دانلود مقاله با موضوع گردشگری الکترونیکی و جاذبه های گردشگری


Widget not in any sidebars

جلوگیری از تداخل وظایف سازمانهای مرتبط و سیاست گذاری مشترک توسط این سازمانها
تشویق ایرانیان مقیم خارج به استفاده از فرهنگ و رسوم ایرانی
تشویق مردم، سازمانها و ایرانیان خارج از کشور به سرمایه گذاری در زمینه گردشگری و حذف تمامی ریسک ها و نااطمینانی ها در این زمینه
ایجاد شرایطی جهت تحقیقات گردشگری در دانشگاهها و کاربردی کردن این تحقیقات
تربیت نیروی انسانی کارآمد و آشنا به زبانهای بین المللی
تربیت پلیس راهنما(معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری کلانشهر تبریز، 1391).
توسعه اماکن اقامتی، پذیرایی و ورزشی و تفریحی
ارقام تعداد هتلهای فعال در کشور نشان می دهد که صنعت توریسم ایران برای جلب جهانگردان شدیدا نیازمند زیرساختهای اقامتی و رفاهی است.
هنوز بسیاری از مردم کشور خودمان از جاذبه های طبیعی استانهای مختلف کشور اطلاعات مناسبی ندارند. آگاهی عمومی از جاذبه های گردشگری و افزایش مسافرتهای بین شهری و استانی، که ضمن کسب درآمد برای مناطق توریست پذیر، افزایش روحیه و نشاط مسافران را نیز به دنبال دارد(معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری کلانشهر تبریز، 1391).
توجه به سطح درآمد مردم در بازارها جهت جذب گردشگر.
توجه ویژه به اکوتوریسم (طبیعت گردی)
افزایش اعتبارات بخش جهانگردی و تسریع در تکمیل طرحهای نیمه تمام
تعامل با فرهنگ ها و تمدن ملل دیگر
استفاده از تجربیات دیگر کشورها به ویژه کشورهای موفق، در حوزه گردشگری
توجه خاص به گردشگری الکترونیکی(ET)
تدوین طرحهای جامع گردشگری برای هر یک از استانهای کشور با توجه به ویژگیهای تاریخی و مذهبی آنها(وفاق، 2007).
تربیت نیروی انسانی ماهر برای این بخش(راهنمای مسلط به زبان و علاقه مند به کار، خدمات دهندگان آشنا به زبانهای مختلف بخصوص زبان انگلیسی و…) مهم است و می تواند در ردیف رشته های مختلف تحصیلی در دانشگاهها، مدیریت گردشگری، هتلداری و… تدریس شود تا کارشناسان خبره برای توسعه این صنعت پرورش یابند.
تقویت و گسترش ابعاد خاص گردشگری در ایران
استفاده از کارشناسان خارجی در زمینه جهانگردی
افزایش بازارها، مراکز خدماتی و تجاری مختلف
افزایش تعداد آژانس های مسافرتی(معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری کلانشهر تبریز، 1391)
افزایش مذاکرات با کشورهای اروپائی و غربی در جهت مبادله گردشگران مختلف
تقویت بخش های مختلف سازمان صنایع دستی،میراث فرهنگی و گردشگری
برگزاری مسابقات ورزشی همچون المپیک،جام جهانی رشته های مختلف در کشور.
ایجاد پارک ها، مکان های تفریحی و گردشگری بیشتردر مناطق مختلف علی الخصوص مناطق آزاد(معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری کلانشهر تبریز، 1391).