بررسی رابطه نگرش مذهبی با کاهش تعارضات زناشویی در زنان- قسمت ۱۴- قسمت 2

 • کلینی،محمد بن یعقوب. (۱۳۶۵). کافی. تهران: دارالکتب الاسلامیه.

 

 • کار، آلن. (۱۳۸۴). خانواده درمانی تحلیل روابط و تعارضات همسران(ترجمه ی غلامرضا تبریزی). مشهد: مرندیز.(تاریخ انتشار به زبان اصلی ندارد).

 

 • کارلسون، جان و همکاران. (۱۳۷۸). خانواده درمانی تضمین درمان کارآمد. (ترجمه ی نوابی نژاد، شکوه) تهران: انجمن اولیاء و مربیان.(تاریخ انتشار به زبان اصلی ندارد).

 

 • کریمی، یوسف. (۱۳۸۲). روانشناسی اجتماعی.تهران: ارسباران.
 • تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 • کریمی، مصطفی. (۱۳۸۵) . قرآن وقلمرو شناسی دین. قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).

 

 • گاتمن،جان و سیلور، نان. (۱۳۸۵). هفت اصل برای زندگی زناشویی. ترجمه نسرین مصباح و همکاران، تهران:ایتا. ( تاریخ انتشار به زبان اصلی ۲۰۰۶).

 

 • گلاسر،ویلیام و گلاسر،کارلین. (۱۳۸۴) . ازدواج بدون شکست. (ترجمه سمیه خوش نیت و هدی برازنده). تهران: محقق. (تاریخ انتشار به زبان اصلی ۲۰۰۲).

 

 • گال،مردیت،بورگ،والتر،گال،جویس. (۱۳۹۰).روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی.ترجمه احمد رضا نصر و همکاران. تهران: سمت.

 

 • گلادینگ، ساموئل. (۱۳۸۲). خانواده درمانی.(ترجمه ی بهاری، فرشاد وهمکاران). تهران: تزکیه

 

 • گلدنبرگ، ایرنه. (۱۳۸۲). خانواده درمانی.( ترجمه ی حسین شاهی براواتی و. حمید رضا نقشبندی، سیامک) تهران: روان.

 

 • لطف آبادی،ح. (۱۳۸۴). جستجوی مبانی نظری سنجش ویژگی های معنوی درمان جویان در تعامل با درمانگران. گزیده مقالات همایش مبانی نظری و روان سنجی مقیاس های دینی.ص ۱۳۸٫دفتر طرح ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

 • ملکی حاج آقا، زهرا. (۱۳۸۴). بررسی سبک مدیران مدارس راهنمایی دخترانه تهران در برخورد با تعارض از دیدگاه مدیران و معلمان در سال ۱۳۸۳٫ پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید بهشتی.

 

 • ملک سعیدی، ژینوس. (۱۳۸۸). اثر بخشی آموزش مهارت های تنظیم منابع تکوین خود بر کاهش تعارضات زناشویی زنان. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده. دانشگاه علامه طباطبایی.

 

 • ملکیان، مصطفی. (۱۳۷۵). اقتراح انتظار بشر از دین. قم: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه.

 

 • مطهری، مرتضی. (۱۳۶۶). مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی: انسان و ایمان. قم: صدرا

 

 • مرادی، محمود. (۱۳۸۰). بررسی تاثیر خانواده درمانی به روش ساختاری به کاهش تعارضات زناشویی زوجین متقاضی طلاق شهراصفهان. پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

 

 • محمد نظری، علی. (۱۳۹۰). مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی. تهران: علم

 

 • مجلسی، محمد باقر. ( ۱۴۰۴ق). بحارالانوار. بیروت: موسسه الوفاء.

 

 • منجزی، فرزانه.شفیع آبادی،عبداللله،سودانی،منصور. (۱۳۹۱).اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی با رویکرد اسلامی بر رضایتمندی زناشویی، فصلنامه دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی،سال ۱۳،شماره ۱،پیاپی ۴۷٫

 

 • محمدی، سید داوود و مهرابی زاده هنرمند، مهناز. (۱۳۸۵). ارتباط نگرشهای مذهبی با مکان کنترل و نقش جنسیت در این متغیرها، مجله پژوهش های روانشناختی، دوره ۹، شماره ۳ و۴

 

 • محققی، حسین. (۱۳۹۰). تدوین برنامه آموزشی توانمند سازی زوجین بر اساس نظریه عشق استرنبرگ و تاثیر آن بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش رضایتمندی زوجین. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

 

 • میلانی فر، بهروز. (۱۳۸۲). بهداشت روانی. تهران: قومس.

 

 • نوابخش، مهرداد وپوریوسفی، حمیرا. (۱۳۸۵). نقش دین و باور های مذهبی بر سلامت روانی، مجله پژوهش دینی، ۱۴، ۹۱-۷۱
 • نتیجه تصویری درباره سلامت روانی

 

 • نوری، حسین. (۱۴۰۸ق). مستدرک الوسایل. قم: موسسه آل البیت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *