دانلود مقاله ساده سازی و جهت گیری

با افزایش مقاومت مصالح فولاد ابعاد اعضا کاهش می‌یابد در نتیجه سختی سازه کاهش و همچنین کرنش نهایی فولاد نیز کاهش می‌یابد. پس بالا بردن مقاومت مصالح فولادی به ایده خوبی برای افزایش مقاومت پل در برابر انفجار نمی‌باشد.
Widget not in any sidebars

شکل پذیری سازه نقش بسزایی در مقاومت در برابر انفجار دارد.
نقطه 1 در زیر محل انفجار تغییرات شتابی بسیاری را نشان می‌دهد.
شتاب نقطه 2 در سطح زیرین عرشه زیر نقطه 1 پس از مدت کوتاهی میرا شده و این نشان دهنده اثر موضعی انفجار است.
2-8-6-
دراگوسبه تلاش در ساده‌سازی اثر انفجار در محیط‌های محصور پرداختند تا طی آن بتوانند پاسخ سازه به این حالت بارگذاری انفجاری را بدست آورند (انفجار در تونل، مترو، انبار مهمات و …). نتیجه آن شد که هرچه بار انفجار محصور ساده شده نزدیک به مرکز بار انفجار محصور واقعی باشد ضربه وارده به مقدار واقعی خود نزدیک می‌شود و همچنین پاسخ سازه به مقدار واقعی خود بیشتر نزدیک می‌شود. همچنین هرچه زمان پاسخ سازه به بار انفجاری بیشتر باشد این روش دقت بالاتری دارد لذا می‌توان گفت برای سازه‌های شکل پذیر نتایج دقت بالایی دارند. در این روش ساده سازی اثرات اندازه مواد منفجره، موقعیت، شکل و جهت گیری آن نسبت به هدف و حتی نوع چاشنی مورد استفاده لحاظ شده است، این در حالی است که در ساده سازی آئین نامه UFC این اثرات لحاظ نشده‌اند، این نشان دهنده محافظه‌کارانه بودن ساده سازی این آئین نامه است.
2-9-تحقیقات آزمایشگاهی
در بیشتر کارهای آزمایشگاهی که در بحث انفجار صورت می‌گیرد دو فاز پیگیری می‌شود.
مطالعه‌ی پارامترهای بار انفجار و نحوه‌ی توزیع، بازتاب و وارد شدن بار انفجار به المان‌های سازه
سنجش پاسخ‌های سازه به بار انفجاری
2-9-1-
2-9-1-1-فاز اول: خصوصیات بار انفجاری
طی آزمایشاتی که مرکز تحقیق و توسعه مهندسی آمریکا انجام داد، 8 آزمایش در مقیاس کوچک در چهار فاصله مختلف برای تعیین پارامترهای انفجار انجام داد. هدف از این آزمایش تعیین بار انفجار وارده به اشکال مختلف ستون‌های پل بود. مشاهدات نشان می‌دادند که چگونه شکل مقطع ستون، فاصله از محل انفجار، هندسه بین مواد منفجره و موقعیت ستون در فشار انفجاری وارد به سطح جلویی، عقبی و کناری ستون تأثیر می‌گذارند. داده‌های جمع آوری شده برای دستیابی به روش‌های کلاسیک پیش بینی بار انفجار مورد استفاده قرار گرفت. ناگفته نماند که تأثیر سطوح تخت به نحوه‌ی توزیع بار انفجاری قبلاً توسط ارتش آمریکا انجام شده بود. شکل 2-30 و شکل 2-31 اندازه مقاطع مورد استفاده و سایت و نحوه‌ی قرارگیری مواد منفجره را نشان می‌دهد.
شکل 2-30: مشخصات مقاطع مورد استفاده
شکل 2-31: سایت و نحوه‌ی انجام آزمایش
پس از اطمینان اینکه انرژی توزیع شده به هر دو ستون یکسان باشد. 160 نمودار تاریخچه زمانی فشار در این فاز بدست آمد. تفاوت ضربه‌ی وارده به دو ستون در بازه‌ی 6 الی 35 درصدی گزارش شد. داده‌ها نشان دادند که فشار در پای ستون بسیار بالا است؛ و هر چه فشار پای ستون بیشتر باشد، زمان لازم برای رسیدن فشار به بالای ستون کمتر خواهد بود. شکل 2-32 نمونه‌ای از نمودار تاریخچه زمانی فشار و ضربه وارده را نشان می‌دهد.
شکل 2-32: نمونه ای از نمودار تاریخچه زمانی فشار و ضربه وارده به وسط ستون
از نمودار بالا می‌توان نتیجه گرفت که در حالی که فشار وارده به ستون دایره‌ای نسبت به ستون مستطیلی بیشتر است اما ضربه‌ی وارده به آن کمتر است. در سناریویی دیگر اگر فاصله مقیاس انفجار کم شود، فشار و ضربه‌ی کمتری به بالای ستون متمایل می‌شود. این بدان علت است که زاویه موج برخوردی در این حالت زیاد شده و موج بازتاب شده اثر کمتری دارد. شکل 2-33 این سناریو را نشان می‌دهد.
شکل 2-33: تفاوت بار انفجاری که فاصله مقیاس یکسان ولی فاصله از محل انفجار متفاوت دارند