دانلود تحقیق با موضوع کارکنان و وابستگی

CacheDuration مدت زمان caching آیتم مورد نظر در cache را بر حسب ثانیه مشخص می نماید .
Widget not in any sidebars

CacheKeyDependency
و
SqlCacheDependency امکان ایجاد یک وابستگی بین یک آیتم cache شده با آیتم دیگر در data cache ( با استفاده از CacheKeyDependency ) و یا یک جدول بانک اطلاعاتی(با استفاده از SqlCacheDependency ) را فراهم می نماید .
جدول 1 : خصلت های caching کنترل های منبع داده
Caching در کنترل منبع داده SqlDataSource
پس از فعال کردن پتانسیل caching در کنترل SqlDataSource ، ماحصل اجرای SelectQuery برای استفاده آتی Cache می گردد . در صورت اجراء یک select query پارامتریک ، کنترل فوق برای هر مجموعه از مقادیر پارامترها یک نسخه جداگانه را cache می نماید .
مثلا” ‌فرض کنید قصد داریم صفحه ای را ایجاد نمائیم که در آن لیست کارکنان بر اساس نام شهر نمایش داده شود . پس از انتخاب شهر توسط کاربر ، از یک کنترل SqlDataSource برای برگرداندن رکوردهای کارکنانی که با نام شهر مطابقت می نمایند جهت نمایش در یک grid استفاده شده است .
کد زیر نحوه استفاده از کنترل SqlDataSource با هدف فعال کردن caching را نشان می دهد .
ProviderName=”System.Data.SqlClient”
EnableCaching=”True” CacheDuration=”600″
ConnectionString=”<%$ ConnectionStrings:Northwind %>“
SelectCommand=”SELECT EmployeeID, FirstName, LastName, Title, City FROM Employees WHERE [email protected]”>
در مثال فوق ، پس از انتخاب شهر توسط کاربر ، یک query جداگانه اجراء خواهد شد تا لیست کارکنان با توجه به شهر انتخاب شده ، بازیابی و در یک DataSet به میزان 10 دقیقه ( 600 ثانیه ) ، cache گردد . در صورت انتخاب یک شهر دیگر توسط کاربر ، پردازش فوق تکرار و مجددا” یک DataSet جدید ایجاد و cache می گردد. در صورت انتخاب یک شهر توسط کاربری که قبلا” توسط کاربران دیگر انتخاب شده است ، DataSet مورد نظر از cache بازیابی خواهد شد ( مشروط به عدم اتمام مدت زمان اعتبار حضور آن در cache ) .
توجه داشته باشید زمانی که مقدار خصلت DataSourceMode معادل DataSet در نظر گرفته شده باشد (مقدار پیش فرض) ، پتانسیل caching در کنترل منبع داده SqlDataSource به خوبی کار می کند . شی DataReader نمی تواند بطور موثر cache گردد چراکه شی فوق قادر به برقراری یک ارتباط مستقیم و زنده با بانک اطلاعاتی نمی باشد .
در صورتی که برخی پارامترها نسبت به پارامترهای دیگر با فرکانس بیشتری استفاده شده باشند ، caching جداگانه نتایج با توجه به مقادیر مختلف پارامترها وضعیت مطلوبتری را به دنبال خواهد داشت . مثلا” اگر نتایج مربوط به شهر “X ” بمراتب بیش از نتایج شهر “Y” درخواست گردد ، این اطمینان ایجاد خواهد شد که نتایج شهر “X” بمراتب بیش تر در cache باقی خواهند ماند حتی اگر DataSet مربوط به شهر “Y” از حافظه خارج شده باشد .