دانلود مقاله با موضوع با فن آوری اطلاعات و رسانه های شنیداری


Widget not in any sidebars

2-4) عوامل موثر بر توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات
اگر چه فن آوری اطلاعات و ارتباطات،زیربنای بسیاری از فعالیات های تجاری،اقتصادی و دولتی را تشکیل می دهد،لیکن شواهدی مبنی بر اینکه نوآوری ها فاقد کارایی لازم هستند و استفاده اندکی از آنها به عمل می آید،در دست است(کلگ،2000).مرور گزارش ها و مطالعات موردی انجام شده در باره کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در کشور های در حال توسعه،حاکی از نرخ بالای ناکامی در کاربرد این فن آوری در این کشورهاست(هیکس،2002).
وجود چنین واقعیت هایی باعث شده است که مطالعات و پژوهش هایی در رابطه با عوامل کامیابی و ناکامی توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات انجام گیرد که حاصل آن متمایز ساختن پنج دسته کلی از این عوامل است:
2-4-1) فرهنگ : مجموعه ای از ارزش ها،عادات،عقاید و سنت های مشترک در یک گروه یا جامعه گفته می شود که از فرهنگ جامعه ای دیگر،قابل تمایز است(کورپلا2001).فرهنگ،مفهوم اصلی و مرکزی در ارتباط با فن آوری اطلاعات و ارتباطات است که به خاطر نقش مهمی که در پذیرش یا رد این فن آوری دارد،بیش تر از خود این فن آوری مهم هستند(آویزان و مایرز،2001).به منظور معرفی موثر این فن آوری به یک جامعه یا کشور،مطالعه دیدگاه و فرهنگ افراد آن جامعه به خصوص کاربران و استفاده کنندگان از آن،ضرورت دارد تا با شناسایی و درک فرهنگ آنان بتوان میان فرهنگ استفاده کنندگان و فرهنگ الحاقی این فن آوری ها پلی ایجاد کرد(حری و ناخدا،1385).
2-4-2) زیرساخت: زیرساخت ها یکی از پنج عامل بسیار مهم و به نوعی تعیین کننده میزان آمادگی الکترونیکی دولت ها در جهت توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات است(جلالی،1386). به طور کلی زیرساخت ها را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
الف-رسانه های جمعی:این رسانه ها ابزارهای مهم نشر اطلاعات در یک جامعه هستند که می توان در سه نوع انتشاراتی،دیذاری و شنیداری دسته بندی کردروزنامه،مجلات و بولتون های خبری و علمی-پژوهشی،از نوع انتشاراتی، و تلویزیون،شبکه های تصویری،ماهواره و رادیو نمونه هایی از رسانه های شنیداری هستند(فرج پهلو،1377،ص 80).
ب-کامپیوتر:امروزه کامپیوتر از اساسی ترین ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی است که زمینه های مختلف اعم از گردآوری،پردازش و اشاعه اطلاعات به کار می رود.کامپیوترهای پرقدرت و پر سرعت،پهنای باند اینترنت و سرعت آن،تاثیر مستقیمی بر نوع و کیفیت خدمات اطلاع رسانی و ارتباطی دارد(همان)
ج-مخابرات:وجود امکانات پیشرفته مخابراتی در یک جامعه نشانه ای از فن آوری اطلاعاتی و ارتباطی پیشرفته در آن جامعه است.هر قدر ملتی در تولید و ساخت و توسعه تجهیزات مخابراتی مستقل تر باشد،استقلال عمل بیش تری در برنامه ریزی های مربوط به فن آوری اطلاعات و ارتباطات دارد.در غیر این صورت نا است از برنامه های دیگر جوامع پیروی کند(همان)
2-4-3) منابع انسانی : اهمیت بعد منابع انسانی در توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات به حدی است که از تامین و تربیت نیروی انسانی متخصص،ماهر و خبره به عنوان زیربنایی ترین مولفه در این زمینه یاد می شود(منتظر،1386،ص 17).از مفاهیم نسبتا جدید و بسیار مهم در این زمینه،مهارت های سواد اطلاعاتی است.منظور از این مهارت ها،دریافتن،ارزیابی و به کارگیری موثر اطلاعات و ایزارهای ارتباطی در زمینه های مورد نیاز می باشد(کارال،2008،ص 26)
2-4-4) منابع مالی: توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات به سرمایه گذاری مالی هنگفت و تامین مالی درازمدت نیاز دارد(جلالی،1386،ص 458).برخلاف تصور بسیاری، هزینه زیرساخت های پیچیده مخابراتی،خرید نرم افزارها و سخت افزارها،خدمات نصب و تعمیر و راه اندازی،توسعه پهنای باند و …،سهم زیادی از هزینه را به خود اختصاص می دهد که حتی کشور های توسعه یافته را نیز با مشکل مواجه می کند(منتظر،1386،ص 15).
2-4-5) دولت: دولت ها در توسعه زیرساخت و مدیریت کلان توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات نقش عمده ای دارند.تجربه کشورهای موفق نشان می دهد که موفقیت آن ها در این زمینه بستگی مستقیم به حمایت بی دریغ سران آن کشور داشته است(جلالی،1386،ص 459)یکی از موارد بسیار مهم در این زمینه قوانین و سیاست های ملی دولت در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات می باشد؛چراکه اجرای آن مستلزم پشتوانه قوی اجرایی است و نیز کیفیت انتقال و بهره وری از اطلاعات در جامعه،مسایل اخلاقی و نیز چگونگی برخورد با مشکلات احتمالی در این زمینه را در بر می گیرد(فرج پهلو،1377،ص 82).
2-5) عناصر تشکیل دهنده بیمه
عناصر تشکیل‌دهنده بیمه عبارتند از: خطر، حق بیمه و خسارت
الف- خطر:
موضوع تمام عملیات بیمه را خطر تشکیل می‌دهد و آن عبارت از اتفاقی مهتمل و قریب‌الوقوع.
از ویژگیهای خطر می‌توان به احتمالی بودن ـ نامعین بودن زمان اتفاق افتادن و ایجاد خسارت درصورت بروز را نام برد.
در بیمه مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث، موضوع بیمه است که می‌تواند در اثر عمل یا رفتار شخص یا اشخاص وابسته و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او ایجاد شود. بنابراین بیمه‌گذار در ازاء پرداخت حق بیمه مسئولیت مدنی رفتار خود، اشخاص وابسته یا اشیاء و اموال خود را که ممکن است موجب خسارت دیگران شود بیمه کرده و پرداخت خسارت احتمالی را به بیمه‌گر منتقل می‌کند. یعنی بیمه‌گر متعهد می‌شود درصورت مسئول شناخته شدن بیمه‌گذار به جای او خسارت زیان دیده را بپردازد. این عمل (یعنی بیمه کردن) اموال و دارائیهای شخص بیمه‌گذار را از خسارت ناشی از مسئولیت او محافظت می‌کند. در زندگی امروزی اکثر مردم درمقابل خطرات ناشی از مسئولیت مدنی در مقابل دیگران قرار دارند و بهترین راه برای حفظ دارائیها و پرداخت خسارت زیان‌دیدگان با حداقل هزینه” بیمه” می‌باشد.
ب- حق بیمه:
حق بیمه وجهی است که بیمه‌گذار در قبال خرید بیمه یا با به عبارت بهتر انتقال خطر به بیمه‌گر پرداخت می‌کند. با پرداخت حق بیمه و خرید بیمه مسئولیت مدنی، تعهد جبران خسارت از بیمه‌گذار منتقل‌شده و بیمه‌گر متعهد می‌گردد.
ج- خسارت:
واژه خسارت در لغت به معنی زیان و ضرر است ولی در اصطلاح بیمه‌ای تنها به این اکتفا نشده و صاحب نظران علم بیمه تعاریف ویژه‌ای برای آن ارائه داده‌اند. اما اغلب آنها کم و بیش به این موضوع اذعان دارند که خسارت یعنی وقوع خطر پیش‌بینی شده در بیمه نامه و ادعای زیان ازطرف زیان‌دیده.
با بروز خسارت زیان‌دیده به عامل زیان مراجعه کرده و عامل زیان نیز با استفاده از بیمه نامه عملاً خواستار حمایت بیمه‌گر می‌شود که در اینجا بیمه‌گر وارد موضوع شده و درحدود بیمه نامه نسبت به پرداخت خسارت زیان‌دیده اقدام می‌کند.