دانلود تحقیق با موضوع مفاهیم اولیه و بخش پنجم


Widget not in any sidebars

شکل 1 : ذخیره داده بازیابی شده از بانک اطلاعاتی در cache
و استفاده از آن بر اساس خواسته کاربر
در بخش نهم بحث خود را بر روی data caching ادامه خواهیم داد .
افزایش کارآئی برنامه های وب در ASP.NET 2.0 (بخش نهم)
آنچه تاکنون گفته شده است :
بخش های اول و دوم : اشاره به مجموعه ای از نکات که رعایت آنها در زمان طراحی می تواند زمینه پیاده سازی یک برنامه وب کارآ را فراهم نماید .
بخش سوم : معرفی برخی ابزارها برای تست برنامه های وب
بخش چهارم : مفاهیم اولیه caching ، روش های caching در ASP.NET ، نحوه استفاده از output caching
بخش پنجم : Caching و Query string
بخش ششم : Custom Caching Control
بخش هفتم : caching داده و نحوه استفاده از شی cache
بخش هشتم : بررسی یک مثال جهت ایجاد caching با قابلیت مشاهده چندین view از داده
در این بخش بحث خود را بر روی data caching ادامه داده و به بررسی کنترل های منبع داده و caching خواهیم پرداخت .
کنترل های ObjectDataSource ، SqlDataSource و XmlDataSource بطور ذاتی از امکانات caching حمایت می نمایند . استفاده از caching به همراه کنترل های فوق اکیدا” توصیه می گردد چراکه برخلاف کد سفارشی نوشته شده توسط پیاده کنندگان به منظور دستیابی داده ، کنترل های منبع داده همواره در هر postback یک query را بر روی منبع داده اجراء می نمایند .
کنترل های فوق ، همچنین برای هر کنترل نسبت دهی یک query در سطح منبع داده را اجراء می نمایند . به عنوان نمونه اگر در یک صفحه از سه کنترل نسبت دهی داده در ارتباط با یک منبع داده یکسان استفاده شده باشد ، سه query مجزاء بر روی بانک اطلاعاتی و قبل از تفسیر و ارسال صفحه برای سرویس گیرنده ، اجراء خواهد شد . بدیهی است حتی با استفاده از امکانات اندک caching به همراه کنترل های منبع داده ، شاهد بهبود چشمگیر کارآئی و کاهش load عملیاتی در سمت سرویس دهنده خواهیم بود .
با این که تعداد زیادی از کنترل های منبع داده از caching حمایت می نمایند ، ولی ویژگی فوق به عنوان یک ضرورت در بکارگیری کنترل های منبع داده مطرح نمی گردد و می توان از کنترل های منبع داده ئی که از پتانسیل caching حمایت نمی نمایند نیز استفاده کرد .
برای حمایت از caching کنترل های ObjectDataSource ، SqlDataSource و XmlDataSource از خصلت های مشابهی استفاده می نمایند . در جدول 1 ، خصلت های فوق نشان داده شده اند .
خصلت عملکرد
EnableCaching با نسبت دهی مقدار True به خصلت فوق ، پتانسیل caching فعال می گردد . مقدار پیش فرض خصلت فوق False در نظر گرفته می شود .
CacheExpirationPolicy سیاست و یا استراتژی زمان اتمام تاریخ اعتبار cache را مشخص می نماید . بر این اساس می توان مقدار خصلت فوق را ثابت و یا متغیر ( مدت زمان بین دو درخواست متوالی ) در نظر گرفت .