دانلود تحقیق با موضوع انتظارات و وابستگی


Widget not in any sidebars

بخش ششم : Custom Caching Control
بخش هفتم : caching داده و نحوه استفاده از شی cache
بخش هشتم : بررسی یک مثال جهت ایجاد caching با قابلیت مشاهده چندین view از داده
بخش نهم : کنترل های منبع داده و caching
بخش دهم : بررسی caching با وابستگی (Dependency)
در این بخش بحث خود را بر روی data caching ادامه داده و به بررسی SQL Server cache dependency خواهیم پرداخت .
SQL Server cache dependency ، یکی از نوع های پیچیده caching وابسته است که در ASP. NET 2.0 ارائه شده است . با استفاده از ویژگی فوق بطور اتوماتیک یک شی داده cache شده ( نظیر یک DataSet ) پس از تغییر داده مرتبط در بانک اطلاعاتی ، غیر معتبر می گردد . از پتانسیل فوق در در SQL Server 2005 ( شامل Express Edition ) و SQL Server 2000 حمایت می گردد .
سیستم آگاه سازی caching در SQL Server 2000 و SQL Server 7
ASP. NET از مدل pooling برای SQL Server 2000 و SQL Server 7 استفاده می نماید . نسخه های قدیمی تر SQL Server و سایر بانک های اطلاعاتی از ویژگی فوق حمایت نمی نمایند .
در این روش ، ASP.NET یک ارتباط باز با بانک اطلاعاتی را نگاه داشته و به صورت دوره ای بروز هر گونه تغییر در یک جدول را بررسی می نماید . نگهداری‌ یک اتصال باز به منزله بروز یک فاجعه در سطح بانک اطلاعاتی نمی باشد و صرفا” کار اضافه تری در سطح بانک اطلاعاتی ایجاد می گردد که انجام آن فرآیند مختص به خود را دارد.
به منظور بهره گیری بیشتر و موثر از مدل pooling ، می بایست فرآیند pooling سریع تر و سبک تر از query اولیه ای باشد که مسئولیت استخراج داده از بانک اطلاعاتی را برعهده دارد .
هدف سیستم آگاه سازی caching ، تشخیص به موقع انجام تغییرات در جداول یک بانک اطلاعاتی و غیرمعتبر کردن داده cache شده مرتبط با هر یک از جداول است .
برای فعال کردن سیستم آگاه سازی در SQL Server 2000 می بایست مراحل زیر را دنبال نمود :‌
مرحله اول : مشخص کردن جداولی از بانک اطلاعاتی که نیازمند حمایت از سیستم آگاه سازی caching می باشند .
مرحله دوم : فعال کردن سیستم آگاه سازی caching بر روی بانک اطلاعاتی مورد نظر به کمک برنامه خط دستوری aspnet_regsql.exe
مرحله سوم : ریجستر کردن جداولی که نیازمند حمایت از سیستم آگاه سازی caching می باشد . بدین منظور مجددا” از برنامه خط دستوری aspnet_regsql.exe و این مرتبه در سطح جدول استفاده می گردد .
مرحله چهارم : فعال کردن polling از طریق فایل web.config
پس از انجام مراحل چهارگانه فوق می توان اشیاء SqlCacheDependency را ایجاد نمود .
در ادامه هر یک از مراحل فوق را با جزئیات بیشتری بررسی می نمائیم .
مرحله اول : مشخص کردن جداولی از بانک اطلاعاتی که نیازمند حمایت از سیستم آگاه سازی caching می باشند .
بدین منظور لازم است که در اولین اقدام بانک اطلاعاتی و جداولی که لازم است بر روی آنها سیستم آگاه سازی caching فعال شود ، شناسائی و انتخاب گردند . انتخاب بانک طلاعاتی و جداول مربوطه به رفتار یک برنامه و انتظارات از آن بستگی دارد که می بایست توسط طراحان و پیاده کنندگان برنامه های وب به دقت انجام شود .