوع از این کرکها بلند، ضخیم، سفید یا کرم رنگ که تار یا الیاف نامیده می‏شود و دیگری کوتاه، سفید، در برخی مواقع رنگی و چسبیده به بذر که کرک نامیده می‏شود(بحرانی، 1373). طول الیافی که به رشد کامل رسیده اند بالغ بر 25 میلیمتر و قطر آنها 20 میکرون است. طویل شدن سلولهای اپیدرمی تخمک که منجر به تشکیل الیاف می‏شود، 24 ساعت پس از گرده افشانی آغاز می‏شود. سلولهای اپیدرم منشأ الیاف به صورت نا منظم روی سطح تخمک قرار دارند. سلولهای الیاف در حدود 20 روز به صورت طولی بزرگ می‏شوند و بنا به رقم و شرایط محیطی، طول آنها به 35-25 میلیمتر می‏رسد. تقریباً 19-3 روز پس از گرده افشانی، ضخیم شدن دیواره ثانویه سلولی آغاز و تا زمان رشد کامل الیاف در 60-35 روز پس از گرده افشانی ادامه می یابد. هنگامی که الیاف به رشد کامل می‏رسند خشک شده، واکوئل مرکزی سلول متلاشی و به نواری مارپیچی تبدیل می‏شود. در طول 10-5 روز پس از گرده افشانی، گروه دومی از کرکهای اپیدرمی، رشد خود را روی سطح تخمک شروع می‏کنند. این کرکها به الیاف بسیار کوتاهی(در حدود 5 میلیمتر یا کمتر) تبدیل می‏شود که در طول مراحل پنبه پاک کنی به دانه می‏چسبند (برزعلی، 1388).
2-11- سازگاری
دستیابی به عملکرد رضایت ‏بخش پنبه به شناخت نیازهای طول دوره رشد بستگی دارد و لازم است در برنامه ریزی کشت پنبه به دقت مورد توجه قرار گیرند. این نیازها به تفکیک عبارتند از:
2-11-1- نیازهای اقلیمی
موطن اصلی پنبه مناطق گرمسیری بوده است ولی مناطق مورد کشت فعلی پنبه در دنیا بین مدار 36 درجه عرض جنوبی تا 47 درجه عرض شمالی می‏باشد. پنبه تا ارتفاع 1200 متری از سطح دریا بخوبی رشد می‏کند. برخی از ارقام در ارتفاع 1800 متری نیز محصول قابل قبولی می‏دهد. انواع وحشی پنبه از نظر عکس العمل به طول روز در گروه روز کوتاه قرار گرفته اما اکثر ارقام اصلاح شده امروزی نسبت به طول روز بی تفاوت می‏باشند(برزعلی، 1383).
پنبه به آفتاب فراوان نیاز دارد. کمبود نور موجب افزایش رشد سبزینه ای و نقصان تولید قوزه می‏شود. به همین دلیل در نواحی پر باران که روزهای ابری زیادی وجود دارد، تولید پنبه ناموفق خواهد بود. مناطقی که بیش از 50 درصد روزها ابری باشد برای کشت پنبه مناسب نمی‏باشد. پنبه گیاهی گرما دوست بوده که فعالیت های رشدی آن در دمای 15 درجه سانتیگراد متوقف می‏شود. پنبه احتیاج به یک فصل بدون یخبندان 180 تا 200 روزه، نور کافی و درجه حرارت نسبتاً زیاد دارد. بین عملکرد بالقوه و تعداد روزهای رشد، رابطه مستقیمی وجود دارد. حداقل و بهترین درجه حرارت برای جوانه زدن بذر پنبه و رشد گیاهچه به ترتیب 15 و 34 درجه سانتیگراد می‏باشد. درجه حرارت مطلوب برای رشد رویشی و نمو پنبه 21 تا 26 درجه سانتیگراد می‏باشد، درجه حرارتهای بالاتر از 35 درجه سانتیگراد برای پنبه مناسب نیست (برزعلی، 1383).
2-11-2- نیازهای رطوبتی