دانلود پایان نامه روانشناسی درباره پیشرفت تحصیلی

تحصیلی دانش آموزان، غیر از ملاک معدل، معیارهای دیگری هم چون اخلاق، انضباط کلاسی و حضور مرتب در کلاس، فعالیت های عملی و … را در نظر گرفته اند. امروزه تحقیقات، نقش عوامل مختلفی را... ادامه

Read More

دانلود پایان نامه روانشناسی درباره پیشرفت تحصیلی

یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت یادگیری را مشخص می کند، رابطه ی بین مهارت ها و راهبردهای این نوع یادگیری، یعنی راهبردهای شناختی و فراشناختی با پیشرفت یادگیری است.بسیاری از پژوهشگران... ادامه

Read More