دانلود مقاله با موضوع قانون مجازات اسلامی و استقرار نظم و امنیت

((آقای (م ی) با ارائه شکوائیه به دادسرای نظام اظهار داشته که با یکی از آشنایانم به نام (م ع)با موتور سیکلت به سمت منزل در حرکت بودیم که برای کوتاه شدن مسیر حدود 50 متر را بصورت یک طرفه(خلاف)در حرکت بودیم که یک سمند پلیس آژیر کشید که ما متوجه نشدیم که برای ما این کار را کرده است و اینجانب(م ی)و (م ع) به مسیر خود ادامه دادیم که یک موتور سیکلت پلیس با فاصله دور آژیر کشان پشت سرمان حرکت می کرد که پس از اندکی به ما نزدیک شد و با تهدید اسلحه از (م ع)خواست که توقف کند و چون (م ع)مدارک موتورش را همراه نداشت و چون فردا سیزده بدر بود و موتورش را لازم داشت توقف نکرد و من ازاو خواستم توقف کند ولی او ترسیده بود واقدام به فرار نمود و پس از اینکه سر یک دوراهی رسیدیم مامور به ما شلیک کرد که که تیر به ما اصابت نکرد و تیر دوم را از فاصله نزدیک به ما شلیک کرد و چون من ترک نشین بودم تیر به شکم من اصابت نمود و مامور به جای رسیدگی به حال من اقدام به ترک صحنه نمود.))مامور مذکور بنام (ع ق ب)در اظهاراتش بیان می دارد در پی اعلام مرکز پیام مبنی بر یک فقره کیف قاپی توسط یک موتور سیکلت با دو سرنشین در همان لحظه گشت زنی این دو موتور سوار را دیدم(راکب و مجروح)که بصورت خلاف در حال تردد در خیابان می باشند و یک کیف مشکی رنگ نیز در وسط انها مشاهده کردم ومن ابتدا اقدام به شلیک تیر هوایی نمودم و سپس قصد داشتم با گاز اشک آور آنا را متوقف کنم که بعد از ترمز کردن زمین خورده و در حالت غیر متعادل اقدام به تیراندازی کردم و من تیر را به سمت لاستیک شلیک کردم و نمی دانستم که تیر به یکی از آنها برخورد کرده و به مرکز پیام اعلام کردم که آنها را گم کرده ام.
Widget not in any sidebars

رای دادگاه:
با عنایت به شکایت شاکی و نظریه پزشکی قانونی و اذعان مامور به تیراندازی به سمت موتور سیکلت،هرچند علت آنرا متوقف کردن وسیله عنوان داشته و با توجه به حالت تیراندازی و اینکه مقررات قانون بکارگیری سلاح در ماده 6 را به طور کامل رعایت ننموده و اصلاً ایستگاه ایست و بازرسی وجود نداشته و همچنین موتور سیکلت نه مسروقه بوده و نه حامل افراد متواری یا اموال مسروقه و یا کالای قاچاق نبوده و جرم سرقت کیف قاپی را نیز مشاهده ننموده و مامور در اظهاراتش بیان داشته که اوایل خدمت بوده و آموزش کافی جهت تیراندازی را نگذرانده،لذا با توجه به مراتب فوق دادگاه اتهام تیراندازی بر خلاف مقررات را که منجر به مجروحیت شاکی(م ی)گردیده را محرز دانسته و با استناد به مواد 559 و 713 و تبصره 2 آن از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و با رعایت مواد 17 و 18 و 38 (بند ث)و 448و449و462و488و492و558 از همان قانون و نیز با استناد به ماده 41 از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و با رعایت مواد 1و2و3و9و132 همان قانون و وجود جهات مخففه مانند فقدان سابقه کیفری موثر، مامور مذکور را علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت ده میلیون جزای نقدی بدل از حبس مقرر در قانون در حق دولت و پرداخت دو فقره یک دهم دیه کامل بابت دو جراحت نافذه(سوراخ ورود و سوراخ خروج گلوله)مجموعاً دو دهم دیه کامل و نیز پرداخت پنج درصد دیه کامل بابت ارش پارگی روده باریک در سه نقطه و ارش پارگی ورید تهیگاهی مشترک و ورید تهیگاهی خارجی چپ و چهار درصد دیه کامل بابت ارش ضعف دائم جدار شکمی ناشی از جوشگاه معیوب باقی مانده از عمل جراحی،ظرف مدت دو سال قمری از زمان وقوع جرم در حق مجنی علیه(م ی)محکوم می نماید.
پیوست شماره دو:قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری.((مصوب 18/10/1373 مجلس شورای اسلامی))
ماده1- ماموران مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به تفتیش،تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و یا سایر ماموریت های محوله،مجاز به حمل و به کارگیری سلاح می باشند،موظفند به هنگام به کارگیری سلاح در موارد ضروری همه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند.
تبصره:ماموران مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف محوله قانونی،در مورد به کارگیری سلاح ،مشمول این قانون می باشند.
ماده 2 – ماموران مسلح این موضوع قانون این قانون باید شرایط زیر را داشته باشند:
1-سلامت جسمانی و روانی متناسب با ماموریت محوله.
2- داشتن آموزشهای لازم در راستای ماموریتهای محوله.
3- تسلط کامل در به کارگیری سلاحی که در اختیار آنان گزارده می شود.
4- آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به کارگیری سلاح.
ماده3 – ماموران انتظامی در موارد زیر حق به کارگیری سلاح را دارند:
1)برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به او حمله نماید.
2)برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح هجوم می آورند ولی اوضاع و احوال طوری می باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان پذیر نباشد.
3)در صورتی که ماموران مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.
4- برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.
5- در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید،از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.
تبصره:آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.
6- برای حفظ اماکن انتظامی(مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی،ستاد،پایگاه،پاسگاه،انبار سلاح مهمات و مرکز آموزشی).
7- برای حفظ سلاحی که جهت انجام ماموریت در اختیار آنان می باشد.
8- برای حفظ اماکن طبقه بندی شده به ویژه اماکن حیاتی وحساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور،تخریب،آتش سوزی،غارت اسناد و اموال،گرونگانگیری و اشغال.
9- برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود یا خروج را داشته و به اخطار ماموران مرزبانی توجه نمی نمایند.