دانلود مقاله با موضوع موسیقی و توسعه گردشگری و مرتبط با گردشگری


Widget not in any sidebars
ب) موسیقی خوزستان: موسیقی اعراب بر موسیقی این منطقه تأثیر زیادی داشته است. به طور کلی، فرم های رایج در موسیقی سنتی عرب که موسیقی عرب های خوزستان نیز مستقیم الهام یافته از آن هاست بر دو نوع است : سازی و آوازی. مهم ترین فرم های آوازی موسیقی سنتی عرب عبارتند از: قصیده، لیالی، موال، توشیح و…. سازهای مورد استفاده در این نوع موسیقی عبارتند از : رباب(ربابه)، ساز ضربی کاسوره، لازومه یا شادوده، دایره زنگی، طبلا، تمپو و تمبک، دایره(دف) و قانون. یکی از انواع موسیقی خوزستان موسیقی علوانیه است که در دهه چهل شمسی توسط “علوان الشویع”در اهواز پدیدار گشت و بیانگر رنج ها، آلام و ستم ملی وارد بر مردم عرب خوزستان از جانب شاه و نیروهای بیگانه است. علوانیه دارای لحنی حزین و دردآلود بوده و با سبک “امیری”در مازندران مشابهت دارد. اما آنچه که امروز تحت عنوان موسیقی خوزستان معروف است ترکیبی از موسیقی عربی با ریتم های عربی و عموما ضرب بالاست که تحت عنوان موسیقی بندری معروف است. این نوع از موسیقی در جشن ها و مراسم شادی اجرا می شود و با موسیقی لبنان،عراق ودیگر کشورهای عربی پیوند عمیقی دارد(درویشی،1380).
موسیقی بختیاری
موسیقی بختیاری در مناطقی چون لرستان، خوزستان، اصفهان، همدان(تویسرکان)، بوشهر، فارس و استان مرکزی رواج دارد. اکثر موسیقی های این مناطق شامل بازی ها، رقص ها و مراسم سوگ آمیز کتل است که توسط سرنا، کرنا و دهل نواخته می شود. آواز های چوپانی نیز در این مناطق ناظر بر فعالیت های دامپروری است. موسیقی آوازی قوم بختیاری در انواع زیر طبقه بندی می شود:
موسیقی حماسی و پهلوانی: این آوازها عوما به خاطر ایجاد انگیزه و روح سلحشورانه در میان مردم ایل خوانده می شود. بسیاری از اشعار این آوازها از شاهنامه فردوسی و یا شاعران حماسه سرای ایل اخذ می شودکه غالبا اوصاف نامداران، سلحشوران،خوانین و بزرگان ایل است. از نمونه آوازهای حماسی می توان از رستم و سهراب، هفت لشکر، ابولقاسم خان، سردار اسعد و علیداد نام برد.
آوازهای تغزلی: بیشتر در عروسی ها،شب نشینی ها و تنهائی ها خوانده می شود.
آواز های چوپانی و گله داری
آوازهای صیادی (شکارگری )
آوازهای مخصوص جشن و سرور(ریز مقام ها و ترانه ها)
آوازهای حکمی و پندآمیز(مکنب خانه ای )
آوازهای دروگری و سرخرمنی (برزگری)
آوازهای کار(مربوط به زنان): در فعالیت ها و کارهائی چون مشک زنی، شیر دوشی، چرا، برنج کوبی(لردگان)، گلیم بافی و قالی بافی توسط زنان ایل خوانده می شود.
موسیقی غنایی: شامل آوازهای عاشقانه ای است که در نقل ها و منظومه های غنائی همچون حسینا، نجما و یا در نظامی خوانی ها همچون خسرو و شیرین تبلور یافته است و گاهی نیز درآوازهای شبانی چون گل گیس مشاهده می شود.
آوازهای آئینی: مربوط به دیدگاه های هستی شناسی و کهن مردمان ایل است که از مهم ترین آن ها می توان به کل علی کوسه،چهل کچل و بندبازی اشاره نمود.
آوازهای مذهبی و عزا: بیشتر اختصاص به مراسم ماه محرم داشته و در رسای شهیدان کربلاست(درویشی،1380).
موسیقی ترکی
این موسیقی در بخش وسیعی از قاره آسیا و قسمتی از قاره اروپا رایج است. از انواع موسیقی ترکی می توان به موسیقی آذربایجانی، ترکمنی، اویغوری، موسیقی ترکی خراسانی، ترکیه ای و قشقائی نام برد. سازهای رایج در این نوع از موسیقی عبارتند از: سازهای زهی(چگور، دوتار، رباب، تامدیر، قیچک، باغلاما) و سازهای بادی (بالابان، سرنا،توتک) و سازهای کوبه ای. موسیقی آذربایجان غربی به دلیل نزدیکی با ترکیه،تأثیرات بسیاری را از موسیقی شرقی ترکیه پذیرفته است. معروف ترین گروه های موسیقی ترکی عاشیق های آذربایجان هستند که نوعی سنت دیرینه به نام «باقلاما» بین آنان وجود دارد که نوعی رقابت ومسابقه و مشاجره است. در این مسابقه عاشیق ها به مصاف یکدیگر می رفتند و عاشیقی که اشعار بیشتری را در حافظه داشت برنده می شد و اغلب ساز رقیب را به نشانه پیروزی از وی می گرفت(درویشی،1380).
موسیقی کردی
موسیقی فولکلور کردی از سه بخش افسانه ها، حکایت ها و داستان ها تشکیل شده است. تاریخ نویسان و موسیقی دانان معروف جهان معتقدند که کردستان مهد تمدن موسیقی جهان به حساب می آید. گزنفون تاریخ نویس یونانی در این باره نوشته است: پس از شکست کوروش از یونانیان در حمله یونانیان به ایران،هنگامی که لشکر یونان قصد بازگشت از کردستان را داشت،کردها در حالی که نغمه ها و سرودهای دسته جمعی می خواندند یونانی ها را مورد حمله قرار دادند و بدین ترتیب از موسیقی در جنگ استفاده می کردند. در واژه نامه موسیقیائی “فاسکه که” که در فرانسه منتشر می شود، آمده است که ایران قدیم و سرزمین “میسوپوتامیا” یعنی جایگاهی که کردها اکنون در آن سکونت دارند، قدیمی ترین مهد موسیقی جهان بوده است. اصیل ترین سازهای مورد استفاده در موسیقی کردی «سرنا» و «دهل » هستند. بعدا سازهای «دف» و «تنبور» نیز وارد این نوع موسیقی شدند(درویشی،1380).
موسیقی شمالی
آواهای مازندرانی بیشتر در شور و دشتی است. موسیقی چوپانی، مراسم عروسی و موسیقی مذهبی از مهم ترین موسیقی های این مردمان است. بسیاری از ترانه ها در دستگه سه گاه و چهار گاه نیز از موسیقی این ناحیه از ایران نشأت گرفته شده است. با اندکی دقت تأثیرات بسیار زیاد موسیقی شمالی بر موسیقی سنتی ایران مشخص می شود(فرهادی، 1388).
2-4 موسیقی و توسعه گردشگری
در ذکر انواع توریسم و محصولات گردشگری به این نکته اشاره شد که نوعی از توریسم، توریسم درمانی است. بنابراین از موسیقی درمانی می توان بعنوان نوعی درمان در جذب گردشگر نیز کمک گرفت. مسافرت خود به تنهائی عامل سلامتی و بهبود عملکرد دستگاه های بدن است. رسول گرامی اسلام نیز در حدیثی فرمودند: سفرکنید تا سالم بمانید. به همین نحو موسیقی نیز با ذکر شواهد بالا در تخلیه هیجانات، شادابی روح و افزایش فعالیت و کارکرد مغز تأثیر بسزائی را داراست. موسیقی، مسافرت و ورزش سه غذای روح هستند که در صورت توجه به آن ها بی شک میزان مراجعه به طبیب کاهش پیدا خواهد کرد(معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری کلانشهر تبریز، 1391).
با توجه به مسائل ذکر شده در بخش بعدی به مرور پژوهش های انجام شده در این خصوص پرداخته می شود.
2-5 مرور پژوهش های انجام شده
قربانی و همکاران(1392) در بررسی خود با هدف بررسی وضعیت توسعه گردشگری و شرایط حاکم بر آن در شهر بوشهر به شیوه علمی و با استفاده از مطالعات میدانی به اقدامات و راهکارهای عملی جهت پی شبرد تاثیرات مثبت آن در محدوده مورد مطالعه فراهم گشت. نوع تحقیق این پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی و به منظور ارزیابی سوا لها این پژوهش از نرم افزار آماری spss استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هرچه مدیران شهری دارای تحصیلات، تجربه، تخصص مرتبط با امور گردشگری و همچنین بومی باشند، گردشگری شهر بوشهر به سمت پایداری بیشتری خواهد رفت. از نظر جامعه آماری پژوهش سواحل شهر بوشهر از لحاظ برخورداری از امکانات و خدمات گردشگری ساحلی در وضع نامناسبی قرار دارد. همچنین رابطه آماری مستقیمی بین کاربری اراضی ساحلی و میزان مشارکت مردم امور مرتبط با گردشگری و اوقات فراغت در شهر بوشهر وجود دارد، یعنی کاهش میزان مشارکت مردم در امور مرتبط با گردشگری و اوقات فراغت در شهر بوشهر، بر کاربری اراضی ساحلی این شهر تاثیر مستقیم گذاشته است.