رشد انگیزه پیشرفت در کودکی و بزرگسالی

رشد انگیزه پیشرفت در کودکی و بزرگسالی مک کللند در جستجو برای یافتن منبع نیاز به پیشرفت، بر محیط خانواده به ویژه شیوه های خاص فرزندپروری که به نظر می رسد موجب ظاهر شدن انگیزش پیشرفت می... ادامه

Read More

مکانیسم های دخیل در حضور ذهن از دیدگاه روانشناسی

مکانیسم های دخیل در حضورذهن الف) نظم­بخشی فیزیولوژیکی: با وجود اینکه حضورذهن یک روش مدیریت خلق یا آرام سازی نمی­باشد، یک نتیجه جانبی آن ناشی از تأثیری است که بر عمل شاخه پاراسمپاتیک... ادامه

Read More

رویکردهای درمانی در اعتیاد با متادون

متادون: به طور کلی رویکردهای درمانی در اعتیاد را می‌توان به دو گروه بزرگ تقسیم کرد : 1 – پرهیز کامل و دستیابی به زندگی عاری از موادAbstinance)) 2 – کاهش آسیب ها و عوارض ناشی از اعتیاد در فرد... ادامه

Read More

موانع مشارکت و موانع سازمانی شرکت از دیدگاه روانشناسی

موانع مشارکت : با توجه به آنکه مدیریت جلوه ای از نظام اندیشه و رفتار آدمی در فضای سازمانی است ، بنابراین هر گونه دشواری موجود در این راه را باید در این دو زمینه جست و جو کرد . موانع... ادامه

Read More