دانلود مقاله با موضوع عوامل موثر بر گردشگری و توسعه منابع انسانی


Widget not in any sidebars
خرید هواپیماهای جدید برای توسعه ناوگان هوائی کشور و خارج ساختن هواپیماهای فرسوده
ایجاد یک شبکه در صدا و سیما با عنوان شبکه گردشگری به جهت آشنائی مردم ایران و سایر کشورها با جاذبه های گردشگری ایران.
ترمیم و بازسازی بناهای فرسوده تاریخی، مساجد و…..
توسعه راه های ریلی
افزایش تعداد کشتی های تفریحی و قرار دادن امکانات مناسب در آن ها برای جذب گردشگران
اعطای دستمزد بیشتر به کارمندان بخش گردشگری به جهت افزایش میزان خدمات
افزایش جشن ها، مراسم تفریحی و….
اختصاص سرویس های حمل و نقل راحت با قیمت مناسب برای گردشگران
حمایت از تولید کنندگان صنایع دستی و برگزاری نمایشگاههایی تحت این عنوان.
برگزاری نمایش گاه های صنایع دستی، طراحی،نقاشی،منبت کاری،مجسمه سازی و…
توسعه منابع انسانی متعهد از طریق آموزش در بخشهای متفاوت گردشگری.
برگزاری بیشتر نمایش های تئاتر، کنسرت ها و موسیقی های مختلف در مراکز گردشگری(معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری کلانشهر تبریز، 1391).
پس از مرور مفاهیم، تاریخچه، عوامل موثر بر گردشگری و توسعه آن در بخش بعدی این تحقیق به بررسی مفاهیم مربوط به موسیقی، تعاریف و انواع آن و… پرداخته می شود.
2-3 موسیقی
2-3-1 تعاریف موسیقی
موسیقی شکلی از هنر است که احساس، عاطفه،ادراک وشناخت انسان را بدون نیاز به تکلم و زبان منتقل می کند(ضیایی، 1385).
موسیقی بیان کننده شادی ها، غم ها و حالات روحی بشر است و در بسیاری از موارد برای تخلیه هیجانات و برون افکنی احساسات استفاده می شود. صداهای موسیقیائی به صداهائی گفته می شودکه دارای زیر و بمی (نواک) باشند(فسایی، 1391).
موسیقی بیان احساسات انسان به وسیله اصوات است(فرهادی، 1388).
موسیقی را هنر بیان احساسات به وسیله آواها گفته اند که مهم ترین عوامل آن صدا و ریتم هستند و همچنین دانش ترکیب صداها به گونه ای که خوشایند باشد و سبب انبساط و انقلاب روان گردد(ضیایی، 1385).
2-3-2 انواع موسیقی
موسیقی می تواند از طرق بی شماری در سبک های گوناگون تقسیم شود. ماهیت هنری موسیقی به این معنی می باشد که این گونه طبقه بندی ها عمدتا قراردادی و بحث برانگیز هستند، و احتمال همپوشانی نام سبک های متفاوت وجود دارد. الگوهایی که گاه برای رده بندی سبک های موسیقی استفاده می شود عبارت هستند از سه رده اصلی:
موسیقی هنری
پرطرفدار(پاپ)
سنتی(کاظمی، 1385).
2-3-3 تاریخچه موسیقی