دانلود مقاله با موضوع عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و بکارگیری فناوری اطلاعات

2-12-1) کاهش موانع ورود به بازار:اینترنت سبب کاهش سرمایه مورد نیاز برای ورود به بازار بیمه شده است.فروش بیمه نامه ها در گذشته بیشتر از طریق شبکه گسترده کارگزاران و نمایندگی های بیمه انجام می شد و به دلیل نیاز به سرمایه گذاری عظیم برای ساخت چنین شبکه های گسترده توزیعی،از شرکت های بیمه قدیمی در برابر ورود رقبای جدید به بازار محافظت می شد؛اما امروزه اینترنت به عنوان کانال مستقیم فروش،شرکت های نوپا را قادر می سازد تا با هزینه کم به بازار بینه دسترسی داشته باشند.در این حالت شرکت های بیمه ای حتی می تواند به طور کامل حالت مجازی داشته و تمام بیمه نامه های خود را از طریق تارنما شرکت به فروش برسانند.
2-12-2) شفافیت بازار:عرضه اینترنتی اطلاعات درباره قیمت ها و کالاهای بیمه ای شرکت های مختلف سبب ایجاد شفافیت در بازار بیمه شده و به مشتریان قدرت انتخاب بیشتری می دهد.با وجود اینکه تارنماهای بسیاری از شرکت های بیمه حاوی اطلاعات کامل درباره انواع سرویس های بیمه ای قابل ارائه و نرخ های حق بیمه هستند؛اما بعضی از شرکت های بیمه از استراتژی عدم شفافیت قیمت،تبعیت کرده و به عرضه سرویس های بیمه ای پیچیده با جزئیات زیاد و قیمت های متغییر می پردازند.افزایش شفافیت بازار و کاهش موانع ورود به بازار،فشارهای وارده به بیمه گران برای کاهش قیمت ها را افزایش داده است.
2-12-3) تخصصی شدن : استفاده از فن آوری اطلاعات فرصت هایی را فراهم آورده تا بنگاه ها بتوانند به طور تخصصی تر کار کنند.شرکت ها می توانند با تمرکز در یک قسمت از زنجیره ارزش در آن قسمت به صورت تخصصی به فعالیت پرداخته و به برون سپاری سایر فعالیت ها بپردازند.کارهای تخصصی از جمله از تخقیق و توسعه،امور اجرایی،مدیریت دارایی ها و مدیرت خسارت ها را می توان به شرکت های تخصصی سپرد و در یک قسمت از زنجیره ارزش به صورت تخصصی به فعالیت پرداخت.در این باره می توان به شرکت بیمه آینیز اشاره کرد.این شرکت تمامی کالاهای خود را فقط از طریق اینترنت به فروش می رساند.تمرکز شرکت آینیز بر توسعه یک استراتژی تجاری،طراحی کالاهای بیمه ای جدید و تعیین نرخ های بیمه ای به صورت تخصصی است.این شرکت تمام قسمت های دیگر زنجیره ارزش خود را از جمله پرداخت خسارت و خدمات پس از فروش،برون سپاری کرده است.تمرکز بر قسمت های خاصی از زنجیره ارزش به همراه استفاده از فن آوری جدید سبب شده است که این شرکت به راحتی بتواند به گسترش طیف کالا و خدمات خود و همچنین گسترش قلمرو جغرافیایی عرضه خدمات بپردازد.
Widget not in any sidebars

1-12-2) کاهش هزینه ها: قابلیت فن آوری اطلاعات سبب بهبود کارایی در توزیع،امور اجرایی و فرایند های پرداخت خسارت شده و توزیع بر خط بیمه نامه ها سبب کاهش مستقیم هزینه های توزیع می شود. به طور معمول 12 تا 26 درصد عایدی حاصل از حق بیمه ها برای هزینه های توزیع مصرف می شود.عامل دیگری که سبب کاهش هزینه ها می شود اتوماسیون فرایند های تجاری است.به کارگیری فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سبب کاهش هزینه های امور اجرایی می شود.این هزینه ها به طور معمول برابر 9 تا 15 درصد عایدی حاصل از حق بیمه را به خود اختصاص می دهند. کاریرد های فن آوری اطلاعات در فرایند های وابسته به پرداخت خسارت نیز سبب کاهش بسیار هزینه های فرایندی تسویه خسارت شده است.این هزینه ها به طور متوسط برابر 4 تا 12 درصد عایدی حاصل از حق بیمه ها هستند.
به کار گیری فن آوری اطلاعات، تحول گسترده ای را در امور اداری و سیستم های اطلاعاتی صنعت بیمه ایجاد می کند؛به صورتی که امکان انتقال الکترونیکی داده ها،مدارک،اسناد و مکاتبات مختلف از طریق کامپیوتر و خطوط ارتباطات مخابراتی فراهم می شود.همچنین فن آوری اطلاعات،توانایی شرکت بیمه را افزایش می دهد.این کارکرد در نتیجه افزایش تنوع محصولات و بهبود کیفیت و جلب رضایت مشتری می باشد.علاوه بر این،توسعه فن آوری اطلاعات سبب تسهیل روند اداری و افزایش بازدهی نیروی انسانی و مدیریت می شود(آستین،1382).
2-13) بیمه سلامت
آبان ماه سال 1373 مجلس شورای اسلامی وقت، قانون بیمه همگانی را تصویب کرد. متعاقب آن سازمانی تحت عنوان بیمه خدمات درمانی در کشور تشکیل شد. هدف این سازمان رفع نیاز به خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتهای پزشکی در حوادث و سوانح به صورت بیمه همگانی برای کارمندان دولت و بیمه‌شدگان اختیاری بود. این سازمان با عقد قرارداد با کلیه بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی دولتی و برخی بیمارستانها، درمانگاهها، آزمایشگاه‌ها، داروخانه‌ها و پزشکان در بخش خصوصی به ارائه خدمات به بیمه شدگان خویش پرداخت.اساس کار به این شکل بود که بیمه شدگان هنگام مراجعه به مراکز طرف قرارداد فقط بخشی از هزینه خویش را به عنوان فرانشیز پرداخت کرده و مابقی هزینه را مراکز طرف قرارداد از سازمان بیمه خدمات درمانی اخذ می‌کردند.این روند ادامه تا اینکه در تاریخ اول مهرماه سال 91 بر اساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه و با تجمیع سازمان‌های بیمه‌گر کشور، سازمان بیمه سلامت ایران تشکیل شد تا به این ترتیب خدمات پایه سلامت به طور یکسان به تمامی مردم در قالب یک سازمان ارایه شود. با این هدف که همه جمعیت 75 میلیونی کشور از یک بیمه پایه درمان برخوردار و دیگر فردی فاقد پوشش بیمه درمان در کشور نباشد. این سازمان ماموریت یافت انجام اقدامات لازم را به منظور تمرکز کلیه امور بیمه سلامت از طریق تجمیع سریع بخشهای بیمه‌های درمانی کلیه صندوق‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت مفاد ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه اساسنامه سازمان به انجام رساند تا به این ترتیب اهداف عالیه مد نظر قانون‌گذار از جمله تجمیع منابع مالی سلامت، رفع هم‌پوشانی بیمه های درمانی، برقراری عدالت اجتماعی در بخش سلامت، تامین پوشش کامل بیمه سلامت، یکسان‌سازی سیاست‌ها و روش‌های اجرایی حوزه بیمه سلامت، تشکیل امور مراکز طرف قرارداد، تشکیل پرونده سلامت، فعال‌سازی نظام ارجاع و پزشک خانواده و کاهش سهم مردم از هزینه های درمان به 30 درصد محقق شود.
فصل دوم
بخش دوم: پیشینه تحقیق

2-14) پیشینه و ادبیات تحقیق
2-14-1) تحقیقات داخلی
رضا صفدری و همکاران در سال(1390) در تحقیقی با عنوان “بررسی عوامل انسانی موثر در بکارگیری اطلاعات توسط مدیران میانی دانشگاه علوم پزشکی تهران” پرداخته است .یکی از مهمترین دلایل تمایز سازمانها از یکدیگر، درجه بکارگیری فناوری اطلاعات توسط آنها در فعالیتهای سازمانی است. از مهمترین عواملی که در بکارگیری فناوری اطلاعات نقش داشته، عوامل فردی میباشد. عوامل فردی مانند برداشتها و نگرشهای کارکنان نسبت به فناوری اطلاعات و ویژگیهای جمعیت شناختی آنها، از جمله عواملی هستند که بر میزان پذیرش و استفاده افراد از این فناوری تأثیر میگذارند. این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بوده که در سال 89 انجام شد. جامعه پژوهش در این مطالعه شامل110 نفر از مدیران میانی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران میباشد. ابزار پژوهش در این مطالعه پرسشنامه بوده که روایی و پایایی آن قبل از انجام مطالعه در یک نمونه 30 نفری تایید گردیداز افراد شرکت کننده در مطالعه 62/9% مرد و 37/1% زن بود. یافته های پژوهش نشان داد که بین ادراک و تصمیمگیری با بکار گیری فناوری اطلاعات رابطه معنیداری، اما بین سابقه خدمت، سطح تحصیلات و آموزش با بکارگیری فناوری اطلاعات ارتباط معنی داری وجود نداشت. نتایج این مطالعه نشان میدهند که عوامل انسانی( ادراک و تصمیم گیری) از مهمترین عوامل در بکارگیری فناوری اطلاعات میباشد که مدیران ارشد سازمانها و کارشناسان امر باید به جنبههای مهم عوامل انسانی و عوامل تاثیرگذار بر روی آن توجه داشته و در صدد مرتفع کردن آنها باشند.
تحقیقی که علی نقی مشایخی و همکاران در سال (1384) با عنوان بررسی عوامل کلیدی موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی ایران: کاربرد روش دلفی” انجام داده است.در این تحقیق ابتدا درباره فناوری اطلاعات توضیحی داده شده و سپس با ارائه شواهدی از شکست و ناکامی در کاربرد این فناوری در سطح ایران و جهان ، مساله پژوهش تعریف شد.در این تحقیق روش پژوهش به روش دلفی تبیین شده است. یافته های تحقیق در مجموع 37 عامل را در موفقیت و شکست کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی ایران تشخیص دادهاند. لازم به ذکر است که به 20 عامل ازاین عوامل در پژوهشها در بخش دولتی اشاره دارد و 17 عامل دیگر را اعضای پانل ارائه کرده اند.
امیر محترمی و همکاان در سال (1392) در تحقیقی با عنوان “بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان ها” پرداخته اند. در این مقاله، به عنوان بخشی از یک پروژه پژوهشی در زمینه انتشار فناوری اطالعات، مجموعه عوامل مؤثر بر پذیرش و انتشار فناوریهای اطالعاتی در بنگاههای اقتصادی کشور براساس مدل سه بخشی محیط، بنگاه، فناوری بررسی و فرضیههای مربوط به آن براساس مطالعه بیش از ۸۴ بنگاه اقتصادی و خدماتی کشور در بازه زمانی سالهای ۸۹ الی ۹۱ مورد آزمون قرار گرفته است. همچنین، از یک مطالعه موردی نیز برای راستی آزمایی نتایج پژوهش استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که عواملی چون ادراک مدیران از منافع و چالشهای فناوری اطلاعات، اندازه سازمان، ثبات مدیریت، آمادگی تأمینکنندگان سازمان، تأثیر مثبتی بر میل به پذیرش فناوری اطالعات در سازمانهای ذیربط دارد. ولی بر اساس شواهد بهدستآمده رابطه میان شدت رقابت در صنعت با میل به پذیرش فناوریاطالعات در این سازمانها معنیدار نیست. در نهایت، نتایج در قالب مالحظات سیاستی جهت توسعه کاربرد و انتشار فناوری اطالعات در سازمانهای کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
مرتضی مرادی و همکاران در سال (1389) در تحقیقی بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات از سوی نیروهای پلیس”پرداخته اند. رایانه تبدیل به یکی از ابزارهـای مهـم مـورد اسـتفادهدر حـوزههـای فـردی و سـازمانی شـده اسـت و سازمانهای گوناگون برای اهداف مختلفی از آن استفاده می کنند که سازمانهای انتظامی نیـز خـارج از ایـن قاعده نمی باشند، اما پیامد نهایی که سازمانها از این فناوری انتظاردارند افزایش کارآمدی، بهبـودکیفیـت و ارتقای تأثیرگذاری سازمان میباشد. این مهم تنهادر صورتی حاصل مـیشـودکـه از ایـن فنـاوری اسـتفاده شود. بنابراین پذیرش آن و استفاده از آن به اندازه خودفناوری مهم میباشد. دانستن عواملی که بـرپـذیرش فناوری اطلاعات تأثیرگذار است ما را قادر می سازدتا بتوانیم میـزان اسـتفاده از آن را پـیشبینـی کنـیم. ایـن مقاله سعی دارد عواملی را که برپذیرش فناوری از سوی کاربران و بـهخصـوص نیروهـای پلـیس تـأثیرگـذار است مورد بررسی قرار دهد. جهت این بررسی چهار مدل کنش موجه، رفتار برنامه ریزی شده، تئوری رفتاری برنامه ریزی شده تجزیه شده ومدل پذیرش فناوری موردمطالعه قرار گرفت. نتایج این بررسی نشـان دادکـه سودمندی درک شده، هنجارهـای ذهنـی، سـهولت اسـتفادهدرک شـده، تجربیـات قبلـی و خودکارآمـدی از عواملی هستند که برپذیرش فناوری اطلاعات از سوی نیروهای پلیس تأثیرگذار است.
کریمی در سال (1382) در مقاله ای با عنوان” نقش فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه” پرداخته است .پس از ارائه مطلبی در خصوص بیمه الکترونیک و اثرات استفاده از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه،تجهیزات سخت افزار و نرم افزار،امنیت و قابل دسترسی به شبکه،ایجاد شبکه مخابراتی مطلوب،فرهنگ سازی مناسب،وجود نیروی انسانی آگاه و متخصص،وجود زیرساخت های سازمانی و زیر ساخت های حقوقی را از شرایط اجرای موفقیت آمیز راهبرد بیمه الکترونیک معرفی کرده است.
در مقاله ای تحت عنوان تحلیلی بر مهم ترین مولفه های تاثیرگذار بر بکارگیری خدمات بانکداری اینترنتی اشاره گردید که بانکداری نوین به عنوان یکی از زیرساختهای حیاتی تجارت الکترونیکی، نقش کلیدی در توزیع مناسب خدمات بانکی در میان مردم دارد.و هدف از انجام آن پژوهش ، شناسایی و رتبه بندی مهم ترین مولفه های تاثیرگذار بر بکارگیری خدمات بانکدرای اینترنتی می باشد .در این راستا، مولفههای موثر بر بکارگیری خدمات بانکداری اینترنتی شناسایی شدند. سپس در ادامه با استفاده از روش TOPSIS فازی به رتبه بندی هر یک از مولفه ها از دیدگاه مشتریان بانک توسعه تعاون استان یزد پرداخته شد. نتایج حاصل از TOPSIS فازی نشان داد که مولفه های زیر، به ترتیب، بیشترین تاثیر را بر بکارگیری خدمات بانکداری اینترنتی از دیدگاه مشتریان کاربر بانک توسعه تعاون استان یزد داشته است:
1-تطبیق خدمات بانکداری اینترنتی با نیازها و خواستههای مشتریان
2-بسترسازی مناسب جهت شناساندن مزیتهای اقتصادی استفاده از بانکداری اینترنتی
3-ارائه آموزشهای کاربردی برای مشتریان در مورد نحوه استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی از طریق رسانههای عمومی
4-اعطای مشوقهای لازم برای کاربران اینترنتی بانک