آمادگی جسمانی و فعالیت هوازی

دانلود پایان نامه

بختیار ترتیبیان،نوشین آزادپور(1387).”تأثیر یک نوع فعالیت هوازی منتخب با دو شدت متفاوت روی شاخص های التهاب و آسیب عضلانی در مردان جوان غیر ورزشکار” مجله علوم حرکت انسان.34-42

 • راس و ویلسون( 1387).” آناتومی و فیزیولوژی” . مترجم :حق پرست، عباس. نشر سالمی- جامعه نگر.
  رحمانی نیا ، فرهاد. بابایی، پروین .نخستین روحی، بابک (1386)، “پیشگیری و درمان کوفتگی عضلانی” ، انتشارات دانشگاه شمال.
  ریچارد. وگل وین. میچل آدام(1388)”.آناتومی گری” .حسن زاده غلامرضا. ابوالحسنی فرید. بربرستانی محمد. جامعی سید بهنام الدین. اکبری، محمد. زنده دل ادیب درک. انتشارات خسروی.
  جان ای بلیو(1388). “تمرین درمانی در آب “. نازیلا اکبرفهیمی. آزاده ریاحی. انتشارات تهران اوسانه.
  فرانکس . دن و هاولی. ادوارد (1379).”حقایقی درباره آمادگی”، ورزش و تندرستی. ترجمه رحمانی نیا رجبی، رشت، انتشار راست دانشگاه گیلان.
  طهماسبی بروجنی و همکاران(1387). “کاربرد spss درتربیت بدنی وعلوم ورزشی”، انتشارات نشرعلم وحرکت.
  گانوک (2010).” فیزیولوژی پزشکی”. مترجمان: بدل زاده، کامران ، قاسمی، علی رستگار فرج زاده؛ انتشارات جهان ادیب و سینا طب.
  گایتون، آرتور ، جان هال (1384).” فیزیولوژی پزشکی گایتون”. مترجمان بیگدلی، محمد رضا، احمد برزنجه، شاهین انصاری، علیرضا عزیزی آهاری، هادی قدیمی، کاوه فتحعلیان، جلد دوم، تهران، انتشارات تیمورزاده.
  گائینی ،عباس . رجبی، حمید. (1387) “. آمادگی جسمانی“.انتشارات سمت.
  مهربانی، جواد. رحمانی نیا ،فرهاد(1387) . فعالیت بدنی آمادگی جسمانی و تندرستی. نشر امین.
  محمدی ها ، حسن.(1376). بیوشیمی بالینی. انتشارات دانشگاه تهران.
  میردار،شادمهر . نوبهار ، معصومه . سفیری، حمید.صادق پورفبهرام.(1387). تاثیر یک جلسه تمرین فزاینده درمانده ساز در روز به مدت یک هفته بر برخی آنزیم های کبدی دختران . فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی.
  وسیلیس موگلیوس ، (1388). “بیوشیمی ورزشی”. انتشارات دانشگاه اصفهان مترجمان سبحانیان،خسرو.فتح اللهی،علیزضا.حافظیان،حسن.انتشارات ارجمند.
  وی.ام.کولکارنی (1382).” آب درمانی”. ترجمه دکترحمیدرضا ورمزیار.انتشارات نسل نواندیش.
  ویلیام ویلیس (1387).” ساختمان و عمل مغز واعصاب”. ترجمه آمرى نیا، رضا . بهروزى، راد، انتشارات تلاش.
  ویلمور،جک اچ.کاستیل،دیوید ال(1384) “.فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی”. مترجمان:ضیاء معینی.فرهاد رحمانی نیا.حمیدرجب.حمید اقا علی نژاد. فاطمه سلامی.جلد اول. انتشارات مبتکران
  هدی عبدی حمزه کلایی، ولی اله دبیدی روشن (1387).̋ تاثیرگرما و نوع فعالیت بر پاسخ پروتئین شوک گرمایی 72 دختران جوان فعال̋. مجله علوم حرکت انسان ،66-1:59
  این نوشته در مقالات و پایان نامه ها ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.