دانلود پایان نامه با موضوع نشانه های جغرافیایی و طبقه بندی اطلاعات

– موافقت‌نامه مادرید در رابطه با ثبت بین‌المللی مارک‌ه. 1891،1270
Widget not in any sidebars

– معاهده در رابطه با ثبت بین‌المللی طراحی‌های صنعتی1968و1979
– معاهده بوداپست در خصوص شناسایی و ثبت میکرو ارگانیسم‌ها 1977
– معاهده لیسبون در راستای حمایت از اسامی مبدأ کالاها و ثبت بین‌المللی آن‌ها1958
بندسوم – معاهدات طبقه بندی کننده : نظام هایی هستند برای طبقه بندی اطلاعات مربوط به اختراعات ، مارک‌های تجاری و طراحی‌های صنعتی که ساختارهایی با قابلیت دسترسی سریع و آسان فراهم می‌کنند . مهم‌ترین این معاهدات عبارتند از :
– موافقت‌نامه لوکارنو؛ برای ایجاد یک نظام طبقه بندی بین‌المللی طراحی‌های صنعتی. 1968
– موافقت‌نامه نیس؛ برای طبقه‌بندی بین‌المللی کالاها و خدمات به منظور ثبت مارک‌ها.1957
– موافقت‌نامه استراسبورگ؛ در خصوص طبقه‌بندی بین‌المللی حق اختراع.1971
– موافقت‌نامه وین؛ برای طبقه بندی عوامل نموداری مارک‌ها 1973.
موافقت‌نامه های بین‌المللی در زمینه‌ی مالکیت فکری
انواع مالکیت فکری ابزارهای حمایت موضوعات مورد حمایت زمینه های اولیه کاربرد موافقت نامه های بین‌المللی
مالکیت صنعتی حق امتیاز و حق اختراع ابداعات جدید و غیر منتظره صنعت و کشاورزی کنوانسیون پاریس معاهده های: بوداپست و استراسبورگ، TRIPs
طرح‌های صنعتی طرح‌های تزئینی نصب شده روی محصولات خودرو، پوشاک و … معاهده لوکارنو، TRIPs
علائم تجاری نشانه‌ها و علائم معرف محصولات تمام رشته های اقتصادی معاهدات: مادرید، ویتاوتیک
نشانه های جغرافیایی نام‌های جغرافیایی معرف محصولات صنایع خوراکی و … معاهده لیسبون، TRIPs
مالکیت ادبی و هنری کپی رایت و حقوق مشابه معرفی مؤلف انتشارات، سرگرمی‌های الکترونیک، نرم افزار و رسانه کنوانسیون‌های: برن، رم، بروکسل، معاهده کپی رایت، TRIPs
مبحث پنجم – مجوز های اجباری حق اختراع در حقوق تطبیقی
شروط و زمینه های صدور مجوزهای اجباری در قوانین کشورهای مختلف تقریبا یکسان است و به ویژه در کشورهای عضو موافقتنامه تریپس که شامل گروه بزرگی از کشورهای جهانی می باشد قواعد مربوط به شرایط و زمینه های صدور این گونه مجوز ها تقریبا هماهنگ با این موافقتنامه می باشد ولی در عین حال هر یک از این کشور ها دارای مقررات ویژه ی خود در خصوص مقام صالح صادر کننده ، آئین و تشریفات مربوط به صدور مجوز و ….. می باشند . در این بخش قواعد و مقررات مربوط به صدور مجوز های اجباری و زمینه های صدور آنها در دو کشور انگلستان و فرانسه را مرود بررسی قرار می دهیم :
بند اول – انگلستان
قانون اختراعات مصوب 1977 انگلستان طی مواردی به تفصیل به بحث مجوزهای اجباری پرداخته است . این قانون میان سه دسته از موقعیت هایی که مطابق آن مجوز اجباری صادر می گردد تفاوت قائل شده است . اول موقعیت هایی که در ماده 48 بیان شده و در آن به بحث ورقه های اختراعی که دارندگان آنها عضو WTO هستند و ورقه هایی که دارندگان غیر WTO دارند پرداخته است . دوم مجوز هایی که بر اساس گزارش کمیسیون رقابت اعطا می گردند و در ماده 51 ذکر شده و سوم صدور مجوز برای بهره برداری سلطنتی می باشد که طی مواد 55 الی 59 مقرر گردیده است . به بررسی مختصر این موارد می پردازیم :
1- صدور مجوز بر اساس ماده 48