اقدام به خودکشی و اختلالات روانی


Widget not in any sidebars
10. الف به معنای اقدام قبلی:
هر چه نقشه ی فرد برای خودکشی دقیق‌تر و جزییات بیشتری داشته باشد، خطر آن بیشتر است. از این‌رو، به نظر می‌رسد کسانی که واقعاً قصد کشتن خویش را دارند، نقشه و طرح دقیق‌تری برای خودکشی دارند. خودکشی افراد اغلب به‌گونه‌ای است که کارهای نیمه تمام را تکمیل و مرتب می‌کنند. همچنین ممکن است اشیاء با ارزش خویش را ببخشند، به قرارها، بدهی‌ها یا وثیقه‌ و مواردی از این قبیل رسیدگی نمایند .
3-6- فرمانده و پیشگیری از خودزنی و خودکشی
به‌عنوان یک فرمانده باید به‌منظور پیشگیری از خودزنی و خودکشی اقدامات ذیل را انجام داد :
برنامه ی پیشگیری از خودکشی و خودزنی را تمرین نمایید. برنامه ی کلی خود را بررسی نمایید و مطمئن شوید که آیا شما از ابزارهای معتبری در جهت پیشگیری از خودکشی استفاده می‌نمایید.
با آموزش‌های لازم در مورد خودکشی و خودزنی آشنا شوید. علائم هشدار دهنده ی خودزنی و خودکشی و راه‌های مقابله با آنها را فرا بگیرید.
به مشکلات سربازان هنگامی که برای کمک پیش شما می‌آیند، گوش فرا دهید و آنها را جدّی بگیرید. برخی از سربازان ممکن است در معرض خطر خودکشی باشند و عوامل هشدار دهنده و خطرساز را قبل از اقدام به خودکشی ابراز نمایند، بنابراین شما باید با این عوامل آشنا باشید و به ارجاع سربازان مشکل‌دار و در معرض خطر به مراکز فوریت‌های روانپزشکی اقدام نمایید.
میزان آگاهی خود را از اختلالات روانی مورد بررسی قرار دهید. با شرکت در جلسات آموزش بهداشت روانی با نشانه ‌شناسی و آسیب‌شناسی اختلالات روانی آشنا شوید.
رفتار جستجوی کمک از دیگران را در سربازان تقویت و تشویق نمایید.
سیستم مراقبت دوست از دوست را در بین سربازان تشویق و ترغیب نمایید.
در نهایت با پرسش‌های زیر از خود بپرسید که آیا شما فرمانده ی موفقی برای پیشگیری از خودزنی و خودکشی در سربازان هستید.
– آیا معتقدم سربازانی که مشکلات روان‌شناختی یا عاطفی دارند افرادی ضعیف یا ناقص هستند؟
– آیا من به صورت ناخودآگاه به سربازانی که برای کمک به من مراجعه کرده‌اند برچسب زده یا آنها را جریمه یا تنبیه کرده‌ام؟
– آیا خود من هنگامی که مشکلات روان‌شناختی یا هیجانی داشته‌ام از بیان آنها خجالت کشیده یا ترسیده‌ام؟
اگر پاسخ شما به هریک از این پرسش‌ها مثبت باشد، شما فرمانده ی موفقی در پیشگیری از خودکشی و خودزنی نیستید.
فرمانده ی موفق باید به سربازانش یادآور شود که:
هم رزم خوب، دوستش را هنگام مشکلات ترک نمی‌کند.
هم‌رزم خوب، سعی در پنهان نمودن مشکل دوست هم رزمش نمی‌کند.
دوست خوب، نگرانی‌ها و مشکلات دوستش را پنهان نمی‌کند.
هم‌رزم خوب، به هنگام ضرورت مداخله می‌کند.
فرمانده باید بداند هنگامی میزان خودزنی و خودکشی در یگان افزایش می‌یابد که:
برخی از سربازان یگان را تهدید، تنبیه و تحقیر می‌نماید و فشار روانی زیادی را بر آنان وارد می‌کند.
برنامه‌های خاصی در زمینه ی پیشگیری از خودکشی ندارد.
شناخت دقیقی از خصوصیّات، توانایی ها، مسائل و مشکلات سربازان خود ندارد.