دانلود پایان نامه درباره سرعت تولید و محدودیت

این سیستم از نظر نحوه فرمان دادن به دو دسته تقسیم بندی می شود
دابی با سیستم چرخ طرح
دابی با سیستم فیلم طراحی
دابی با سیستم چرخ طرح :
Widget not in any sidebars

در این نوع دابی دو بالابر وجود دارد که وقتی یکی در پایین است دیگری در بالا حرکت رفت و برگشتی انجام می دهد با این تفاوت که وقتی بالا برجلو هست بالابر پایین عقب می باشد و حرکت دو بالابر بالا و پایین مخالف هم می باشد.
شکل این مکانیزم در صفحه بعد آمده است و زمانی که زائدهای چوبی را روی زنجیر طرح طبق طرح مورد نظر قرار داده و بعدا روی چرخ طرح بسته در این زمان زائده ها در زیر میله فرمان قرار می گیرند و سمت چپ میله فرمان به سمت بالا آمده و سمت راست آن به پایین کشیده می شود و در نتیجه سوزن فرمان به دنبال آن قلاب به پایین آمده و با حرکت نوسانی بالابر به جلو باعث بالا آمدن و رد متصل به قلاب می شود.
در این نوع سیستم وقتی که یک بالابر به سمت عقب می آید فرمان اجرای بالابر دیگری صادر می شود چون این بالابر بر حرکت رو به عقب داد می توان فرمان لازم جهت پود گذاری را صادر کرد .
در این نوع سیستم فرمان طرح دو پود ؛ دو پود صادر شده یک پود یک توسط سیستم اجرا می شود و فرمانی در این سیستم اول اجرا می شود که بالا بر آن به سمت جلو حرکت کند بنابراین با این سیستم می توان سرعت را تا 180 پود بر دقیقه رساند وسرعت تولید این سیستم تقریبا دو برابر سیستم تشکیل دهنه دابی یک بالا بر می باشد .
در سیستم دو بالا بر با سوزن فرمان ( چرخ طرح ) هم در راپورت تاری و هم در راپورت پودی محدودیت وجود دارد علت محدودیت در راپورت تاری به دلیل تعداد وردها و نهایتا به دلیل کم بودن تعداد قلاب های دابی و سوزن های دابی می باشد که معمولا در دابی تا حداکثر 33 ورد می توان استفاده کرد و محدودیت در راپورت پودی به دلیل پیچیده شدن طراحی می باشد . زیرا تشخیص دهنه ماشین توسط کارگر در این سیستم بسیار مشکل بوده و امکان اشتباه در بافت از جمله محدودیت های این سیستم تشکیل دهنه می باشد .

2-23- ارتباط سوزن ها و میله های فرمان

2-8- ایجاد تشکیل دهنه در ژاکارد :
چون در این مکانیزم عمل بالا بردن نخهای تار برای تشکیل دهنه توسط بالابر انجام می شود و پایین آمدن نخهای تار توسط وزنه ای که به انتهای میل میلکها آویخته شده است صورت می گیرد.سرعت ماشین ژاکارد تابعی از زمان مورد نیاز برای پایین آمدن نخهای تار است که پایین آمدن نخهای تار و وزنه ها تابع قانون سقوط آزاد است که تقریبا دور میل لنگ صرف بسته شدن دهنه می شود.
هر نخ تا از داخل یک میل لنگ عبور می کند و از پایین به وزنه متصل است. هر میل میلک از بالا توسط ریسمانی به طول 250cm متصل است و ریسمانها از داخل سوراخهائی که در داخل تخته ریسمان وجود دارد. به ترتیب خاصی عبور می کند هر ریسمان از بالا توسط یک ریسمان به قلاب ماشین ژاکارد متصل است. ریسمانهای واسطه نیز از داخل سواخهای مربوط به خود و از داخل دهنه تخته قلاب عبور می کند.
هر قلاب به یک میله فرمان افقی که در مقابل کارت فرمان قرار دارد و توسط تخته راهنمای میله ها هدایت می شود مرتبط است. هر کارت که به شکل مستطیل است بر روی سطح سیلندر فرمان قرار می گیرد که برای بالا بردن یک نخ تار باید در کارت طرح یک سوراخ در مقابل میله قرار گیرد. میله فرمان به داخل سوراخ کارت طرح وارد می شود . در نتیجه قالب آن در مسیر بالابر قرار گرفته و با بالا رفتن بالابر
قلاب و ریسمان و نخ داخل میل میلک آن نیز بالا کشیده می شود. و هنگام تعویض با پایین آمدن بالابر وزنه انتهای میل میلک نخ تار را بحالت اول خود بر می گرداند
حداکثر سرعت ماشین ژاکارد با توجه به ارتفاع دهنه به قرار زیر می باشد.