انگلستان و شیمیایی


Widget not in any sidebars
حلال ها ، مایعی هستند که با رنگدانه مخلوط شده و کاربرد آن را آسان می کند و در چسبیدن آن کمک می کند. امروزه متداولترین حلال های رنگدانه ها را آب یا روغن تشکیل میدهند . از این رو رنگدانه ها را به دو دسته رنگهای روغنی و رنگ های آلی تقسیم می کنند.
4-6-1 مواد افزودنی
چهارمین جزء تشکیل دهنده ی رنگ ، مواد افزودنی است که به طور مثال عبارتند از : رنگدانه یار ، خشک کن ها ، مواد ضد رویه ، نرم کننده ها ، مواد ضد خوردگی ها ، مواد پخش کننده ها و افزایش دهنده ی کرانروی و … .
رنگدانه و رنگینه ، پیگمان
تعریف رنگدانه در قسمت های قبلی توضیح داده شد ، هم اکنون به تعریف رنگینه می پردازیم. معمولا مواد رنگی را به دو دسته رنگدانه ها و رنگینه ها طبقه بندی می کنند.
تفاوت رنگدانه با رنگینه در این است که رنگینه بایستی توسط ماده مورد رنگرزی جذب شود در حالی که رنگدانه فقط سطح جسم را رنگی می کند.
رنگدانه ها در آب نامحلول هستند اما می توان آن ها را مانند رنگدانه های مورد مصرف در نقاشی ، توسط حلال مناسبی به صورت سوسپانسیون در آورد .
8-1 دسته بندی رنگها
رنگها بر اساس دو ویژگی متفاوت آن ها یعنی بر اساس ساختار شیمیایی و یا بر اساس نحوه استفاده از ان ها تقسیم بندی می شود. مجموعه ی کالر ایندکس که توسط انجمن رنگرزها و متخصصین رنگ در برادفورد انگلستان منتشر می شود .
مهمترین مرجعی است که در آن رنگ ها و پیگمنت ها با ذکر جزئیات کاربردی آن ها ، دسته بندی شده اند . در این مجموعه لیست همه رنگ ها و پیگمنت های تجاری شناخته شده ، ذکر شده است و در فواصل زمانی معینی به روز می شود .
1-8-1 دسته بندی شیمیایی رنگ ها
در روش دسته بندی شیمیایی ، رنگ ها بر اساس ویژگی های ساختاری مشترکی که دارند گروه -بندی شده اند.
مهمترین رنگ ها و پیگمنت های آلی به ترتیب اهمیت در دسته بندی های شیمیایی :
آزو (-N=N-)
کربونیل C=O- شامل آنتراکینون
فتالویس
یون آکریلی کربونیم ( شامل تری فنیل متیل ها )
گوگرد ، پلی متین و نیترو قرار داده شده اند .
طبقه بندی رنگ ها بر اساس کاربرد
1-9-1 رنگهای اسیدی
این رنگها شامل اسید هایی مانند اسید سولفوریک یا اسید استیک و یا فرمیک می باشد . از نظر شیمیایی رنگ های اسیدی شامل مشتقات آزو ، تری آزیل متان ، آنتراکینون ، نیترو و … هستند .
برای رنگ کردن ابریشم ، پلی آمید ها ، آکلریلیک ، الیاف پروتئینی مانند پشم و همچنین کاغذ ، چرم و جوهر ها بکار می روند . مقاومت رنگ های اسیدی بسیار متغیر است و به ساختمان شیمیایی آن ها بستگی دارد و به طور کلی برای ایجاد رنگ های روشن بکار برده می شوند.
2-9-1 رنگهای بازی
این رنگها از نظر شیمیایی به رنگهای کاتیونی معروف هستند ، بیشتر به عنوان رنگدانه به کار می روند ، چنانچه به صورت نمک در آیند . در آب محلول بوده و برای رنگ کردن کاغذ ، چرم ، سلولز و الیاف پلی آکریلونیتریل مورد مصرف دارند . این رنگینه ها از شفافیت مخصوصی بر خوردار هستند ولی ثبات خوبی در مقابل عوامل گوناگون ندارند .

Share this post

Post navigation

You might be interested in...