دانلود تحقیق در مورد تولیدات کشاورزی و مراحل اجرا

3-8-1- مشخصات پمپ
Widget not in any sidebars

با توجه به دبی 5/43 لیتر در ثانیه و هد مورد نیاز، مشخصات پمپ انتخابی جهت استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار به روش آبفشان دوار در مزرعه مورد مطالعه به شرح جدول (3-3) می‌باشد.
جدول 3-3- مشخصات پمپ انتخابی جهت استفاده از سیستم آبفشان دوار
ارتفاع پمپ
(میلی‌متر) دبی کل
(مترمکعب بر ساعت) تعداد
پمپ قطر پروانه
(میلی‌متر) قدرت پمپ
(کیلووات) مقدار
جریان
(آمپر) فلنج مکش
(میلی‌متر) فلنج رانش
(میلی‌متر) دور موتور
(دور در دقیقه)
78/41 6/156 1 265 37 5/70 125 100 1450
نوع پمپ پمپ فشار قوی WKL 100-3 پمپیران
3-9- مراحل اجرای طرح در مزرعه
شکی نیست که در سال‌های اخیر به‌علت کمبود آب و نیاز به تولیدات کشاورزی روزافزون، استفاده بهینه از آب، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در کشور ما نیز به‌دلیل قرار گرفتن در اقلیم خشک و نیمه خشک و کمبود منابع آبی این نیاز به شدت احساس گشته و سبب توسعه استفاده از سیستم‌های آبیاری تحت فشار گردیده است. اما نکته تأمل برانگیز این است که چرا با وجود گذشت چند دهه از استفاده این سیستم‌ها، رشد و توسعه علمی با گسترش اجرایی آن هماهنگی نداشته است. با کمی درنگ و بررسی سیستم‌های اجراشده در کشور می‌توان به این مطلب رسید که عدم وجود نظارت پس از اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار باعث شکست تعداد زیادی از طرح‌های این چنینی گشته است که ضرورت بررسی و ارزیابی سیستم‌ها را پس از اجرا نمایان می‌سازد. همچنین با توجه به ضعف کار گروهی در کشور، موارد کاربرد دستگاه‌های آبفشان دوار اغلب در کشت و صنعت‌ها دیده می‌شود و تعداد محدودی از مزارع خصوصی و بزرگ، اخیراً اقدام به بکارگیری این دستگاه‌ها در اراضی شخصی خود نموده‌اند. لذا با وجود مشکلات فراوان هماهنگی لازم با مالک مزرعه قرایی صورت گرفت و آزمایش به‌صورت مزرعه‌ای انجام شد.
3-9-1- معرفی آبپاش‌های مورد مطالعه
در این تحقیق به مقایسه دو آبپاش چرخشی با نام اختصاری آر 3000 و آبپاش اسپریر با نام اختصاری دی 3000 پرداخته شده است. در ادامه توضیحات مختصری درباره آبپاش‌ها داده می‌شود.
1- آبپاش چرخشی آر 3000
این آبپاش ساخت شرکت نلسون میباشد که با هدف قطر خیسشده بیشتر با فشار کارکرد کمتر ساخته شده است. این آبپاش از نوع چرخشی است و صفحات انکسار جریان 4 و یا 6 شیاری دارد. در شکل (3-1) این آبپاش و اجزای آن نشان داده شده است.

شکل 3-1- آبپاش چرخشی