تحقیق با موضوع صنعت خودروسازی و ساختمان سازی

دانلود پایان نامه
 • سرعت العمل بیشتر در اقدام فعالیتها
  کمتر کردن اجزای مکانیکی
  بازدهی بیشتر
  افزایش نیروی موتور
  شکل 1-14 نمایی از مقطع عرضی سوپاپ حرارتی]7[
  1-3-3-2 عملگرهای الکتریکی
  این عملگرها از نظر موتورهای الکتریکی یا سلنوئید هستند که ولتاژهای مختلفی را به وسیله مورد نظر، اعمال می کنند. اگر گرمادهی بیش از دمای Af‌باشد، با عبور جریان از یک سیم یا فنر، عنصر حافظه دار Ni-Ti به عملگر الکتریکی تبدیل می شود. عملگرها میتوانند مزایای بسیار عالی در موتورها و سلنوئیدها تولید کنند، مانند:
  کوچک کردن اندازه آنها
  عملکردهای بدون صدا
  کمتر کردن اجزای مکانیکی
  از همین رو، اختراعات بسیار زیادی در مورد کاربردهای بالقوه این آلیاژها، به ثبت رسیده است. شکل
  (1-15) مناطقی از خودرو را که عملگرهای الکتریکی می توانند در آن، کارایی مناسبی داشته باشند، نشان
  می دهد. گرچه به علت محدوده دمایی استحالهی متفاوت و مسایل اقتصادی در تولید این عملگرهای حافظه دار، استفاده از آنها محدودیت هایی را در پی دارد.
  شکل 1-15 محرک های الکتریکی حافظه دار: 1) روزنه مه شکن 2) قفل کاپوت 3) چراغ جمع شدنی 4) تنظیم کننده سوخت 5) کنترل موتور 6) کنترل گیربکس 7) کنترل سیستم آب و هوا 8) کنترل فشار برف پاک کن 9) تنظیم کننده آینه بغل 10) تنظیم کننده صندلی 11) سیستم قفل مرکزی 12) جذب کننده شوک 13) پر کننده قفل ورودی 14) قفل صندوق عقب]7[
  همانطور که در شکل (1-16) نشان داده شده است، دمای کاری خودرو از منفی 40 تا مثبت 100 درجه سانتیگراد مدنظر گرفته شده است. به منظور کارایی مناسب در این دماها، آلیاژ حافظه دار باید دارای دمای Mf بیش از دماهای کاری ذکر شده باشد. امروزه، هیچ آلیاژ Ni-Ti با دمای استحاله ی بیش از 80 درجه سانتیگراد برای کاربردهای پر چرخه در دسترس نیست و آلیاژهای حافظه دار Ti-Pd-Ni برای کاربردهای عادی، بسیار گران هستند.
  شکل 1-16 محدوده دمای کاری برای خودروها و دمای انتقال برای آلیاژهای حافظه دار Ni-Ti ]7[
  شکل 1-17 لامپ مه شکن با محرک الکتریکی حافظه دار]7[
  یکی از کاربردهای در دست تولید این محرک ها، باز و بسته شدن لامپ های مه شکن از راه دور است که در آن، یک فنر حافظه دار در دو لامپ، سیم پیچ می شود. با روشن شدن لامپ مه شکن، جریان لامپ از فنر حافظهدار عبور کرده و آن را گرم می کند، سپس منقبض شده و منفذ باز می شود (شکل 1-17). فنر جمع شده، روزنه را در حالت خاموشی لامپ می بندد. سطحی که لامپهای مه شکن قرار گرفته اند، معمولاً به خوبی در معرض محیط بیرون قرار دارد و دمای استحاله پایین عملگر، موضوع مهمی نخواهد بود. کاربردهایی مشابه نیز برای برف پاککنهای جلوی خودرو اعمال شده است. شکل (1-18) طرحهای متفاوتی را برای یک فنر Ni-Ti یا سیم کشی داخل بازوهای برف پاککن نشان می دهد. محرک های حافظهدار به علت اندازه کوچک و کارایی بدون صدا، برای سیستم های قفل مرکزی، قفل صندوق و قفل باک (شکل 1-19) نیز پیشنهاد شده اند. مشکلات جدی، زمانی به وجود می آیند که دمای محیط به دمای استحالهی مارتنزیت به آستنیت می رسد مثلاً، زمانی که خودرو در آفتاب پارک است. در این مورد، محرک حافظه دار، ‌خود به خود تحریک می شود.
  شکل 1-18 برف پاک کن با استفاده از فنر حافظه دار ]7[
  شکل 1-19 مکانیزم قفل درب با استفاده از فنرهای حافظه دار ]7[
  قابل ذکر است که اگر چه محرکهای حافظهدار میتوانند منافع عمدهای را در مقایسه با وسایل مرسوم در سطوح خاصی تولید کنند، اما به آرامی وارد صنعت خودروسازی شدهاند. به دلیل عدم آشنایی این صنعت با تکنولوژی آلیاژهای حافظه دار، استفاده از این محرک ها، هنوز به رشد لازم نرسیده است. امروزه مراکز علمی برای فهم مکانیزم و خواص این گونه محرکها، در حال انجام تحقیقاتی گسترده هستند که ژاپن در این زمینه پیشرو است.
  1-3-4 کاربرد در صنایعی مانند پتروشیمی ، گاز و … :
  خطوط و لولههای حامل گاز و یا سیالات سمی یا اشتعال پذیر بایستی به دلیل جلوگیری از حوادث فاجعه آفرین، به شدت کنترل شوند. بنابراین سیستمهای کنترلی میتوانند توسط آلیاژهای حافظهدار برنامهدار شوند تا به محض افزایش دما خاموش شوند.
  1-3-5 کاربرد آلیاژ حافظه دار در عمران و ساختمان سازی:
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.