اتحادیه اروپا و مواد غذایی


Widget not in any sidebars
کلرامفنیکل دارای فرمول شیمیایی زیر است. این آنتی‌بیوتیک در میان ترکیبات طبیعی از لحاظ دارا بودن حلقه نیتروبنزینی منحصر به فرد بوده و مشتقی از اسید دی‌کلرواستیک است. شکل فعال آن از نظر بیولوژیکی چپ گرد است.
شکل ‏14: فرمول ساختاری کلرامفنیکل
مکانیسم باقیماندن آنتی‌بیوتیک‌ها در گوشت، شیر و تخم مرغ
خواص فارماکوکینتیک تتراسایکلین‌ها
اغلب تتراسایکلین‌ها از دستگاه گوارش به میزان کافی اما تکمیل جذب می‌گردند. میزان جذب آنها بستگی به مقدار دارو در دستگاه گوارش داشته و از طرفی با افزایش میزان این داروها داروی جذب نشده نیز افزایش می‌یابد. درصد جذب تتراسایکلین‌ها در دستگاه گوارش بسیار متفاوت است.
به طوری که تتراسایکلین دارای کمترین مقدار 30% و بیشتر درصد جذب برای (داکسی‌سایکلین 95%) و مینوسایکلین (100%) اعلام شده به دنبال تجویز خوراکی، تتراسایکلین‌ها به سهولت از معده و قسمت ابتدایی روده باریک جذب شده و حدود 4-2 ساعت پس از مصرف دارو در حیوانات گوشت خوار بیشترین سطح خونی را دارا می‌باشد که تا حدود 6 ساعت یا بیشتر ادامه یافته و پس از آن کاهش تدریجی شروع می‌شود. به طوری که در حدود 24 ساعت بعد به زحمت می‌توان دارو را در خون یافت. به همین دلیل فواصل 12 ساعت جهت تجویز دارو توصیه شده است قسمتی از دارو توسط کبد تولید و از طریق صفرا دفع گشته و مجدداً توسط داروها جذب می‌گردد به طوری که مقدار کمی از دارو پس از تجویز در خون برای مدت طولانی باقی می‌ماند وجود تتراسایکلین‌ها در گردش خون پس از جذب یک تفاوت فاحش نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های دیگر که سریعاً از گردش خون خارج می‌شوند.
اکسی‌تتراسایکلین و تتراسایکلین جهت تزریق عضلانی مناسب بوده و غلظت‌های پلاسمایی قابل تشخیص را در طی 15 دقیقه ایجاد می‌کنند که حداکثر آن پس از یک ساعت می‌باشد و غلظت خونی به مدت 12 ساعت باقی می‌ماند و 24 ساعت پس از تزریق دارو که به تدریج غلظت کاهش می‌یابد تا این که مقادیر جزئی در خون دیده می‌شود. برای تولید حداکثر غلظت‌های خونی در حیوانات نبایستی بیشتر از 10 میلی‌گرم از دارو از راه داخل عضلانی در یک محل تزریق گردد. کلرتتراسایکلین به علت تحریک بافتی و جذب نامنظم و غیر کافی جهت تزریق از راه عضلانی مناسب نمی‌باشد مواد بی‌حس کننده موضعی به بعضی از فراورده‌های تتراسایکلین اضافه شده تا درد ناحیه تزریق عضلانی را کم نماید. این فراورده‌ها به علت اثر نامطلوبی که مواد بی‌حس کننده موضعی ممکن است روی جریان هدایتی قلب داشته باشند نبایستی به طریق وریدی تجویز شوند.
مقداری از کلرتتراسایکلین با اکسی‌تتراسایکلین تجویز شده از راه داخل پستانی نیز به داخل گردش خون جذب می‌شوند. جذب این داروها توسط فرآورده‌های شیر، ژله‌های هیدروکسید آلومینیوم، بیکرنبات سدیم، نمک‌های کلسیم و منیزیم و فرآورده‌های آهن کاهش می‌یابد که به نظر می‌رسد که مکانیسم‌های این کاهش جذب، شلاته شدن با یون‌های دو یا چند ظرفیتی موجود در دستگاه گوارش و کاهش اسیدیته معده باشد.
در پنجاه و چهارمین کمیته مشترک FAO، WHO مقدار ADI در حدود 3-0 میکروگرم در هر کیلوگرم وزن بدن برای اکسی‌تتراسایکلین، تتراسایکلین و کلرتتراسایکلین تنها و یا به صورت ترکیب توصیه شده است. مقدار 200 میکروگرم در هر کیلوگرم عضله 600 میکروگرم در هر کیلوگرم کبد و 1200 میکروگرم در هر کیلوگرم در کلیه در مورد گوسفند، طیور و مقدار 400 میکروگرم در هر کیلوگرم برای تخم مرغ توصیه شده است.
مقدار باقی‌مانده تتراسایکلین‌ها در بافت‌های خوراکی و تخم‌مرغ یک موضوع قابل بحث است و برای جلوگیری از خطرات باقی‌مانده تتراسایکلین‌ها در مصرف‌کننده کمیته مشترک FAO، WHO و اتحادیه اروپا حد مجاز برای اکسی‌تتراسایکلین به مقدار 1/0 PPM در عضله 3/0 PPM در کبد 2%PPM در تخم مرغ تعیین کرده است مقدار دریافت قابل قبول روزانه (AD) برای کل تتراسایکلین‌ها به مقدار 25 میکروگرم برای هر کیلوگرم وزن بدن هر روز تعیین شده است.
خواص فارماکوکینتیک کلرامفنیکل :
به S50 ریبوزوم متصل می‌شود و مانع ساخت پروتئین در باکتری می‌شود و اثر باکتریواستاتیکی خود را اعمال می‌کند. انتشار وسیع در بافت‌ها مایعات بدن از جمله CNS دارد حدود نیمی از دارو با پروتئین باند می‌شود. متابولیزم دارو کبدی است. دفع کلیوی با نیمه عمر 5/4-5/8 ساعت دارد.
روش مصرف این دارو به صورت وریدی می‌تواند باشد اوج اثر در روش وریدی 3-1 ساعت است.
پس از تزریق این دارو در گاو زمان خاص قطع دارو 165 ساعت می‌باشد.به هیچ عنوان نباید باقی مانده این آنتی‌بیوتیک در غذای مصرفی انسان وجود داشته باشد به دلیل اثرات مضر شدید این آنتی‌بیوتیک.
خواص فارماکوکینتیک پنی‌سیلین :
روش مصرف این دارو تزریق عضلانی و وریدی است. شروع اثر گذاری آن بسیار سریع بود و اوج اثر آن 5/0-25/0 ساعت می‌باشد و مدت اثر آن می‌تواند متغیر باشد.
متداول‌ترین راهی که شیر توسط پنی‌سیلین آلوده می‌شود از طریق داخل پستانی در درمان ورم پستان گاوی است.البته تجویز پنی‌سیلین از راه‌های دیگر نیز باعث آلودگی شیر می‌تواند بشود.
تخلیه و از بین رفتن پنی‌سیلین مایع در شیر گاو نیازمند 48 ساعت زمان می‌باشد. در گوساله، باقی مانده پنی‌سیلین در محل تزریق و ادرار 45 روز پس از تزریق قابل ردیابی بود.
اهمیت شناسایی آنتی‌بیوتیک‌ها در مواد غذایی
مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها هر کدام می‌توانند برای انسان عوارض جانبی به دنبال داشته باشند. که باعث به خطر افتادن سلامتی انسان می‌شود. در این بخش به اثرات سوء و مخربی اشاره می‌کنیم که آنتی‌بیوتیک‌های مورد بررسی در این پایان‌نامه باعث آنها می‌شوند.
عوارض جانبی تتراسایکلین‌ها
در این بخش اثرات سوء ناشی از مصرف تتراسایکلین را به طور مفصل شرح می‌دهیم. این اثرات شامل اثرات سمی، سمیت نوری، سمیت کبدی، سمیت کلیوی، اثر در بافت‌های کلسیفه شده، واکنش‌های حساسیت فوق‌العاده و سایر اثرات بیولوژیکی می‌باشد.
اثرات سمی
همه تتراسایکلین‌ها تحریک گوارشی در برخی افراد به وجود می‌آورند و این اثرات بیشتر عوارض مصرف این دارو به صورت خوراکی است. که سوزش اپی‌گاستر، نفخ، ناراحتی شکمی، تهوع و استفراغ را به دنبال دارد. در دوزهای بالا، احتمال پیدایش تحریکات بیشتر است. تهوع و استفراغ غالباً با ادامه درمان فروکش می‌کند و می‌توان با کاهش موقت دوز و یا با مصرف مقادیر کمتر در فواصل بیشتر تحت کنترل در آورد. همچنین از اوفاژیت و اولسرهای مری نیز گزارش شده است. و گاهی پانکراتیت دیده شده. مصرف تتراسایکلین از راه خوراکی باعث اسهال می‌شود. البته اسهال شدید و آبکی است ولی فاقد خون و لوکوسیت می‌باشد. این اسهال از اسهال و آنتروکولیت غشاء کاذب ناشی از کلاستریدیوم دیفسیل که تهدید کننده جان بیمار محسوب می‌شود، تشخیص داده شود.

Share this post

Post navigation

You might be interested in...