الگوریتم ژنتیک و تابع برازندگی

دانلود پایان نامه
 • معیار بقای موجود زنده و تکثیر آن، سازش با محیط است.
  تکثیر
  هر رشته را به عنوان متغیر تابع برازندگی در نظر گرفته، مقدار برازندگی هر رشته محاسبه می‌شود، متناسب با مقدار برازندگی، رشته‌های جمعیت جدید انتخاب می‌شوند. بنابراین رشته‌های با برازندگی بالا حفظ و رشته‌های با برازندگی کم حذف می‌شوند.
  تقاطع CROSSING OVER
  جفت شدن و دو تکه‌شدن کروموزوم‌ها و جابجایی ژنهایی از دو کروموزوم
  تقاطع
  رشته‌های جمعیت دو به دو با یکدیگر زوج شده و از یک نقطه قطع می‌شوند. سپس نیم تکه‌ها بین دو رشته تعویض می‌شوند.
  جهش MUTATION
  جانشین شدن بازی به جای باز دیگر در طول زنجیره DNA
  جهش
  یک جمعیت از رشته به صورت تصادفی انتخاب، مقدار آن تغییر می‌یابد.
  ایجاد نسلهای جدید و تکامل موجودات
  تکرار مراحل فوق از مرحله تکثیر
  بدین ترتیب پس از تکرار چندین نسل، شایسته‌ترین نسل که همان پاسخ بهینه مسأله می‌باشد تولید خواهد شد. با شبیه‌سازی ریاضی عملگرهای ژنتیک در طی یک جستجوی همه جانبه و با تکامل تدریجی بر روی یک جمعیت از جواب‌ها در طی دنباله‌ای از نسل‌ها، در پی یافتن متکامل‌ترین نمونه است که به بهترین وجه تابع هدف را بهینه و محدودیت‌ها را تامین نماید. الگوریتم ژنتیک فضای جواب را جستجو می‌کند، تا رشته دارای بالاترین میزان تطبیق را از میان رشته‌های کاراکتری ممکن بیابد.
  3-4-3. واژگان الگوریتم ژنتیک:
  از آنجا که الگوریتم ژنتیک از هر دو علم کامپیوتر و ژنتیک طبیعی نشات گرفته است واژه‌های مورد استفاده‌‌اش مخلوطی است از واژه‌های طبیعی و مصنوعی. مفاهیم اولیه که در فهم الگوریتم ژنتیک بسیار حیاتی هستند عبارتند از:
  کروموزوم: اساس الگوریتم ژنتیک تبدیل هر مجموعه جواب به یک کدینگ است. این کد را اصطلاحاً کروموزوم گویند. به کروموزوم، فرد، رشته یا ساختار نیز گفته شده‌است. همچنین می‌توان آنها را ژنو تایپ نیز نامید.
  فنو تایپ: هر کروموزوم متناظر با یک مجموعه جواب از مسأله است. مجموعه متناظر با هر کروموزوم را یک فنو تایپ می‌گویند.
  ژن: عناصر تشکیل دهنده یک کروموزوم که معمولا اعداد هستند را ژن می‌گویند. ژنها را ویژگی، نشان و رمزگشا نیز نامیده‌اند.
  مکان: محل قرار گرفتن ژن در کروموزوم را یک مکان می‌گویند.
  جمعیت: مجموعه‌ای از کروموزوم‌ها را یک جمعیت می‌گویند.
  نسل: هر تکرار از الگوریتم را یک نسل می‌گویند.
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.