دانلود مقاله امکان تولید و بهره بردار

زمان عملکرد آنها از باتری های متداول بسیار طولانی تر است. فقط با دو برابر نمودن سوخت مصرفی می توان زمان عملکرد را دو برابر نمود و نیازی به دو برابر کردن خود پیل نمی باشد.
بعلت عدم وجود اجزای متحرک نگهداری از آنها بسیار ساده می باشد.
Widget not in any sidebars

نصب و بهره برداری از پیل های سوختی بسیار ساده و مقرون به صرفه می باشد.
پیل های سوختی مدولار می باشند یعنی براحتی توان تولیدی از آنها قابل افزایش می باشد.
این مولدها قابلیت تولید همزمان برق و حرارت را دارند.
امکان استفاده از سوختهای تجدیدپذیر و سوختهای فسیلی پاک در آنها وجود دارد.
به میکروتوربین ها متصل می گردند.
پیل سوختی به تغییر بار الکتریکی پاسخ می دهد.
پیل سوختی امکان تولید برق مستقیم با کیفیت بالا را دارد.
دانسیته نیروی بالا دارد.
1-5-3 معایب پیل های سوختی
برخی از معایب استفاده از پیل سوختی بصورت زیر می باشد ]8-7[:
سوختگیری پیل های سوختی مشکل اصلی است. تولید، انتقال، توزیع و ذخیره بعلت نبودن زیرساخت مناسب مشکل می باشد.
تبدیل هیدروکربن به هیدروژن از طریق مبدل هنوز با چالش هایی روبرو است و هنوز فن آوری کاملاً پاک نمی باشد.
برد خودروهای پیل سوختی کوتاهتر و زمان سوختگیری و استارت زدن طولانی تری نسبت به خودروهای متداول دارند.
پیل های سوختی از باتریهای متداول سنگین تر هستند و محققین در پی کاهش وزن آنها
می باشند.
تولید پیل سوختی بدلیل نداشتن خط تولید هنوز گران است.
برخی پیل های سوختی از مواد گرانقیمت استفاده می کنند.
1-6 مزایای بکارگیری باطری در خودروهای هیبرید
یک خودروی هیبرید شامل باطری و فراخازن با ظرفیت بالا بصورت موازی با پیل سوختی است. ترکیب هیبرید از حداکثر راندمان پیل سوختی و توان بالای باطری بهره می برد. در زمان مصرف بالای انرژی در حالت شتاب خودرو، توان مورد نیاز خودرو توسط پیل سوختی و باطری تامین می شود. در حالتی که توان مصرفی پایین است، توان مورد نیاز خودرو توسط پیل سوختی تامین می گردد.
از جمله مزایای بکارگیری باطری می توان به موارد زیر اشاره کرد ]3[:
با وجود باطری نیازی به پیش گرم کردن پیل سوختی برای راه اندازی خودرو نیاز نیست بعبارتی بکارگیری باطری باعث راه اندازی سریع خودرو می شود.
در زمانی که پیل سوختی در سطح ولتاژ نامی نمی تواند کار کند، استفاده از باطری این مشکل را رفع می کند.