انعطاف پذیری و اجرای برنامه


Widget not in any sidebars

امکان پاک و یا مقداردهی بعد از بروز سرریز
نگهداری شمارنده شماره 1 توسط شماره 2 در صورت سرریز در شمارنده شماره 1
عملکرد به عنوان وقفه ساز متناوب برنامه پذیر
جلوگیری از از دست رفتن داده ها توسط مدار شمارنده با استفاده از باتری در هنگام بروز مشکل برق
کنترل‌کننده‌ شارژ باتری Ni-Cd
16 ورودی آنالوگ مختلف با قدرت تفکیک 14 بیت
4 خروجی با قدرت تفکیک 13 بیت، که مدار آنها مجهز به اندازه‌گیر مقاومت ورودی مدار مقابل است یعنی مقاومت ورودی سیستم را اندازه گیری و ولتاژ دقیقی روی سیستم مقصد ایجاد می‌نماید.

مدار شماتیک این بورد در شکل (2-6) آمده است. برای شروع به کار سیستم نیاز به جاگذاری برد در شکاف PCI و تنظیم برخی از Jumper ها می‌باشد. پس از نصب درایورها و نرم‌افزارهای مربوطه این برد به سادگی در نرم‌افزار سیمولینک قابل استفاده است.
2-8- نرم‌افزار WinCon
نرم‌افزار WinCon یک نرم‌افزار برای ویندوز 98 و XP می‌باشد که اجازه اجرای برنامه های ایجاد شده توسط نرم‌افزار سیمولینک را به صورت بهنگام از کامپیوتر محلی یا از کامپیوتر دیگری واقع در شبکه می‌دهد. داده های بدست آمده از نرم‌افزار WinCon می‌توانند توسط کاربر به صورت همزمان و روی خط مشاهده شوند و یا اینکه به درون نرم‌افزار MatLab صادر شده در این نرم‌افزار مشاهده و یا بر حسب نیاز، عمل مورد نظر روی آن انجام گیرد. همچنین نرم‌افزار WinCon قادر است پس از بارگذاری نرم‌افزار مورد نظر از سیمولینک درون سیستم، بدون نیاز به سیمولینک برنامه روی سیستم پیاده‌سازی و داده‌های مورد نظر مشاهده شود. با استفاده از این سیستم می‌توان از طریق شبکه، نرم‌افزار آماده شده در یک کامپیوتر دیگر را روی سیستم متصل به سیستم بازوی انعطاف پذیر اجرا نموده، پاسخ را در کامپیوتر کاربر مشاهده نمود. پروتکل ارتباطی در این حالت پروتکل TCP/IP است. بنابراین امکان اجرای برنامه از طریق اینترنت نیز وجود دارد.
2-9- نرم‌افزار سیمولینک
نرم‌افزار سیمولینک نرم‌افزاری است که امکان برنامه نویسی به صورت شماتیک و سطح بالا را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. بلوکهای مورد نیاز برای ارتباط و کنترل بازوی انعطاف پذیر در این محیط به راحتی طراحی می‌شوند. سپس با کامپایل نمودن شماتیک ساخته شده توسط Real Time Workshop، امکان استفاده زمان حقیقی سیستم کنترل‌کننده‌ در حلقه کنترلی میسر می‌شود. ارتباط با سخت‌افزار با استفاده از بلوکهای موجود در این نرم‌افزار ممکن است. همچنین با استفاده از بلوکهای آماده سیمولینک و یا نوشتن S-function ها می‌توان به راحتی کنترل‌کننده‌های طراحی شده را روی سیستم پیاده‌سازی نمود. نرم‌افزار WinCon با استفاده از ارتباط قدرتمند خود با نرم‌افزار سیمولینک امکان استفاده سطح ‌بالا و ساده کاربران را میسر می‌کند] 1[ .

3-1- مدلسازی
وقتی با مدل فیزیکی یک سیستم کار می کنیم، مدلسازی از جنبه هایی اهمیت بسیاری پیدا می کند. از جمله عدم نیاز به سیستم فیزیکی، کارکرد ساده تر نسبت به دنیای واقعی، درک بهتر از سیستم و ایمنی می باشد. منظور از عدم نیاز به سیستم فیزیکی، امکان دسترسی به طراحی یا فناوری های جدید بدون نیاز به نمونه فیزیکی است. علاوه بر این خطر اختلال در سیستم هم وجود ندارد.
با استفاده از مدل ریاضی سیستم به جای سیستم فیزیکی، امکان ارزیابی روش های گوناگون و پارامتر های مختلف، تغییر مقیاس های زمانی و امکان دسترسی به کمیت های غیر قابل اندازه گیری وجود دارد.
با استفاده از مدل سیستم، به دلیل وجود روابط ریاضی بین ورودی ها و خروجی های سیستم و ساده سازی هایی که در بیشتر موارد انجام می شود، همواره درک بهتری از سیستم خواهیم داشت.
ایمنی یکی دیگر از مسایلی است که در کار با سیستم فیزیکی باید مورد توجه قرار گیرد. یک نمونه های فیزیکی با صرف هزینه ای به دست می آید و کار کردن با آن نیاز به آموزش دارد و نیز بسیاری از آزمایش ها ممکن است برای آن خطر ناک باشند. با استفاده از مدل ریاضی سیستم چنین نگرانی هایی وجود ندارد. یک آزمایش می تواند روی این مدل طراحی و تحلیل شود و پس از بهینه سازی روی نمونه فیزیکی پیاده سازی شود. در بسیاری موارد از آن برای آموزش اپراتور هم استفاده می شود.
3-1-1- مدل بازوی انعطاف پذیر
در بیشتر تحقیقات انجام شده از دو روش عمده برای مدلسازی بازوی انعطاف پذیر استفاده شده است. روش اول و رایج تر، روش مود های فرضی است که در آن انحراف انتهای بازو از طریق سری توابع تفکیک پذیر نشان داده می شود ]9[. این سری یک سری بی نهایت است و هر جمله از این سری نشانگر یکی از مودهای ارتعاشی می باشد. چون دامنه مودهای بالاتر بازوی انعطاف پذیر بسیار کوچکتر از مودهای پایین تر آن است، بنابراین می توان آن را محدود و عددی کوچکتر مثل 1، 2 و 3 را برای تعداد مودهای ارتعاشی انتخاب کرد. این جمع بی نهایت از نظر ریاضی درست است ولی در واقع ، همیشه در بازوهای انعطاف پذیر عوامل داخلی وجود دارد که این مودها را میرا می کنند. این واقعیت و غیر ممکن بودن جمع بی نهایت ، تخمین زدن را در مسایل کاربردی اجباری می کند ]1[. روش دوم، روش المان های محدود است که در آن بازوی انعطاف پذیر به صورت مجموعه متوالی از المانهای صلب کوچکتر نشان داده می شود ]9[. دقت این روش نیز به تعداد المان های محدودی که در نظر گرفته می شود بستگی دارد.
دو روش مطرح شده در بالا مدلی غیر خطی از سیستم بدست می دهند ولی در اینجا ما مدلی ساده تر از بازوی انعطاف پذیر ارایه می دهیم که هم خطی است و هم برای هدف ما که کنترل بازوی انعطاف پذیر Quanser می باشد، دقت کافی دارد.
شکل (3-1) بازوی انعطاف پذیری به طول L و میزان انحراف D در انتهای بازو را نشان می دهد. اگر انتهای بازو به اندازه 2π رادیان بچرخد، آنگاه طولی برابر 2πL را طی کرده است.

Share this post

Post navigation

You might be interested in...