اقدامات پیشگیرانه و اقدام به خودکشی

عدم آگاهی از اهمیّت خودکشی و تحریم بحث آزاد درباره این مشکل در بسیاری از جوامع از علل عدم توجه کافی به پیشگیری از خودکشی است. فقط شمار معدودی از کشورها اقدامات پیشگیرانه را اولویت قرار داده‌اند.
پیشگیری از خودکشی، همکاری بخشهای غیر بهداشتی را نیز می‌طلبد و منوط به تهیّه ی یک روش ابتکاری، جامع و چند بُعدی شامل بخشهای بهداشتی و غیربهداشتی مانند آموزش، کار، پلیس ، قضاوت، مذهب، قانون، سیاست و رسانه‌ها است.
Widget not in any sidebars

آنهایی که با افراد اقدام کننده به خودکشی سر وکار دارند، دیده‌اند که معمولاً اغلب آنها بعد از اقدام به شدّت پشیمانند و از اطرافیان می‌خواهند آنها را نجات دهند، اما متاسفانه در بیشتر موارد از دست اطرافیان هیچ کاری ساخته نیست.
-خودکشی‌ها عمدتاً به سه دلیل ممکن است انجام شود:
‌١ – بعضی افراد برای اینکه جلب توجه دیگران بکنند تا به آنها محبت شود و یا مورد توجه قرار گیرند و یا تهدید اطرافیان برای رسیدن به هدف.
‌٢- به علت تکان‌های عصبی و فشارهای روانی که به فرد وارد می‌شود و زمانیکه فرد نتواند این خشم خود را متوجه ی موقعیّت بیرونی نماید ( مثلا کسی را بزند – وسیله‌ای را بشکند و … ) متوجه‌ی خود فرد می‌شود و به خود آسیب می‌رساند.
‌٣ – گاهی افکار وسواسی در ذهن فرد مرور می‌شود که خودت را بکش بجنب زود باش خودت را بکش. حتی تصوّراتی از بعد از مرگ که همه بالای جنازه ی او جمع شده و برایش اشک می‌ریزند…
اگر تلفن و افرادی باشند و ابتدا این آگاهی در افراد به وجود بیاید که موقع افکار و یا اقدام خودکشی حتما بخش فوریّتی وجود دارد و می‌تواند کمک کند، تعداد زیادی از افراد از مرگ نجات پیدا می‌کنند.
در برخی کشورها حتی فرد بعد از اقدام خودش را به تلفن رسانده و بخش فوریت‌های روانی را مطلع نموده البته نه با تاخیر یک روزه به محل رسیده و او را نجات داده‌اند.
امید که روزی این مسائل در ایران نیز ابتدا به صورت یک فرهنگ و سپس به صورت عملی این مراکز بوجود بیاید.
چندین عامل می تواند در عدم کشف و پیشگیری نکردن از خودکشی نقش داشته باشد:
1. برچسب زدن و پنهان کاری.
2. رو به رو شدن با شکست در جست و جوی دریافت کمک.
3. فقدان اطلاعات و آگاهی لازم درباره ی خودکشی در میان متخصصان بهداشتی.
4. تصوّر این موضوع که خودکشی یک واقعه ی نادر است. در بسیاری از کشورها با خودکشی به عنوان ضعف، گناه، خودخواهی، عملی شرم آور و فریبکاری برخورد می کنند. این نوع برخورد، مخفی کاری و سکوت را افزایش می دهد. چنین عقایدی ممکن است احساس تنهایی را در افرادی که به خودکشی فکر می کنند، افزایش دهد.
اغلب افرادی که خودکشی می کنند از دیگران کمک نمی خواهند و با دیگران درباره ی نقشۀ شان صحبت نمی کنند. به علاوه، خیلی از افرادی که اقدام به خودکشی موفق کرده اند، افکار یا نقشۀ شان را حتی زمانی که مستقیم از آن ها پرسیده شده است، آشکار نکرده اند.
چه عواملی باعث دوام خودکشی می شوند؟
ذهنیّت
واقعیّت
اگر شخصی درباره ی خودکشی صحبت کند احتمال نمی رود به طور واقعی کاری انجام دهد که به خودش آسیب بزند.
خیلی از مردمی که با خودکشی می میرند احساسات، افکار یا نقشۀ شان را قبل از خودکشی گفته اند.
خودکشی یک پاسخ طبیعی یا قابل پیش بینی به استرس است .
خودکشی یک پاسخ غیرطبیعی به استرس است. هر شخصی استرس را تجربه می کند ولی هر شخصی اقدام به خودکشی نمی کند.
افرادی که خودکشی می کنند خودخواه و ضعیف هستند.