منبع تحقیق با موضوع آیات و روایات، محکم و متشابه، مطلق و مقید

کدامشان نیز تاحدی پذیرفتنی است . وقتی به عرف نگاه می شود می بینیم برای ظن در مواقعی حجیت قائلند و در مواقعی عدم حجیت و شاید نتوان فرمول و قالبی کلی برای آن ارائه داد تا تکلیف تمام... ادامه

Read More

منبع تحقیق با موضوع تعاملات اجتماعی، فکر و اندیشه، جوامع انسانی

است و سوءظن و بدگمانی با جوهره ی ایمان سازگار نیست.291 2-« یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. ان بعض الظن اثم؛ 292ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمان ها بپرهیزید. چرا... ادامه

Read More

منبع تحقیق با موضوع احکام شرعی، آیات و روایات، دوران جاهلیت

محکوم آن ادله با کتاب و سنت مطرح می شود . 3-5. جمع بندی : علم و جهل یا نسبت به حکم شرعی است یا به جزئیاتی که جزء افراد موضوع حکم شرعی است . اگر علم به حکم شرع را صرفاً یقین بدانیم ، جهل... ادامه

Read More

منبع تحقیق با موضوع آیات و روایات، عقاید دینی، امام صادق

131 صغری بدست می آید که : «کل ظن شبهه» و با این فرمایش از امام صادق علیه السلام : الامورثلاثه : امر تبین رشده فاتبعه امر تبیّن غیّه فاجتنبه ، امر مشکل یرد علمه الی الله 132 ؛ کبری تشکیل... ادامه

Read More

منابع مقاله با موضوع وزارت امور خارجه، اصل استقلال، عقد ازدواج

زیرا در چنین ازدواج زوجین حق ثابتی برای غیر قابل انحلال بودن عقد ازدواج تحصیل کرده اند و حق دیگری که زن با ترک تابعیت تحصیل مینماید نمی تواند حق تحصیل شده قبلی شوهر را پایمال کند اگر... ادامه

Read More

منبع تحقیق با موضوع احکام شرعی، ناخودآگاه، صدق و کذب

ن واژه با موصوف واقع شدن یا اضافه شدن به عنوان های دیگر دارای دامنه ی وسیعی شده است. گاهی پا به پای قطع با دامنه و مباحثی که قطع در علم اصول به خود اختصاص داده، پیش می رود و همانطور که در... ادامه

Read More

منابع مقاله با موضوع وزارت امور خارجه، وزارت خارجه، قانون حاکم

بررسی قرار می گیرد و قسمت دوم در مورد ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه در خارج از کشور بحث می شود. گفتار اول: ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه در داخل کشوربند اول : ازدواج دارندگان روادید... ادامه

Read More